Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

INKLUDERANDE OCH EXKLUDERANDE STÖDSYSTEM PÅ ARBETSMARKNADEN - personer med funktionsnedsättnings erfarenheter av inträde och etablering i arbetslivet

Szönyi, Sofie LU (2014) SOCM04 20141
Sociology
Abstract (Swedish)
Lönearbete har en central roll i det västerländska samhället och en påverkan på den enskilde individens upplevelse av sin egen identitet. Det finns emellertid grupper i samhället som idag står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Studiens syfte är att öka kunskapen om möjligheter och hinder för personer med funktionsnedsättning att förvärva, samt behålla, en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Det görs genom att ta del av intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter, dels av vägen till en anställning, dels av arbetstagarnas nuvarande anställning. Studien har en kvalitativ ansats och empiriinsamlingen utgörs huvudsakligen av intervjuer. Intervjumaterialet har kompletterats med en kartläggning av aktuella lagar och... (More)
Lönearbete har en central roll i det västerländska samhället och en påverkan på den enskilde individens upplevelse av sin egen identitet. Det finns emellertid grupper i samhället som idag står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Studiens syfte är att öka kunskapen om möjligheter och hinder för personer med funktionsnedsättning att förvärva, samt behålla, en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Det görs genom att ta del av intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter, dels av vägen till en anställning, dels av arbetstagarnas nuvarande anställning. Studien har en kvalitativ ansats och empiriinsamlingen utgörs huvudsakligen av intervjuer. Intervjumaterialet har kompletterats med en kartläggning av aktuella lagar och regler som reglerar stödinsatser och arbetsmarknadsåtgärder för personer med funktionsnedsättning. Resultatet har analyserats utifrån teorier om stigmatisering samt begreppsparet inkludering och exkludering och visar hur stödåtgärderna samtidigt skapar möjligheter och verkar hindrande. I analysen framkom att de olika stödåtgärderna har ökat arbetstagarnas möjligheter både att förvärva och behålla sin anställning. Samtidigt synliggörs flera stigmatiserande och exkluderande inslag som bidragit till att arbetstagarna upplever både praktik och sin anställning som otrygg. Avslutningsvis diskuteras möjligheten för arbetstagarna att förvärva en tillsvidareanställning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Szönyi, Sofie LU
supervisor
organization
alternative title
Inclusion and exclusion support systems on the labour market – people with disabilities experiences of entry and establishment of working life
course
SOCM04 20141
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
exkludering, inkludering, reguljär arbetsmarknad, funktionsnedsättning, lönearbete, stigmatisering
language
Swedish
id
4464980
date added to LUP
2014-06-16 08:42:57
date last changed
2014-06-16 08:42:57
@misc{4464980,
 abstract   = {{Lönearbete har en central roll i det västerländska samhället och en påverkan på den enskilde individens upplevelse av sin egen identitet. Det finns emellertid grupper i samhället som idag står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Studiens syfte är att öka kunskapen om möjligheter och hinder för personer med funktionsnedsättning att förvärva, samt behålla, en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Det görs genom att ta del av intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter, dels av vägen till en anställning, dels av arbetstagarnas nuvarande anställning. Studien har en kvalitativ ansats och empiriinsamlingen utgörs huvudsakligen av intervjuer. Intervjumaterialet har kompletterats med en kartläggning av aktuella lagar och regler som reglerar stödinsatser och arbetsmarknadsåtgärder för personer med funktionsnedsättning. Resultatet har analyserats utifrån teorier om stigmatisering samt begreppsparet inkludering och exkludering och visar hur stödåtgärderna samtidigt skapar möjligheter och verkar hindrande. I analysen framkom att de olika stödåtgärderna har ökat arbetstagarnas möjligheter både att förvärva och behålla sin anställning. Samtidigt synliggörs flera stigmatiserande och exkluderande inslag som bidragit till att arbetstagarna upplever både praktik och sin anställning som otrygg. Avslutningsvis diskuteras möjligheten för arbetstagarna att förvärva en tillsvidareanställning.}},
 author    = {{Szönyi, Sofie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{INKLUDERANDE OCH EXKLUDERANDE STÖDSYSTEM PÅ ARBETSMARKNADEN - personer med funktionsnedsättnings erfarenheter av inträde och etablering i arbetslivet}},
 year     = {{2014}},
}