Advanced

Miljösystemanalys av Tetra Top förpackningsmaskin TT/3 180V XH för flytande och kylda livsmedel

Askman, Gustav (2006) FMI820 20061
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Studien är en miljösystemanalys av en förpackningsmaskin på Tetra Pak för flytande och kylda livsmedel. Miljöanalysen följer till stora delar de principer som ges av ISO 14040-43 om livscykelanalyser. Syftet med arbetet är att kartlägga material och energiflöden samt deras upphov till emissioner för att sedan kunna identifiera miljömässiga förbättringsmöjligheter. Speciellt fokus läggs på förpackningsmaskinens användarfas, dvs. produktion av fyllda förpackningar hos kund. Resthanteringsfasen ingår ej på grund av studiens tidsbegränsning och brist på data. Resultaten visar att användarfasen är den absolut största bidragande orsaken till förpackningsmaskinens totala miljöpåverkan. De aktiviteter som bidrar mest i denna fas är produktion av... (More)
Studien är en miljösystemanalys av en förpackningsmaskin på Tetra Pak för flytande och kylda livsmedel. Miljöanalysen följer till stora delar de principer som ges av ISO 14040-43 om livscykelanalyser. Syftet med arbetet är att kartlägga material och energiflöden samt deras upphov till emissioner för att sedan kunna identifiera miljömässiga förbättringsmöjligheter. Speciellt fokus läggs på förpackningsmaskinens användarfas, dvs. produktion av fyllda förpackningar hos kund. Resthanteringsfasen ingår ej på grund av studiens tidsbegränsning och brist på data. Resultaten visar att användarfasen är den absolut största bidragande orsaken till förpackningsmaskinens totala miljöpåverkan. De aktiviteter som bidrar mest i denna fas är produktion av förpackningar där elförbrukning har stor påverkan samt stopp som ger upphov till spill av fyllprodukt (i standardfallet mjölk). Utförd känslighetsanalys visar på att externa faktorer som produktionsförhållanden och typ av elproduktionsteknologi har stor inverkan på hur stor den totala miljöpåverkan blir. De områden som förbättringar bör fokusera på är alltså främst elförbrukning och generering av fyllproduktspill. En förbättringsanalys visar på en minskad miljöpåverkan med 15-18 %, där den lägre avser bildning av fotokemiska oxidanter och den högre övergödning, då mängden förbrukad el och genererat spill minskas med 10 % samtidigt som produktionskapaciteten ökas med 10 %. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Askman, Gustav
supervisor
organization
alternative title
Environmental system analysis of Tetra Top filling machine TT/3 180V XH for liquid and chilled food
course
FMI820 20061
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljösystemanalys, LCA, miljöpåverkan, förpackningsmaskiner, Tetra Pak
report number
TFEM--06/5013
other publication id
LUTFD2/TFEM--06/5013--SE + (1-127)
language
Swedish
id
4468079
date added to LUP
2014-06-18 10:44:14
date last changed
2014-06-18 10:44:14
@misc{4468079,
 abstract   = {Studien är en miljösystemanalys av en förpackningsmaskin på Tetra Pak för flytande och kylda livsmedel. Miljöanalysen följer till stora delar de principer som ges av ISO 14040-43 om livscykelanalyser. Syftet med arbetet är att kartlägga material och energiflöden samt deras upphov till emissioner för att sedan kunna identifiera miljömässiga förbättringsmöjligheter. Speciellt fokus läggs på förpackningsmaskinens användarfas, dvs. produktion av fyllda förpackningar hos kund. Resthanteringsfasen ingår ej på grund av studiens tidsbegränsning och brist på data. Resultaten visar att användarfasen är den absolut största bidragande orsaken till förpackningsmaskinens totala miljöpåverkan. De aktiviteter som bidrar mest i denna fas är produktion av förpackningar där elförbrukning har stor påverkan samt stopp som ger upphov till spill av fyllprodukt (i standardfallet mjölk). Utförd känslighetsanalys visar på att externa faktorer som produktionsförhållanden och typ av elproduktionsteknologi har stor inverkan på hur stor den totala miljöpåverkan blir. De områden som förbättringar bör fokusera på är alltså främst elförbrukning och generering av fyllproduktspill. En förbättringsanalys visar på en minskad miljöpåverkan med 15-18 %, där den lägre avser bildning av fotokemiska oxidanter och den högre övergödning, då mängden förbrukad el och genererat spill minskas med 10 % samtidigt som produktionskapaciteten ökas med 10 %.},
 author    = {Askman, Gustav},
 keyword   = {Miljösystemanalys,LCA,miljöpåverkan,förpackningsmaskiner,Tetra Pak},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljösystemanalys av Tetra Top förpackningsmaskin TT/3 180V XH för flytande och kylda livsmedel},
 year     = {2006},
}