Advanced

Metod för värdering av miljöaspekter (Utformning av en tillförlitlig och konsekvent värderingsmodell för miljöaspekter)

Tivegård, Anna-Maria (2006) FMI820 20061
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Målet med examensarbetet var att utforma en metod för att värdera miljöaspekter för kylföretag och för konsultbranschen. Metoden ska värdera miljöpåverkan på ett så korrekt sätt som möjligt och ge ett konsekvent resultat, oavsett vem som genomför värderingen och när den utförs. Dessutom ska metoden ge företag en möjlighet att jämföra sin miljöpåverkan med andra företags miljöpåverkan genom en gradering av mängden av varje typ av miljöpåverkan. Vid val av metoder för värderingen av har värderingsmetoder inom miljöledningssystem och livscykelanalys undersökts. Den grundläggande metoden som används är Eco-indikator 99, vilken kompletteras av ett antal enklare metoder. Som grund för den utarbetade modellen ligger en studie av en miljöutredning... (More)
Målet med examensarbetet var att utforma en metod för att värdera miljöaspekter för kylföretag och för konsultbranschen. Metoden ska värdera miljöpåverkan på ett så korrekt sätt som möjligt och ge ett konsekvent resultat, oavsett vem som genomför värderingen och när den utförs. Dessutom ska metoden ge företag en möjlighet att jämföra sin miljöpåverkan med andra företags miljöpåverkan genom en gradering av mängden av varje typ av miljöpåverkan. Vid val av metoder för värderingen av har värderingsmetoder inom miljöledningssystem och livscykelanalys undersökts. Den grundläggande metoden som används är Eco-indikator 99, vilken kompletteras av ett antal enklare metoder. Som grund för den utarbetade modellen ligger en studie av en miljöutredning för ett kylföretag samt utförandet av en miljöutredning för Eco Tech, det miljökonsultföretag där examensarbetet utfördes. Dessutom genomfördes en enkätundersökning inom konsultbranschen och bland företag som arbetar med service och underhåll av kylanläggningar.Den färdiga metoden innehåller dels en miljöpåverkansbedömning och dels en jämförelse av miljöpåverkan med andra företag i respektive bransch. Miljöpåverkan värderas med hjälp av Eco 99 och ytterligare några metoder och jämförelsen med branschen sker genom en gradering av storleken på miljöpåverkan utifrån svaren från enkäterna. Enkätsvaren ligger till grund för utvecklingen av metoden, men eftersom svarsfrekvensen var låg bör metoden i första hand betraktas som principiell och en ökning av underlaget bör göras tillsammans med en kontroll av de antaganden som gjorts baserat på enkäten. Den låga svarsfrekvensen i kombination med att flera värderingsmetoder använts har bidragit till att beskrivningen av miljöpåverkan inte är så säker som önskat. Metoden kan ändå antas vara konsekvent eftersom värderingen sker efter strikta regler i en värderingsmodell där resultatet beräknas efter att efterfrågade värden angivits. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tivegård, Anna-Maria
supervisor
organization
course
FMI820 20061
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljöledningssystem, miljöaspekt, miljöpåverkan, värdering, bedömning
report number
TFEM--06/5015
other publication id
LUTFD2/TFEM--06/5015--SE + (1-126)
language
Swedish
id
4468245
date added to LUP
2014-06-18 12:15:07
date last changed
2014-06-18 12:15:07
@misc{4468245,
 abstract   = {Målet med examensarbetet var att utforma en metod för att värdera miljöaspekter för kylföretag och för konsultbranschen. Metoden ska värdera miljöpåverkan på ett så korrekt sätt som möjligt och ge ett konsekvent resultat, oavsett vem som genomför värderingen och när den utförs. Dessutom ska metoden ge företag en möjlighet att jämföra sin miljöpåverkan med andra företags miljöpåverkan genom en gradering av mängden av varje typ av miljöpåverkan. Vid val av metoder för värderingen av har värderingsmetoder inom miljöledningssystem och livscykelanalys undersökts. Den grundläggande metoden som används är Eco-indikator 99, vilken kompletteras av ett antal enklare metoder. Som grund för den utarbetade modellen ligger en studie av en miljöutredning för ett kylföretag samt utförandet av en miljöutredning för Eco Tech, det miljökonsultföretag där examensarbetet utfördes. Dessutom genomfördes en enkätundersökning inom konsultbranschen och bland företag som arbetar med service och underhåll av kylanläggningar.Den färdiga metoden innehåller dels en miljöpåverkansbedömning och dels en jämförelse av miljöpåverkan med andra företag i respektive bransch. Miljöpåverkan värderas med hjälp av Eco 99 och ytterligare några metoder och jämförelsen med branschen sker genom en gradering av storleken på miljöpåverkan utifrån svaren från enkäterna. Enkätsvaren ligger till grund för utvecklingen av metoden, men eftersom svarsfrekvensen var låg bör metoden i första hand betraktas som principiell och en ökning av underlaget bör göras tillsammans med en kontroll av de antaganden som gjorts baserat på enkäten. Den låga svarsfrekvensen i kombination med att flera värderingsmetoder använts har bidragit till att beskrivningen av miljöpåverkan inte är så säker som önskat. Metoden kan ändå antas vara konsekvent eftersom värderingen sker efter strikta regler i en värderingsmodell där resultatet beräknas efter att efterfrågade värden angivits.},
 author    = {Tivegård, Anna-Maria},
 keyword   = {Miljöledningssystem,miljöaspekt,miljöpåverkan,värdering,bedömning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Metod för värdering av miljöaspekter (Utformning av en tillförlitlig och konsekvent värderingsmodell för miljöaspekter)},
 year     = {2006},
}