Advanced

Miljösäkring på Trafikverket - från planskede till byggskede. Utvärdering av sju miljösäkringsverktyg

Andersson, Marcus (2012) FMI820 20111
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Trafikverket publicerade 2011 en handbok över hur miljökonsekvensbeskrivningar inom verket bör utföras. I handboken betonas vikten av att implementera resultatet från tidigare MKB i projektet för att säkerställa projektets miljöanpassning. Syftet med examensarbetet är att analysera behovet av att styra miljöfrågorna mellan planskede, bygghandling och byggskede, samt att utvärdera hur olika verktyg och strategiska hjälpmedel uppfyller detta behov. Utvärderingen baseras på intervjuer med projektledare, miljöspecialister och konsulter. Sju stycken miljösäkringsverktyg som tidigare har använts på Ban- och Vägverket utvärderas: 1) miljöanalys, 2) miljöprogram, 3) miljöchecklista, 4) MEG (Miljökrav för Entreprenadens Genomförande) med 5)... (More)
Trafikverket publicerade 2011 en handbok över hur miljökonsekvensbeskrivningar inom verket bör utföras. I handboken betonas vikten av att implementera resultatet från tidigare MKB i projektet för att säkerställa projektets miljöanpassning. Syftet med examensarbetet är att analysera behovet av att styra miljöfrågorna mellan planskede, bygghandling och byggskede, samt att utvärdera hur olika verktyg och strategiska hjälpmedel uppfyller detta behov. Utvärderingen baseras på intervjuer med projektledare, miljöspecialister och konsulter. Sju stycken miljösäkringsverktyg som tidigare har använts på Ban- och Vägverket utvärderas: 1) miljöanalys, 2) miljöprogram, 3) miljöchecklista, 4) MEG (Miljökrav för Entreprenadens Genomförande) med 5) tillhörande miljöchecklista och 6) mall för miljöriskanalys med 7) tillhörande miljöchecklista. Resultatet visar tydligt att det finns ett stort behov av att förbättra arbetet med miljösäkring på Trafikverket av projekt som går från planeringsskede till byggskede. I nuläget saknas det tydliga riktlinjer för hur miljösäkringsarbetet ska utföras. Detta måste dels bemötas med tydliga rutiner, dels med bra miljösäkringsverktyg. Utvärderingen av miljösäkringsverktygen visar att det finns stora variationer i arbetsätt mellan olika delar av landet, samtidigt som det finns en tro att arbetet sker på samma sätt. Slutsatserna som presenteras syftar till att underlätta det fortsatta arbetet med att ta fram nya miljösäkringsverktyg. Det viktigaste är att verktygen får tydliga instruktioner som beskriver syfte, ansvar, genomförande och rapportering. De bör även vara flexibla för att passa den stora variation av projekt som finns inom verket. Eftersom det är brist på tid och pengar i projekten, är en förutsättning för att förbättra miljösäkringen att största möjliga nytta uppnås med minsta möjliga insats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Marcus
supervisor
organization
alternative title
Environmental management on the Swedish Transport Administration - from planning to construction. Evaluation of seven environmental management tools
course
FMI820 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljöstyrning, miljösäkring, miljösäkringsverktyg, Trafikverket
report number
TFEM--12/5060
other publication id
LUTFD2/TFEM--12/5060--SE + (1-72)
language
Swedish
id
4468075
date added to LUP
2014-06-18 10:06:07
date last changed
2014-06-18 10:37:58
@misc{4468075,
 abstract   = {Trafikverket publicerade 2011 en handbok över hur miljökonsekvensbeskrivningar inom verket bör utföras. I handboken betonas vikten av att implementera resultatet från tidigare MKB i projektet för att säkerställa projektets miljöanpassning. Syftet med examensarbetet är att analysera behovet av att styra miljöfrågorna mellan planskede, bygghandling och byggskede, samt att utvärdera hur olika verktyg och strategiska hjälpmedel uppfyller detta behov. Utvärderingen baseras på intervjuer med projektledare, miljöspecialister och konsulter. Sju stycken miljösäkringsverktyg som tidigare har använts på Ban- och Vägverket utvärderas: 1) miljöanalys, 2) miljöprogram, 3) miljöchecklista, 4) MEG (Miljökrav för Entreprenadens Genomförande) med 5) tillhörande miljöchecklista och 6) mall för miljöriskanalys med 7) tillhörande miljöchecklista. Resultatet visar tydligt att det finns ett stort behov av att förbättra arbetet med miljösäkring på Trafikverket av projekt som går från planeringsskede till byggskede. I nuläget saknas det tydliga riktlinjer för hur miljösäkringsarbetet ska utföras. Detta måste dels bemötas med tydliga rutiner, dels med bra miljösäkringsverktyg. Utvärderingen av miljösäkringsverktygen visar att det finns stora variationer i arbetsätt mellan olika delar av landet, samtidigt som det finns en tro att arbetet sker på samma sätt. Slutsatserna som presenteras syftar till att underlätta det fortsatta arbetet med att ta fram nya miljösäkringsverktyg. Det viktigaste är att verktygen får tydliga instruktioner som beskriver syfte, ansvar, genomförande och rapportering. De bör även vara flexibla för att passa den stora variation av projekt som finns inom verket. Eftersom det är brist på tid och pengar i projekten, är en förutsättning för att förbättra miljösäkringen att största möjliga nytta uppnås med minsta möjliga insats.},
 author    = {Andersson, Marcus},
 keyword   = {Miljöstyrning,miljösäkring,miljösäkringsverktyg,Trafikverket},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljösäkring på Trafikverket - från planskede till byggskede. Utvärdering av sju miljösäkringsverktyg},
 year     = {2012},
}