Advanced

Intern kontroll i byggprojekt

Gustafsson, Rasmus LU and Lundgren, Simon LU (2014) FEKN90 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Intern kontroll i byggprojekt
Seminariedatum: 26 maj 2014
Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP (30 ECTS)
Författare: Rasmus Gustafsson och Simon Lundgren
Handledare: Per Magnus Andersson
Nyckelord: Intern kontroll, byggprojekt, COSO, agentteori, corporate governance
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur svenska byggföretag arbetar med intern kontroll i byggprojekt.
Metod: I studien används en kvalitativ metod tillsammans med en multipel fallstudie bestående av sex fall.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från teoretiska perspektiv inom områdena agentteori, corporate governance, intern kontroll, internrevision, COSO-ramverket samt... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Intern kontroll i byggprojekt
Seminariedatum: 26 maj 2014
Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP (30 ECTS)
Författare: Rasmus Gustafsson och Simon Lundgren
Handledare: Per Magnus Andersson
Nyckelord: Intern kontroll, byggprojekt, COSO, agentteori, corporate governance
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur svenska byggföretag arbetar med intern kontroll i byggprojekt.
Metod: I studien används en kvalitativ metod tillsammans med en multipel fallstudie bestående av sex fall.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från teoretiska perspektiv inom områdena agentteori, corporate governance, intern kontroll, internrevision, COSO-ramverket samt projektledning.
Empiri: Uppsatsens empiri har sin utgångspunkt i sju semistrukturerade intervjuer med representanter från Flex Interior Systems AB, Moelven Eurowand AB, Thage Andersson Byggnads AB, JM AB, NCC Roads AB och Skanska Sverige AB.
Resultat: Studiens resultat visar att det finns skillnader i hur olika byggföretag arbetar med intern kontroll i byggprojekt. Resultaten stödjer tidigare forskning som bland annat indikerar att företagens storlek har påverkan på deras arbete inom området bolagsstyrning och intern kontroll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Rasmus LU and Lundgren, Simon LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intern kontroll, byggprojekt, COSO, agentteori, corporate governance
language
Swedish
id
4468646
date added to LUP
2014-06-23 09:02:15
date last changed
2014-06-23 09:02:15
@misc{4468646,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: Intern kontroll i byggprojekt
Seminariedatum: 26 maj 2014
Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP (30 ECTS)
Författare: Rasmus Gustafsson och Simon Lundgren
Handledare: Per Magnus Andersson
Nyckelord: Intern kontroll, byggprojekt, COSO, agentteori, corporate governance
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur svenska byggföretag arbetar med intern kontroll i byggprojekt.
Metod: I studien används en kvalitativ metod tillsammans med en multipel fallstudie bestående av sex fall.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från teoretiska perspektiv inom områdena agentteori, corporate governance, intern kontroll, internrevision, COSO-ramverket samt projektledning.
Empiri: Uppsatsens empiri har sin utgångspunkt i sju semistrukturerade intervjuer med representanter från Flex Interior Systems AB, Moelven Eurowand AB, Thage Andersson Byggnads AB, JM AB, NCC Roads AB och Skanska Sverige AB.
Resultat: Studiens resultat visar att det finns skillnader i hur olika byggföretag arbetar med intern kontroll i byggprojekt. Resultaten stödjer tidigare forskning som bland annat indikerar att företagens storlek har påverkan på deras arbete inom området bolagsstyrning och intern kontroll.},
 author    = {Gustafsson, Rasmus and Lundgren, Simon},
 keyword   = {Intern kontroll,byggprojekt,COSO,agentteori,corporate governance},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intern kontroll i byggprojekt},
 year     = {2014},
}