Advanced

Solenergi och vätgas (ett demonstrationsprojekt)

Nikoleris, Alexandra (2011)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Vätgas antas ofta ingå i ett framtida fossilfritt energisystem och därmed vara en del av lösningen till hur vi ska förhindra klimatförändringarna. Var och hur vätgas är mest lämplig att använda i ett sådant system är dock ännu oklart. Mest lovande verkar vätgas vara som ersättning för bensin och diesel i persontransporter och som långtidslagring av energi från förnybara energikällor samt som komplement till batterier på platser där elnätet inte är utbyggt. Inom de flesta av vätgasens möjliga tillämpningsområden finns andra tekniker som har liknande eller andra fördelar. Vilken teknik som kommer att användas i framtiden är därför svårt att förutse och fler demonstrationsprojekt av olika skala och utvärderingar behövs för att kunna dra några... (More)
Vätgas antas ofta ingå i ett framtida fossilfritt energisystem och därmed vara en del av lösningen till hur vi ska förhindra klimatförändringarna. Var och hur vätgas är mest lämplig att använda i ett sådant system är dock ännu oklart. Mest lovande verkar vätgas vara som ersättning för bensin och diesel i persontransporter och som långtidslagring av energi från förnybara energikällor samt som komplement till batterier på platser där elnätet inte är utbyggt. Inom de flesta av vätgasens möjliga tillämpningsområden finns andra tekniker som har liknande eller andra fördelar. Vilken teknik som kommer att användas i framtiden är därför svårt att förutse och fler demonstrationsprojekt av olika skala och utvärderingar behövs för att kunna dra några slutsatser. Vätgas framförs ofta som en miljövänlig energibärare som inte bidrar till växthuseffekten och inte har några utsläpp vid användning. Det första påståendet är endast sant då produktion sker med förnybara energiresurser. För att skapa intresse och ökad kunskap om att vätgas kan användas som drivmedel har ett vätgascykelprojekt initierats av Vätgassamverkan Syd och Kristianstad kommun. En prototyp till en elcykel som drivs av bränsleceller och batterier kommer att byggas. Om projektet är lyckat kan denna prototyp komma att utvecklas till en färdig produkt.I ett första skede kommer vätgasen till bränslecellerna köpas in på tub för tankning av cykeln. På sikt är tanken att en produktionsanläggning för vätgas ska byggas i Kristianstad. I denna ska vätgas produceras genom elektrolys med el från solceller. Produktionsanläggningen ska användas i pedagogiskt syfte inom verksamheten på C4idéforum och visa på hur vätgas kan produceras både lokalt och från förnybara energikällor. Tillsammans med cykeln demonstreras hur vätgasen kan användas som ett bränsle utan utsläpp av växthusgaser. Olika alternativ till hur en sådan produktionsanläggning kan se ut har undersökts. En av utgångspunkterna var att produktionsanläggningen skulle vara fristående vilket visade sig kraftigt begränsa valmöjligheterna bland de elektrolysörer som finns på marknaden. Efter utvärdering av ett antal liknande projekt runt om i världen där elektrolysörer kopplats till solcellspaneler togs 3 alternativ fram för tankstationen. Simuleringar av de olikaalternativen visade att alla tre var mycket dyra lösningar och att förlusterna för ett säkert system med all kringutrustning för att vätgasen ska kunna användas i cykeln blev mycket stora. Två alternativ för ett större system simulerades också vilket visade att ett större system ger bättre verkningsgrad, lägre förluster samt lägre kostnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nikoleris, Alexandra
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Solenergi, vätgas, demonstrationsprojekt, vätgascykel, elektrolys
report number
TFEM--11/5049
other publication id
LUTFD2/TFEM--11/5049--SE + (1-66)
language
Swedish
id
4468222
date added to LUP
2014-06-18 13:37:36
date last changed
2014-06-18 13:37:36
@misc{4468222,
 abstract   = {Vätgas antas ofta ingå i ett framtida fossilfritt energisystem och därmed vara en del av lösningen till hur vi ska förhindra klimatförändringarna. Var och hur vätgas är mest lämplig att använda i ett sådant system är dock ännu oklart. Mest lovande verkar vätgas vara som ersättning för bensin och diesel i persontransporter och som långtidslagring av energi från förnybara energikällor samt som komplement till batterier på platser där elnätet inte är utbyggt. Inom de flesta av vätgasens möjliga tillämpningsområden finns andra tekniker som har liknande eller andra fördelar. Vilken teknik som kommer att användas i framtiden är därför svårt att förutse och fler demonstrationsprojekt av olika skala och utvärderingar behövs för att kunna dra några slutsatser. Vätgas framförs ofta som en miljövänlig energibärare som inte bidrar till växthuseffekten och inte har några utsläpp vid användning. Det första påståendet är endast sant då produktion sker med förnybara energiresurser. För att skapa intresse och ökad kunskap om att vätgas kan användas som drivmedel har ett vätgascykelprojekt initierats av Vätgassamverkan Syd och Kristianstad kommun. En prototyp till en elcykel som drivs av bränsleceller och batterier kommer att byggas. Om projektet är lyckat kan denna prototyp komma att utvecklas till en färdig produkt.I ett första skede kommer vätgasen till bränslecellerna köpas in på tub för tankning av cykeln. På sikt är tanken att en produktionsanläggning för vätgas ska byggas i Kristianstad. I denna ska vätgas produceras genom elektrolys med el från solceller. Produktionsanläggningen ska användas i pedagogiskt syfte inom verksamheten på C4idéforum och visa på hur vätgas kan produceras både lokalt och från förnybara energikällor. Tillsammans med cykeln demonstreras hur vätgasen kan användas som ett bränsle utan utsläpp av växthusgaser. Olika alternativ till hur en sådan produktionsanläggning kan se ut har undersökts. En av utgångspunkterna var att produktionsanläggningen skulle vara fristående vilket visade sig kraftigt begränsa valmöjligheterna bland de elektrolysörer som finns på marknaden. Efter utvärdering av ett antal liknande projekt runt om i världen där elektrolysörer kopplats till solcellspaneler togs 3 alternativ fram för tankstationen. Simuleringar av de olikaalternativen visade att alla tre var mycket dyra lösningar och att förlusterna för ett säkert system med all kringutrustning för att vätgasen ska kunna användas i cykeln blev mycket stora. Två alternativ för ett större system simulerades också vilket visade att ett större system ger bättre verkningsgrad, lägre förluster samt lägre kostnad.},
 author    = {Nikoleris, Alexandra},
 keyword   = {Solenergi,vätgas,demonstrationsprojekt,vätgascykel,elektrolys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Solenergi och vätgas (ett demonstrationsprojekt)},
 year     = {2011},
}