Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tid hos Jon Fosse : Stilistisk analys av gestaltningen av tidselementet i Fosses roman Det er Ales

Erbenova, Sarka LU (2014) SPVR01 20141
Master's Programme: Language and Linguistics
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
I uppsatsen gör jag en stilistisk analys av Jon Fosses roman Det er Ales samt en analys av tidsgestaltningen i romanen. Arbetets huvudfält är litterär stilistik där form och innehåll ses som två samspelande komponenter inom ett skönlitterärt verk. Huvudsyftet är att belysa hur form och innehåll samverkar i gestaltningen av tid i Det er Ales och vad denna gestaltning får för konsekvenser för förståelsen i romanen.
Flera mindre kvantitativa undersökningar och en kvalitativ analys inriktade på utmärkande stildrag i Det er Ales har visat att Fosses prosa är mycket särpräglad och skiljer sig i många avseenden från språket i samtida skandinaviska romaner.
I analysen av tidsgestaltningen behandlas tid, rum och perspektiv som tre samspelande... (More)
I uppsatsen gör jag en stilistisk analys av Jon Fosses roman Det er Ales samt en analys av tidsgestaltningen i romanen. Arbetets huvudfält är litterär stilistik där form och innehåll ses som två samspelande komponenter inom ett skönlitterärt verk. Huvudsyftet är att belysa hur form och innehåll samverkar i gestaltningen av tid i Det er Ales och vad denna gestaltning får för konsekvenser för förståelsen i romanen.
Flera mindre kvantitativa undersökningar och en kvalitativ analys inriktade på utmärkande stildrag i Det er Ales har visat att Fosses prosa är mycket särpräglad och skiljer sig i många avseenden från språket i samtida skandinaviska romaner.
I analysen av tidsgestaltningen behandlas tid, rum och perspektiv som tre samspelande element. Jag har spårat alla tids- och perspektivskiften i romanen samt undersökt på vilka sätt dessa skiften sker i romanen, vilket har belyst romanens tidsgestaltning. Denna analys har visat att tidsuppfattningen i romanen är mycket bunden till de olika platserna som gestaltas där. Alla tidsnivåer: dåtid, nutid och framtid verkar vara tillgängliga samtidigt genom specifika platser viktiga i romanens personers liv. Tiden i romanen gestaltas snarare som en krets än som en linje. Hela tidsgestaltningen byggs på ett sammanhang av flera olika realiteter. Samma historier, samma mönster i människans liv, upprepas från generation till generation.
Sammanhang mellan form och innehåll har visat sig tydligt under analysen. Både Fosses stil och verklighetsskildring i romanen bygger på kontinuitet och upprepning: både gränserna för romanspråkets standard såväl som den traditionella kronologin överskrids. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erbenova, Sarka LU
supervisor
organization
course
SPVR01 20141
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Fosse, tidsgestaltning, stilistisk analys, tid, rum och perspektiv, romanprosa, litterär stilistik, Det er Ales
language
Swedish
id
4466157
date added to LUP
2014-06-16 16:35:05
date last changed
2015-12-14 13:27:10
@misc{4466157,
 abstract   = {I uppsatsen gör jag en stilistisk analys av Jon Fosses roman Det er Ales samt en analys av tidsgestaltningen i romanen. Arbetets huvudfält är litterär stilistik där form och innehåll ses som två samspelande komponenter inom ett skönlitterärt verk. Huvudsyftet är att belysa hur form och innehåll samverkar i gestaltningen av tid i Det er Ales och vad denna gestaltning får för konsekvenser för förståelsen i romanen. 
Flera mindre kvantitativa undersökningar och en kvalitativ analys inriktade på utmärkande stildrag i Det er Ales har visat att Fosses prosa är mycket särpräglad och skiljer sig i många avseenden från språket i samtida skandinaviska romaner.
I analysen av tidsgestaltningen behandlas tid, rum och perspektiv som tre samspelande element. Jag har spårat alla tids- och perspektivskiften i romanen samt undersökt på vilka sätt dessa skiften sker i romanen, vilket har belyst romanens tidsgestaltning. Denna analys har visat att tidsuppfattningen i romanen är mycket bunden till de olika platserna som gestaltas där. Alla tidsnivåer: dåtid, nutid och framtid verkar vara tillgängliga samtidigt genom specifika platser viktiga i romanens personers liv. Tiden i romanen gestaltas snarare som en krets än som en linje. Hela tidsgestaltningen byggs på ett sammanhang av flera olika realiteter. Samma historier, samma mönster i människans liv, upprepas från generation till generation. 
Sammanhang mellan form och innehåll har visat sig tydligt under analysen. Både Fosses stil och verklighetsskildring i romanen bygger på kontinuitet och upprepning: både gränserna för romanspråkets standard såväl som den traditionella kronologin överskrids.},
 author    = {Erbenova, Sarka},
 keyword   = {Fosse,tidsgestaltning,stilistisk analys,tid,rum och perspektiv,romanprosa,litterär stilistik,Det er Ales},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tid hos Jon Fosse : Stilistisk analys av gestaltningen av tidselementet i Fosses roman Det er Ales},
 year     = {2014},
}