Advanced

Ett associationsskapande vägval? – Hur populärkulturella och idrottsliga ikoner kan fungera som medskapare av varumärkesimage.

Bertilsson, Viktor LU and Juhlin, Anton (2014) KSKK01 20141
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Det är denna uppsats syfte att undersöka hur populärkulturella och idrottsliga ikoner genom varumärkessamarbeten kan fungera som en del i medskapandet av konsumenters uppfattning av ett varumärke.

Frågeställningar: Vilka associationer skapar Volvos samarbeten med Zlatan Ibrahimovic och Swedish House Mafia hos konsumenter? Vilken roll spelar dessa associationer för hur konsumenter uppfattar Volvo som varumärke?

Teori: Customer-based brand equity, brand image, brand associations, celebrity endorsement, samt country-of-origin.

Metod: En kvalitativ ansats har använts och fyra fokusgruppsintervjuer har genomförts.

Slutsatser: Uppsatsens slutsatser visar på motstridigheter kring vikten av matchande associationer för... (More)
Syfte: Det är denna uppsats syfte att undersöka hur populärkulturella och idrottsliga ikoner genom varumärkessamarbeten kan fungera som en del i medskapandet av konsumenters uppfattning av ett varumärke.

Frågeställningar: Vilka associationer skapar Volvos samarbeten med Zlatan Ibrahimovic och Swedish House Mafia hos konsumenter? Vilken roll spelar dessa associationer för hur konsumenter uppfattar Volvo som varumärke?

Teori: Customer-based brand equity, brand image, brand associations, celebrity endorsement, samt country-of-origin.

Metod: En kvalitativ ansats har använts och fyra fokusgruppsintervjuer har genomförts.

Slutsatser: Uppsatsens slutsatser visar på motstridigheter kring vikten av matchande associationer för konsumentens övergripande uppfattning av samarbetet som positivt. Slutsatserna visar även på att associationerna som skapas i samband med celebrity endorsement kan användas för att omformulera och förstärka konsumenters uppfattning av ett varumärke genom den meningsöverföring som sker mellan den kända personen och varumärket. En viktig slutsats är även att celebrity endorsement kan fungera som en strategi för att förstärka ett varumärkes koppling till ett visst land och detta lands image. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bertilsson, Viktor LU and Juhlin, Anton
supervisor
organization
alternative title
A path to brand associations? How celebrities can be used as co-creators of brand image.
course
KSKK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Celebrity endorsement, varumärkesassociationer, ursprungsland, nationell identitet, kundbaserat varumärkeskapital.
language
Swedish
id
4464987
date added to LUP
2014-06-13 18:32:25
date last changed
2014-06-13 18:32:25
@misc{4464987,
 abstract   = {Syfte: Det är denna uppsats syfte att undersöka hur populärkulturella och idrottsliga ikoner genom varumärkessamarbeten kan fungera som en del i medskapandet av konsumenters uppfattning av ett varumärke. 

Frågeställningar: Vilka associationer skapar Volvos samarbeten med Zlatan Ibrahimovic och Swedish House Mafia hos konsumenter? Vilken roll spelar dessa associationer för hur konsumenter uppfattar Volvo som varumärke?

Teori: Customer-based brand equity, brand image, brand associations, celebrity endorsement, samt country-of-origin. 

Metod: En kvalitativ ansats har använts och fyra fokusgruppsintervjuer har genomförts.

Slutsatser: Uppsatsens slutsatser visar på motstridigheter kring vikten av matchande associationer för konsumentens övergripande uppfattning av samarbetet som positivt. Slutsatserna visar även på att associationerna som skapas i samband med celebrity endorsement kan användas för att omformulera och förstärka konsumenters uppfattning av ett varumärke genom den meningsöverföring som sker mellan den kända personen och varumärket. En viktig slutsats är även att celebrity endorsement kan fungera som en strategi för att förstärka ett varumärkes koppling till ett visst land och detta lands image.},
 author    = {Bertilsson, Viktor and Juhlin, Anton},
 keyword   = {Celebrity endorsement,varumärkesassociationer,ursprungsland,nationell identitet,kundbaserat varumärkeskapital.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett associationsskapande vägval? – Hur populärkulturella och idrottsliga ikoner kan fungera som medskapare av varumärkesimage.},
 year     = {2014},
}