Advanced

Ekologisk nötköttsproduktion ur ett LCA-perspektiv (fallstudie av Högestads verksamhet)

Mårtensson, Mia (2009) FMI820 20091
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Studien granskar den ekologiska nötköttsproduktionen på Högestad och Christinehof Förvaltnings AB ur ettLCA-perspektiv. Verksamheten är sedan ett par år tillbaka certifierad som ekologisk enligt KRAV:sregelverk. Rapporten är uppdelad i två delar. Dels en litteraturstudie, som beskriver hur situationen ser utför ekologiska produkter och metoden livscykelanalys. Rapportens andra del utgörs av denverksamhetsspecifika studien.Den studerade verksamheten på Högestad innefattar cirka 250 djur i en självrekryterande besättning. Djurenhar sin sex månaders betesperiod under sommarhalvåret och står på stall resten av tiden. I stort sett alltfoder produceras internt, och endast insatsvaror som diesel, utsäde och mineraler köps in. Studiensfunktionella... (More)
Studien granskar den ekologiska nötköttsproduktionen på Högestad och Christinehof Förvaltnings AB ur ettLCA-perspektiv. Verksamheten är sedan ett par år tillbaka certifierad som ekologisk enligt KRAV:sregelverk. Rapporten är uppdelad i två delar. Dels en litteraturstudie, som beskriver hur situationen ser utför ekologiska produkter och metoden livscykelanalys. Rapportens andra del utgörs av denverksamhetsspecifika studien.Den studerade verksamheten på Högestad innefattar cirka 250 djur i en självrekryterande besättning. Djurenhar sin sex månaders betesperiod under sommarhalvåret och står på stall resten av tiden. I stort sett alltfoder produceras internt, och endast insatsvaror som diesel, utsäde och mineraler köps in. Studiensfunktionella enhet (FE) är ett kilo benfritt kött vid gårdsgrinden och de miljöpåverkanskategorier somstuderas är resursförbrukning, energi, växthusgaser, övergödande ämnen, försurande ämnen ochmarkanvändning.Studien visade resultat i nivå med tidigare studier av liknande produktion. Dock har systemet på Högestadrelativt hög energiåtgång per funktionell enhet, 43,3 MJ, i basfallet. Den höga energianvändningen får äveneffekter på resursanvändningen per funktionell enhet och är det som utmärker sig mest i studien. Här bördet på Högestad finnas stor potential till förbättringar. Vid produktionen av ett kilo benfritt kött påHögestad emitteras även växthusgaser, totalt 20,3 kg CO2-ekvivalenter. Ett värde något högre än förkonventionell produktion men i nivå med andra ekologiska system. För både övergödande och försurandeämnen var utsläppen per funktionell enhet låga på Högestad. För övergödande ämnen summeras utsläppentill totalt 2,11 kg O2-ekviva lenter per FE och för försurande uppgår utsläppen till totalt till 4,63 mol H+/FE.Det faktum att ekologisk produktion är markkrävande förstärks av resultaten. 133 m2 mark krävs årligen påHögestad för att producera ett kilo benfritt kött. Dock utgörs denna användning till mer än hälften avnaturbetesmark, något som tidigare visat sig ha en positiv effekt på den biologiska mångfalden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Mia
supervisor
organization
course
FMI820 20091
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Livscykelanalys, nötkött, ekologisk produktion, KRAV, Högestad
report number
TFEM--09/5041
other publication id
LUTFD2/TFEM--09/5041--SE + (1-89)
language
Swedish
id
4468212
date added to LUP
2014-06-18 12:01:56
date last changed
2014-06-18 12:01:56
@misc{4468212,
 abstract   = {Studien granskar den ekologiska nötköttsproduktionen på Högestad och Christinehof Förvaltnings AB ur ettLCA-perspektiv. Verksamheten är sedan ett par år tillbaka certifierad som ekologisk enligt KRAV:sregelverk. Rapporten är uppdelad i två delar. Dels en litteraturstudie, som beskriver hur situationen ser utför ekologiska produkter och metoden livscykelanalys. Rapportens andra del utgörs av denverksamhetsspecifika studien.Den studerade verksamheten på Högestad innefattar cirka 250 djur i en självrekryterande besättning. Djurenhar sin sex månaders betesperiod under sommarhalvåret och står på stall resten av tiden. I stort sett alltfoder produceras internt, och endast insatsvaror som diesel, utsäde och mineraler köps in. Studiensfunktionella enhet (FE) är ett kilo benfritt kött vid gårdsgrinden och de miljöpåverkanskategorier somstuderas är resursförbrukning, energi, växthusgaser, övergödande ämnen, försurande ämnen ochmarkanvändning.Studien visade resultat i nivå med tidigare studier av liknande produktion. Dock har systemet på Högestadrelativt hög energiåtgång per funktionell enhet, 43,3 MJ, i basfallet. Den höga energianvändningen får äveneffekter på resursanvändningen per funktionell enhet och är det som utmärker sig mest i studien. Här bördet på Högestad finnas stor potential till förbättringar. Vid produktionen av ett kilo benfritt kött påHögestad emitteras även växthusgaser, totalt 20,3 kg CO2-ekvivalenter. Ett värde något högre än förkonventionell produktion men i nivå med andra ekologiska system. För både övergödande och försurandeämnen var utsläppen per funktionell enhet låga på Högestad. För övergödande ämnen summeras utsläppentill totalt 2,11 kg O2-ekviva lenter per FE och för försurande uppgår utsläppen till totalt till 4,63 mol H+/FE.Det faktum att ekologisk produktion är markkrävande förstärks av resultaten. 133 m2 mark krävs årligen påHögestad för att producera ett kilo benfritt kött. Dock utgörs denna användning till mer än hälften avnaturbetesmark, något som tidigare visat sig ha en positiv effekt på den biologiska mångfalden.},
 author    = {Mårtensson, Mia},
 keyword   = {Livscykelanalys,nötkött,ekologisk produktion,KRAV,Högestad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekologisk nötköttsproduktion ur ett LCA-perspektiv (fallstudie av Högestads verksamhet)},
 year     = {2009},
}