Advanced

Komponentavskrivningar - Normgivarens motiv till införande och företagens incitament till efterlevnad

Al Azzawi, Mona LU ; Fajersson, Maria LU and Nord, Emilie LU (2014) FEKH69 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar undersöka en normgivares motiv till att införa ett nytt regelverk, användarnas incitament att efterleva regelverket enligt normgivarens avsikt och innebörden av en eventuell skillnad däremellan.
Studiens syfte kräver en kombination av metoder beroende på vilket perspektiv av regelförändringen som undersöks. Normgivarens motiv undersöks både utifrån en kvantitativ och en kvalitativ ansats, bestående av en intervju och en simulering. Företagens incitament till efterlevnad undersöks utifrån en kvalitativ ansats, bestående av intervjuer med fallföretag.
Studien tar sin utgångspunkt ur tre teoretiska perspektiv;
intressentteori, agentteori och positiv redovisningsteori (PAT).
Normgivarens motiv till införandet av... (More)
Denna studie ämnar undersöka en normgivares motiv till att införa ett nytt regelverk, användarnas incitament att efterleva regelverket enligt normgivarens avsikt och innebörden av en eventuell skillnad däremellan.
Studiens syfte kräver en kombination av metoder beroende på vilket perspektiv av regelförändringen som undersöks. Normgivarens motiv undersöks både utifrån en kvantitativ och en kvalitativ ansats, bestående av en intervju och en simulering. Företagens incitament till efterlevnad undersöks utifrån en kvalitativ ansats, bestående av intervjuer med fallföretag.
Studien tar sin utgångspunkt ur tre teoretiska perspektiv;
intressentteori, agentteori och positiv redovisningsteori (PAT).
Normgivarens motiv till införandet av regelverket undersöktes genom en intervju med Bokföringsnämnden. Det huvudsakliga motivet visade sig vara höjd kvalitet på redovisningen. En simulering genomfördes för att testa utfallet av regelförändringen och öka författarnas förståelse för behovet av införandet. Fallföretagens incitament till efterlevnad
undersöks genom intervjuer.
Bokföringsnämndens motiv till införandet av komponentavskrivningar var att
höja kvaliteten på redovisningen. Studien visar att det finns en risk att företagens incitament till att efterleva regelverket avviker från hur nämnden avsett. Dock har ingen stor skillnad däremellan kunnat påvisas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Al Azzawi, Mona LU ; Fajersson, Maria LU and Nord, Emilie LU
supervisor
organization
alternative title
Normgivarens motiv till införande och företagens incitament till efterlevnad
course
FEKH69 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Komponentavskrivningar, K3, fastighetsbranschen, intressentteori, agentteori, positiv redovisningsteori
language
Swedish
id
4466274
date added to LUP
2014-06-18 13:58:26
date last changed
2014-11-17 14:11:17
@misc{4466274,
 abstract   = {Denna studie ämnar undersöka en normgivares motiv till att införa ett nytt regelverk, användarnas incitament att efterleva regelverket enligt normgivarens avsikt och innebörden av en eventuell skillnad däremellan.
Studiens syfte kräver en kombination av metoder beroende på vilket perspektiv av regelförändringen som undersöks. Normgivarens motiv undersöks både utifrån en kvantitativ och en kvalitativ ansats, bestående av en intervju och en simulering. Företagens incitament till efterlevnad undersöks utifrån en kvalitativ ansats, bestående av intervjuer med fallföretag.
Studien tar sin utgångspunkt ur tre teoretiska perspektiv;
intressentteori, agentteori och positiv redovisningsteori (PAT).
Normgivarens motiv till införandet av regelverket undersöktes genom en intervju med Bokföringsnämnden. Det huvudsakliga motivet visade sig vara höjd kvalitet på redovisningen. En simulering genomfördes för att testa utfallet av regelförändringen och öka författarnas förståelse för behovet av införandet. Fallföretagens incitament till efterlevnad
undersöks genom intervjuer.
Bokföringsnämndens motiv till införandet av komponentavskrivningar var att
höja kvaliteten på redovisningen. Studien visar att det finns en risk att företagens incitament till att efterleva regelverket avviker från hur nämnden avsett. Dock har ingen stor skillnad däremellan kunnat påvisas.},
 author    = {Al Azzawi, Mona and Fajersson, Maria and Nord, Emilie},
 keyword   = {Komponentavskrivningar,K3,fastighetsbranschen,intressentteori,agentteori,positiv redovisningsteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Komponentavskrivningar - Normgivarens motiv till införande och företagens incitament till efterlevnad},
 year     = {2014},
}