Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur uppfattar du värde? En vetenskaplig studie om värdeskapande inom 3PL-branschen

Jacobsson, Michael LU and Nilsson, Jonathan LU (2014) SMKK10 20141
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att bidra med en förståelse för värdebegreppets innebörd i 3PL-branschen. Utifrån detta syfte vill vi studera hur aktörer inom denna bransch uppfattar det värde som kan skapas i relationen mellan företaget och kunden. Studien visar att relationen mellan 3PL-aktör och kund öppnar för flera möjligheter som kan uppfattas som värdeskapande. För att bättre synliggöra hur värde uppfattas och skapas har en indelning gjorts i form av; värde ur relationen, värde för kunden och värde för aktören. Detta har bidragit till att vi kunnat se hur aktörer inom 3PL-branschen arbetar värdeskapande gentemot sina kunder. Det som aktörerna uppfattar som värde för kunden är faktorer som ett proaktivt arbete och kundservice. Vidare har... (More)
Syftet med denna uppsats är att bidra med en förståelse för värdebegreppets innebörd i 3PL-branschen. Utifrån detta syfte vill vi studera hur aktörer inom denna bransch uppfattar det värde som kan skapas i relationen mellan företaget och kunden. Studien visar att relationen mellan 3PL-aktör och kund öppnar för flera möjligheter som kan uppfattas som värdeskapande. För att bättre synliggöra hur värde uppfattas och skapas har en indelning gjorts i form av; värde ur relationen, värde för kunden och värde för aktören. Detta har bidragit till att vi kunnat se hur aktörer inom 3PL-branschen arbetar värdeskapande gentemot sina kunder. Det som aktörerna uppfattar som värde för kunden är faktorer som ett proaktivt arbete och kundservice. Vidare har det synliggjorts hur relationen kan leda till egenskaper som uppfattas som värde av aktörerna. Dessa i form av lojalitet och förståelse från kundens sida. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsson, Michael LU and Nilsson, Jonathan LU
supervisor
organization
course
SMKK10 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Relationer, värde, värdeskapande, lojalitet
language
Swedish
id
4462924
date added to LUP
2015-02-05 15:30:04
date last changed
2015-02-05 15:30:04
@misc{4462924,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att bidra med en förståelse för värdebegreppets innebörd i 3PL-branschen. Utifrån detta syfte vill vi studera hur aktörer inom denna bransch uppfattar det värde som kan skapas i relationen mellan företaget och kunden. Studien visar att relationen mellan 3PL-aktör och kund öppnar för flera möjligheter som kan uppfattas som värdeskapande. För att bättre synliggöra hur värde uppfattas och skapas har en indelning gjorts i form av; värde ur relationen, värde för kunden och värde för aktören. Detta har bidragit till att vi kunnat se hur aktörer inom 3PL-branschen arbetar värdeskapande gentemot sina kunder. Det som aktörerna uppfattar som värde för kunden är faktorer som ett proaktivt arbete och kundservice. Vidare har det synliggjorts hur relationen kan leda till egenskaper som uppfattas som värde av aktörerna. Dessa i form av lojalitet och förståelse från kundens sida.},
 author    = {Jacobsson, Michael and Nilsson, Jonathan},
 keyword   = {Relationer,värde,värdeskapande,lojalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur uppfattar du värde? En vetenskaplig studie om värdeskapande inom 3PL-branschen},
 year     = {2014},
}