Advanced

Metan från förgasning av biomassa, (En potentialstudie i Biogas Öst-regionen)

Lundberg, Johan (2011) FMI820 20111
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie har varit att utreda potentialen för framställning av metan genom förgasningav biomassa i Biogas Öst-regionen. Potentialen uppskattas utifrån tekniska, ekonomiska ochråvarurelaterade begränsningar. Beräkningar för utbyten av metan från förgasning av biomassa baseras påtidigare studier inom området. Potentiell tillgång till råvara inom respektive län har beräknats utifrånskogstillväxt, uttag av stubbar och GROT, utökning av odlingsarealer samt behandlade mängder brännbartavfall.Förgasningstekniken möjliggör ett effektivt utnyttjande av bioenergi genom höga utbyten av drivmedelsamt integreringsmöjligheter med fjärrvärmenät. Förgasning av biomassa för produktion av biometan är enung teknik och har ännu inte... (More)
Syftet med denna studie har varit att utreda potentialen för framställning av metan genom förgasningav biomassa i Biogas Öst-regionen. Potentialen uppskattas utifrån tekniska, ekonomiska ochråvarurelaterade begränsningar. Beräkningar för utbyten av metan från förgasning av biomassa baseras påtidigare studier inom området. Potentiell tillgång till råvara inom respektive län har beräknats utifrånskogstillväxt, uttag av stubbar och GROT, utökning av odlingsarealer samt behandlade mängder brännbartavfall.Förgasningstekniken möjliggör ett effektivt utnyttjande av bioenergi genom höga utbyten av drivmedelsamt integreringsmöjligheter med fjärrvärmenät. Förgasning av biomassa för produktion av biometan är enung teknik och har ännu inte demonstrerats i kommersiell skala. Kunskap och erfarenheter omförgasningstekniken specifikt är goda då förgasning har utnyttjats för ett flertal ändamål genom åren.Huvudutmaningen rör de efterföljande stegen gasrening, metanisering samt uppgradering och hur mankombinerar de olika processalternativen på det mest effektiva sättet.De bäst lämpade teknikerna för produktion av metan från förgasning av biomassa är indirektförgasning samt trycksatt CFB. Indirekt förgasning begränsas tekniskt till storlekar < 100 MWth medantrycksatt CFB i teorin inte har några begränsningar. Potentialen för produktion av metan baseras påberäkningar för tillgång till råvara inom respektive län i Biogas Öst-regionen. Råvarorna GROT, stubbar,biprodukter från skogsindustrin, halm, salix samt brännbart avfall har lyfts fram som tänkbara råvaror i enförgasningsprocess. Störst råvarupotential har Östergötlands län, följt av Örebro län. Lägst råvarupotentialhar Stockholms län och Västmanlands län. GROT, stubbar och biprodukter från skogsindustrin står för 75-80 % av respektive läns råvarupotential. Utifrån hela regionens råvarupotential beräknas framställningen avmetan genom förgasning uppgå till 20-33 TWh/år. Produktionskostnaden för metan från förgasning avbiomassa har beräknats utifrån ett antal scenarier där pris på råvara och andelen spillvärme som kan avsättasför försäljning varieras. Råvarukostnaden och kapitalkostnaden har beräknats utgöra 65 % respektive 20 %av produktionskostnaden. Beroende på val av teknik, råvarupris samt spillvärme för försäljning varierarproduktionspriset för metan genom förgasning av biomassa mellan 428-581 kr/MWh. Kan all uppkommenspillvärme säljas för 100 kr/MWh minskar produktionskostnad med 7 %, jämfört med om ingen spillvärmekan avsättas till försäljning. Om avsättning av spillvärme från förgasningsprocessen skall vara möjlig krävsett stort värmebehov i fjärrvärmenätet samt att spillvärmen kan konkurrera med befintligtfjärrvärmeproduktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Johan
supervisor
organization
course
FMI820 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Metan, förgasning, råvarupotential, produktionskostnad, spillvärme
report number
TFEM--11/5055
other publication id
LUTFD2/TFEM--11/5055--SE + (1-67)
language
Swedish
id
4468205
date added to LUP
2014-06-18 11:58:11
date last changed
2014-06-18 11:58:11
@misc{4468205,
 abstract   = {Syftet med denna studie har varit att utreda potentialen för framställning av metan genom förgasningav biomassa i Biogas Öst-regionen. Potentialen uppskattas utifrån tekniska, ekonomiska ochråvarurelaterade begränsningar. Beräkningar för utbyten av metan från förgasning av biomassa baseras påtidigare studier inom området. Potentiell tillgång till råvara inom respektive län har beräknats utifrånskogstillväxt, uttag av stubbar och GROT, utökning av odlingsarealer samt behandlade mängder brännbartavfall.Förgasningstekniken möjliggör ett effektivt utnyttjande av bioenergi genom höga utbyten av drivmedelsamt integreringsmöjligheter med fjärrvärmenät. Förgasning av biomassa för produktion av biometan är enung teknik och har ännu inte demonstrerats i kommersiell skala. Kunskap och erfarenheter omförgasningstekniken specifikt är goda då förgasning har utnyttjats för ett flertal ändamål genom åren.Huvudutmaningen rör de efterföljande stegen gasrening, metanisering samt uppgradering och hur mankombinerar de olika processalternativen på det mest effektiva sättet.De bäst lämpade teknikerna för produktion av metan från förgasning av biomassa är indirektförgasning samt trycksatt CFB. Indirekt förgasning begränsas tekniskt till storlekar < 100 MWth medantrycksatt CFB i teorin inte har några begränsningar. Potentialen för produktion av metan baseras påberäkningar för tillgång till råvara inom respektive län i Biogas Öst-regionen. Råvarorna GROT, stubbar,biprodukter från skogsindustrin, halm, salix samt brännbart avfall har lyfts fram som tänkbara råvaror i enförgasningsprocess. Störst råvarupotential har Östergötlands län, följt av Örebro län. Lägst råvarupotentialhar Stockholms län och Västmanlands län. GROT, stubbar och biprodukter från skogsindustrin står för 75-80 % av respektive läns råvarupotential. Utifrån hela regionens råvarupotential beräknas framställningen avmetan genom förgasning uppgå till 20-33 TWh/år. Produktionskostnaden för metan från förgasning avbiomassa har beräknats utifrån ett antal scenarier där pris på råvara och andelen spillvärme som kan avsättasför försäljning varieras. Råvarukostnaden och kapitalkostnaden har beräknats utgöra 65 % respektive 20 %av produktionskostnaden. Beroende på val av teknik, råvarupris samt spillvärme för försäljning varierarproduktionspriset för metan genom förgasning av biomassa mellan 428-581 kr/MWh. Kan all uppkommenspillvärme säljas för 100 kr/MWh minskar produktionskostnad med 7 %, jämfört med om ingen spillvärmekan avsättas till försäljning. Om avsättning av spillvärme från förgasningsprocessen skall vara möjlig krävsett stort värmebehov i fjärrvärmenätet samt att spillvärmen kan konkurrera med befintligtfjärrvärmeproduktion.},
 author    = {Lundberg, Johan},
 keyword   = {Metan,förgasning,råvarupotential,produktionskostnad,spillvärme},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Metan från förgasning av biomassa, (En potentialstudie i Biogas Öst-regionen)},
 year     = {2011},
}