Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Du kan inte kallas hora utan anledning, inte när alla skriver det” : en kvalitativ studie om unga tjejers identitetsskapande och upplevelser av trakasserier och näthat på sociala medier

Larsson Friemer, Sanna LU (2014) MKVM15 20141
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Internet och den reella världen kan inte längre skiljas från varandra och föreställningen om den reella och virtuella världen som två separerade väsen kan inte längre ses som knivskarp. För de digitalt infödda ungdomarna är nätet idag en högst verklig plats där de umgås och visar upp sig själva. I den polymedia ekologi som tekniken och internet med alla dess olika plattformar medfört, erbjuds ungdomar idag ett sätt att underhålla inte bara olika relationer utan även visa upp olika identiteter på de olika plattformarna.
Syftet var således att undersöka hur unga tjejer interagerar med sin omgivning på sociala medier samt deras upplevelse och syn på det näthat som utspelar sig på dessa plattformar. Hur påverkar näthat tjejer i sitt... (More)
Internet och den reella världen kan inte längre skiljas från varandra och föreställningen om den reella och virtuella världen som två separerade väsen kan inte längre ses som knivskarp. För de digitalt infödda ungdomarna är nätet idag en högst verklig plats där de umgås och visar upp sig själva. I den polymedia ekologi som tekniken och internet med alla dess olika plattformar medfört, erbjuds ungdomar idag ett sätt att underhålla inte bara olika relationer utan även visa upp olika identiteter på de olika plattformarna.
Syftet var således att undersöka hur unga tjejer interagerar med sin omgivning på sociala medier samt deras upplevelse och syn på det näthat som utspelar sig på dessa plattformar. Hur påverkar näthat tjejer i sitt identitetsskapande, synen på sig själva samt synen på andra? Med avstamp i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med utgångspunkt i symbolisk interaktionism presenters här, med stöd av teorier från framförallt Giddens, Goffman, Madianou och Miller, Chambers och boyd, en kvalitativ analys baserad på fem gruppintervjuer av femton högstadietjejers upplevelser av sociala medier och näthat. Detta bidrog till ett yppande av hur tjejerna iscensätter och anpassar sina identiteter i förhållande till de olika sociala medierna och publiker de vistas inför. I tjejernas agerande fann jag ett reflexivt tänkande rörande deras eget beteende vilket jag benämner socio-digital nätverksreflexivitet. Begreppet beskriver det breda konsekvenstänk vilket berör de relationer, kontexter, bekräftelser, fördelar och nackdelar som tjejerna beskrev som centrala delar i samtliga interaktioner och konversationer på sociala medier. Vidare fann jag en underliggande rädsla för stigmatisering som bottnar i en djupt rotad genusordning och föreställningen om hur kvinnan skall agera och se ut. Dessa föreställningar är således högst närvarande i tjejernas sätt att positionera sig själva inför sina publiker på sociala medier men även i den egna uppfattningen om sig själv, sitt utseende, sin kropp och vad det innebär att vara tjej idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson Friemer, Sanna LU
supervisor
organization
course
MKVM15 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Identitet, relationer, sociala medier, näthat, genus, stigmatisering
language
Swedish
id
4467747
date added to LUP
2014-06-30 09:11:55
date last changed
2014-09-04 08:36:05
@misc{4467747,
 abstract   = {Internet och den reella världen kan inte längre skiljas från varandra och föreställningen om den reella och virtuella världen som två separerade väsen kan inte längre ses som knivskarp. För de digitalt infödda ungdomarna är nätet idag en högst verklig plats där de umgås och visar upp sig själva. I den polymedia ekologi som tekniken och internet med alla dess olika plattformar medfört, erbjuds ungdomar idag ett sätt att underhålla inte bara olika relationer utan även visa upp olika identiteter på de olika plattformarna. 
Syftet var således att undersöka hur unga tjejer interagerar med sin omgivning på sociala medier samt deras upplevelse och syn på det näthat som utspelar sig på dessa plattformar. Hur påverkar näthat tjejer i sitt identitetsskapande, synen på sig själva samt synen på andra? Med avstamp i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med utgångspunkt i symbolisk interaktionism presenters här, med stöd av teorier från framförallt Giddens, Goffman, Madianou och Miller, Chambers och boyd, en kvalitativ analys baserad på fem gruppintervjuer av femton högstadietjejers upplevelser av sociala medier och näthat. Detta bidrog till ett yppande av hur tjejerna iscensätter och anpassar sina identiteter i förhållande till de olika sociala medierna och publiker de vistas inför. I tjejernas agerande fann jag ett reflexivt tänkande rörande deras eget beteende vilket jag benämner socio-digital nätverksreflexivitet. Begreppet beskriver det breda konsekvenstänk vilket berör de relationer, kontexter, bekräftelser, fördelar och nackdelar som tjejerna beskrev som centrala delar i samtliga interaktioner och konversationer på sociala medier. Vidare fann jag en underliggande rädsla för stigmatisering som bottnar i en djupt rotad genusordning och föreställningen om hur kvinnan skall agera och se ut. Dessa föreställningar är således högst närvarande i tjejernas sätt att positionera sig själva inför sina publiker på sociala medier men även i den egna uppfattningen om sig själv, sitt utseende, sin kropp och vad det innebär att vara tjej idag.},
 author    = {Larsson Friemer, Sanna},
 keyword   = {Identitet,relationer,sociala medier,näthat,genus,stigmatisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Du kan inte kallas hora utan anledning, inte när alla skriver det” : en kvalitativ studie om unga tjejers identitetsskapande och upplevelser av trakasserier och näthat på sociala medier},
 year     = {2014},
}