Advanced

Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? En studie om hälsofrämjande arbete inom spabranschen

Nyman, Emelie LU and Tran, Diana LU (2014) KSKK01 20141
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Det har skett stora förändringar de senaste årtiondena inom arbetslivet som påverkar personalens hälsa. Nya risker har tillkommit gällande den psykosociala miljön på arbetsplatsen där många har svårt att hitta en balans mellan privat- och arbetsliv. Detta ställer stora krav på företag och ledare att arbeta hälsofrämjande. Inom personalintensiva verksamheter, vars arbetsuppgifter handlar om att ta hand om andra människors hälsa, är hälsofrämjande insatser av stor vikt då arbetet innebär en psykisk belastning för personalen. Det finns ett begränsat antal studier som fokuserar på hur hälsoföretag arbetar med hälsofrämjande frågor vilket leder till uppsatsens syfte. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur serviceföretag inom hälsobranschen,... (More)
Det har skett stora förändringar de senaste årtiondena inom arbetslivet som påverkar personalens hälsa. Nya risker har tillkommit gällande den psykosociala miljön på arbetsplatsen där många har svårt att hitta en balans mellan privat- och arbetsliv. Detta ställer stora krav på företag och ledare att arbeta hälsofrämjande. Inom personalintensiva verksamheter, vars arbetsuppgifter handlar om att ta hand om andra människors hälsa, är hälsofrämjande insatser av stor vikt då arbetet innebär en psykisk belastning för personalen. Det finns ett begränsat antal studier som fokuserar på hur hälsoföretag arbetar med hälsofrämjande frågor vilket leder till uppsatsens syfte. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur serviceföretag inom hälsobranschen, med spa som exempel, arbetar för att skapa och upprätthålla en hälsofrämjande arbetsplats. Uppsatsens empiriska material är inhämtat genom kvalitativa intervjuer på fyra spa; Varbergs Kurort, Kivik Hotell & Konferens & Spa, Electa och Spa Njuta. Sammanlagt har tio intervjuer genomförts med fyra spachefer och sex spaterapeuter.
Utifrån undersökningens resultat framkommer det att det är företagets skyldighet att säkerställa att det finns förutsättningar för personalen att upprätthålla en god hälsa. Vi konstaterar att man inom spa har långa och tunga arbetsdagar med ett ständigt fokus på kundernas hälsa. Detta resulterar i att personalens hälsa ofta bortprioriteras, vilket även återspeglar det hälsofrämjande arbetet. I undersökningen visade det sig hur företagen arbetade med hälsofrämjande aktiviteter som feedback, arbetsrotation och skapande av delaktighet. Det framkom även hur betydelsefullt ledarskapet var för personalen för att skapa en tillfredsställande arbetsplats. Den största motivationsfaktorn i arbetet var de sociala band som skapas på arbetsplatsen, till både kunder och kollegor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyman, Emelie LU and Tran, Diana LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälsofrämjande arbete, ledarskap, arbetspsykologi, health promotion, psykosocial arbetsmiljö
language
Swedish
id
4463104
date added to LUP
2014-06-12 16:58:10
date last changed
2014-06-12 16:58:10
@misc{4463104,
 abstract   = {Det har skett stora förändringar de senaste årtiondena inom arbetslivet som påverkar personalens hälsa. Nya risker har tillkommit gällande den psykosociala miljön på arbetsplatsen där många har svårt att hitta en balans mellan privat- och arbetsliv. Detta ställer stora krav på företag och ledare att arbeta hälsofrämjande. Inom personalintensiva verksamheter, vars arbetsuppgifter handlar om att ta hand om andra människors hälsa, är hälsofrämjande insatser av stor vikt då arbetet innebär en psykisk belastning för personalen. Det finns ett begränsat antal studier som fokuserar på hur hälsoföretag arbetar med hälsofrämjande frågor vilket leder till uppsatsens syfte. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur serviceföretag inom hälsobranschen, med spa som exempel, arbetar för att skapa och upprätthålla en hälsofrämjande arbetsplats. Uppsatsens empiriska material är inhämtat genom kvalitativa intervjuer på fyra spa; Varbergs Kurort, Kivik Hotell & Konferens & Spa, Electa och Spa Njuta. Sammanlagt har tio intervjuer genomförts med fyra spachefer och sex spaterapeuter. 
	Utifrån undersökningens resultat framkommer det att det är företagets skyldighet att säkerställa att det finns förutsättningar för personalen att upprätthålla en god hälsa. Vi konstaterar att man inom spa har långa och tunga arbetsdagar med ett ständigt fokus på kundernas hälsa. Detta resulterar i att personalens hälsa ofta bortprioriteras, vilket även återspeglar det hälsofrämjande arbetet. I undersökningen visade det sig hur företagen arbetade med hälsofrämjande aktiviteter som feedback, arbetsrotation och skapande av delaktighet. Det framkom även hur betydelsefullt ledarskapet var för personalen för att skapa en tillfredsställande arbetsplats. Den största motivationsfaktorn i arbetet var de sociala band som skapas på arbetsplatsen, till både kunder och kollegor.},
 author    = {Nyman, Emelie and Tran, Diana},
 keyword   = {Hälsofrämjande arbete,ledarskap,arbetspsykologi,health promotion,psykosocial arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? En studie om hälsofrämjande arbete inom spabranschen},
 year     = {2014},
}