Advanced

Sol- och vindenergi i fastigheter, (Beräkningsverktyg för hybridsystem)

Molin, Erik and Sundgren, Lina (2011) FMI820 20112
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med studien har varit att skapa ett beräkningsverktyg som kan simulera värme- och elproduktion från en solvärmeanläggning, solcellsanläggning och vindkraftverk med klimatdata för den aktuella platsen som grund. Studien syftade också till att testa det skapade beräkningsverktyget för att undersöka hur stor del av en tänkt fastighets energianvändning som kan täckas av förnyelsebar el- och värmeproduktion i direkt anslutning till denna fastighet. Dessa test utfördes för landets tre olika klimatzoner. Slutligen syftade studien till att översiktligt undersöka hur fjärrvärmebolagen i Sverige ser på tredjepartsaccess till sina nät. Beräkningarna baseras på litteraturuppgifter, klimatdata från Akademiska Hus och SMHI. Beräkningar visade att... (More)
Syftet med studien har varit att skapa ett beräkningsverktyg som kan simulera värme- och elproduktion från en solvärmeanläggning, solcellsanläggning och vindkraftverk med klimatdata för den aktuella platsen som grund. Studien syftade också till att testa det skapade beräkningsverktyget för att undersöka hur stor del av en tänkt fastighets energianvändning som kan täckas av förnyelsebar el- och värmeproduktion i direkt anslutning till denna fastighet. Dessa test utfördes för landets tre olika klimatzoner. Slutligen syftade studien till att översiktligt undersöka hur fjärrvärmebolagen i Sverige ser på tredjepartsaccess till sina nät. Beräkningarna baseras på litteraturuppgifter, klimatdata från Akademiska Hus och SMHI. Beräkningar visade att ett rimligt stort hybridsystem kan täcka knappt 10 % av fastighetens elanvändning. Efter en energieffektivisering motsvarande vad Energimyndigheten förutspår blir krav år 2020 blir täckningsgraden uppemot 15 % i Malmö. Motsvarande siffror för Karlstad och Umeå är mellan 10 och 12 %. Motsvarande beräkningar för solvärme gav vid handen att de renoverade fastigheterna i Malmö, Karlstad och Umeå skulle få en täckningsgrad på 3, 2 respektive 1 % med en solvärmeanläggning om 39 m2 kopplad till fjärrvärmenätet. Eftersom tredjepartsaccess förutsattes i denna studie undersöktes även hur fjärrvärmebranschen ställer sig till detta. Branschen inväntar en utredning om tredjepartsaccess och många kommer att utarbeta en strategi när denna är slutförd. Dock bör nämnas att ett antal fjärrvärmebolag redan i dagsläget erbjuder exempelvis solvärmeanläggningar tillträde till sina nät. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Molin, Erik and Sundgren, Lina
supervisor
organization
course
FMI820 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Energisystemanalys, vindkraft, solenergi, solel, solvärme, hybridsystem, beräkningsverktyg, fjärrvärme, TPA
report number
TFEM--11/5057
other publication id
LUTFD2/TFEM--11/5057--SE + (1-122)
language
Swedish
id
4468208
date added to LUP
2014-06-18 12:00:42
date last changed
2014-06-18 12:00:42
@misc{4468208,
 abstract   = {Syftet med studien har varit att skapa ett beräkningsverktyg som kan simulera värme- och elproduktion från en solvärmeanläggning, solcellsanläggning och vindkraftverk med klimatdata för den aktuella platsen som grund. Studien syftade också till att testa det skapade beräkningsverktyget för att undersöka hur stor del av en tänkt fastighets energianvändning som kan täckas av förnyelsebar el- och värmeproduktion i direkt anslutning till denna fastighet. Dessa test utfördes för landets tre olika klimatzoner. Slutligen syftade studien till att översiktligt undersöka hur fjärrvärmebolagen i Sverige ser på tredjepartsaccess till sina nät. Beräkningarna baseras på litteraturuppgifter, klimatdata från Akademiska Hus och SMHI. Beräkningar visade att ett rimligt stort hybridsystem kan täcka knappt 10 % av fastighetens elanvändning. Efter en energieffektivisering motsvarande vad Energimyndigheten förutspår blir krav år 2020 blir täckningsgraden uppemot 15 % i Malmö. Motsvarande siffror för Karlstad och Umeå är mellan 10 och 12 %. Motsvarande beräkningar för solvärme gav vid handen att de renoverade fastigheterna i Malmö, Karlstad och Umeå skulle få en täckningsgrad på 3, 2 respektive 1 % med en solvärmeanläggning om 39 m2 kopplad till fjärrvärmenätet. Eftersom tredjepartsaccess förutsattes i denna studie undersöktes även hur fjärrvärmebranschen ställer sig till detta. Branschen inväntar en utredning om tredjepartsaccess och många kommer att utarbeta en strategi när denna är slutförd. Dock bör nämnas att ett antal fjärrvärmebolag redan i dagsläget erbjuder exempelvis solvärmeanläggningar tillträde till sina nät.},
 author    = {Molin, Erik and Sundgren, Lina},
 keyword   = {Energisystemanalys,vindkraft,solenergi,solel,solvärme,hybridsystem,beräkningsverktyg,fjärrvärme,TPA},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sol- och vindenergi i fastigheter, (Beräkningsverktyg för hybridsystem)},
 year     = {2011},
}