Advanced

Emissioner från bildäck, (Metod och tillämpning av miljöriskbedömning för emissioner från varor)

Einarson, Elin (2009) FMI820 20091
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Detta arbete visar på en metod att bedöma emissioner från varor. Varje dag kommer vi i kontakt med tusentals kemiska ämnen via kläder, skor, möbler och andra varor. Många av kemikalierna släpper från materialet och vi har ingen kontroll på vart de tar vägen eller hur de påverkar oss och miljön. Bildäck är en vara som innehåller många potentiella riskämnen och den stora mängden av däck som finns i samhället innebär att både människor och miljö exponeras i stor utsträckning. Detta examensarbete studerar emissioner från bildäck som en fallstudie där syftet främst är att illustrera en metodik, men även att öka kunskapen om emissioner från bildäck och ge förslag på vidare studier inom området. Verktyg för fallstudien är livscykelanalys och... (More)
Detta arbete visar på en metod att bedöma emissioner från varor. Varje dag kommer vi i kontakt med tusentals kemiska ämnen via kläder, skor, möbler och andra varor. Många av kemikalierna släpper från materialet och vi har ingen kontroll på vart de tar vägen eller hur de påverkar oss och miljön. Bildäck är en vara som innehåller många potentiella riskämnen och den stora mängden av däck som finns i samhället innebär att både människor och miljö exponeras i stor utsträckning. Detta examensarbete studerar emissioner från bildäck som en fallstudie där syftet främst är att illustrera en metodik, men även att öka kunskapen om emissioner från bildäck och ge förslag på vidare studier inom området. Verktyg för fallstudien är livscykelanalys och riskbedömning. Metoden innebär att kemikalieinnehåll, mängder och användning i samhället inventeras. Vidare väljs de kemikalier som anses intressanta ur ett miljö- och hälsoriskperspektiv. Mängden emissioner modelleras för de intressanta kemikalierna. Kemikalieegenskaper tas fram och karakteriseringsfaktorer beräknas med hjälp av modellen OMNIITOX. Det sammanvägda resultatet av karakteriseringsfaktorn och mängden emission leder fram till ett jämförbart tal för varje kemikalie. Detta tal används sedan för att jämföra miljörisken med ämnet mot andra emissioner från varan och med andra källor. Det finns en stor potential för att använda sig av denna metod, även om det finns kunskapsluckor och osäkerheter i resultaten. Den största fördelen är jämförbarheten i resultaten, trots viss subjektivitet gör författaren bedömningen att detta är en bra metod för att dimensionera problemet med emissioner från varor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Einarson, Elin
supervisor
organization
course
FMI820 20091
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Emissioner, Chemitecs, bildäck, OMNIITOX, 6PPD, IPPD, PAH, toxicitetsbedömning, problemdimensionering
report number
TFEM--09/5036
other publication id
LUTFD2/TFEM--09/5036--SE + (1-68)
language
Swedish
id
4468122
date added to LUP
2014-06-18 11:12:36
date last changed
2014-06-18 11:12:36
@misc{4468122,
 abstract   = {Detta arbete visar på en metod att bedöma emissioner från varor. Varje dag kommer vi i kontakt med tusentals kemiska ämnen via kläder, skor, möbler och andra varor. Många av kemikalierna släpper från materialet och vi har ingen kontroll på vart de tar vägen eller hur de påverkar oss och miljön. Bildäck är en vara som innehåller många potentiella riskämnen och den stora mängden av däck som finns i samhället innebär att både människor och miljö exponeras i stor utsträckning. Detta examensarbete studerar emissioner från bildäck som en fallstudie där syftet främst är att illustrera en metodik, men även att öka kunskapen om emissioner från bildäck och ge förslag på vidare studier inom området. Verktyg för fallstudien är livscykelanalys och riskbedömning. Metoden innebär att kemikalieinnehåll, mängder och användning i samhället inventeras. Vidare väljs de kemikalier som anses intressanta ur ett miljö- och hälsoriskperspektiv. Mängden emissioner modelleras för de intressanta kemikalierna. Kemikalieegenskaper tas fram och karakteriseringsfaktorer beräknas med hjälp av modellen OMNIITOX. Det sammanvägda resultatet av karakteriseringsfaktorn och mängden emission leder fram till ett jämförbart tal för varje kemikalie. Detta tal används sedan för att jämföra miljörisken med ämnet mot andra emissioner från varan och med andra källor. Det finns en stor potential för att använda sig av denna metod, även om det finns kunskapsluckor och osäkerheter i resultaten. Den största fördelen är jämförbarheten i resultaten, trots viss subjektivitet gör författaren bedömningen att detta är en bra metod för att dimensionera problemet med emissioner från varor.},
 author    = {Einarson, Elin},
 keyword   = {Emissioner,Chemitecs,bildäck,OMNIITOX,6PPD,IPPD,PAH,toxicitetsbedömning,problemdimensionering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Emissioner från bildäck, (Metod och tillämpning av miljöriskbedömning för emissioner från varor)},
 year     = {2009},
}