Advanced

Medelstora företags val mellan K2 och K3 - en kvantitativ studie om förklarande faktorer och motiv bakom företags val

Andersson, Caroline LU ; Ahlberg, Sofie LU and Steiner, Hanna LU (2014) FEKH69 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att granska företags val under räkenskapsår 2014 som en effekt av lagförändringen gällande K2 och K3. Denna granskning ämnar fastställa bakomliggande motiv till valet samt undersöka om tidigare teori och forskning stödjer dessa och huruvida branschtillhörighet föreligger. Vidare är också syftet att undersöka vilka företagsspecifika faktorer som kan förklara vilket val som gjorts. Denna studie bygger på en kvantitativ metod där 91 medelstora företag besvarat en webbenkät med 13 slutna frågor. Respondenternas svar har sedan analyserats och tolkats i ett statistiskt dataprogram för att besvara uppsatsens syfte.
Den teoretiska referensramen utgår huvudsakligen från beslutsteorin och dess grenar. Vårt huvudsakliga... (More)
Syftet med denna uppsats är att granska företags val under räkenskapsår 2014 som en effekt av lagförändringen gällande K2 och K3. Denna granskning ämnar fastställa bakomliggande motiv till valet samt undersöka om tidigare teori och forskning stödjer dessa och huruvida branschtillhörighet föreligger. Vidare är också syftet att undersöka vilka företagsspecifika faktorer som kan förklara vilket val som gjorts. Denna studie bygger på en kvantitativ metod där 91 medelstora företag besvarat en webbenkät med 13 slutna frågor. Respondenternas svar har sedan analyserats och tolkats i ett statistiskt dataprogram för att besvara uppsatsens syfte.
Den teoretiska referensramen utgår huvudsakligen från beslutsteorin och dess grenar. Vårt huvudsakliga fokus är institutionell teori och positiv redovisningsteori, där syftet är att förklara de val som studiens företag gjort inför räkenskapsår 2014 med hjälp av denna teori.
Empirin består av medelstora företags svar på studiens enkät, vilka samlats in och analyserats via internet. De medelstora företagen, vilka legat till grund för denna uppsats urval, är verksamma inom fastighets- respektive forskning - och utvecklingsbranschen i Sverige. I denna studie har vi kommit fram till att flera faktorer och motiv ligger bakom företags val mellan regelverken K2 och K3 - företagsstorlek, incitamentsprogram, svårighetsgrad samt ägarstruktur. Vidare har vi kommit fram till att delar av vald empiri inte kan användas vid förklaring till de val genomförda valen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Caroline LU ; Ahlberg, Sofie LU and Steiner, Hanna LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Institutionell teori, Positiv redovisningsteori, K2, K3, SMEs
language
Swedish
id
4468735
date added to LUP
2014-06-27 15:19:33
date last changed
2014-11-17 14:48:29
@misc{4468735,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att granska företags val under räkenskapsår 2014 som en effekt av lagförändringen gällande K2 och K3. Denna granskning ämnar fastställa bakomliggande motiv till valet samt undersöka om tidigare teori och forskning stödjer dessa och huruvida branschtillhörighet föreligger. Vidare är också syftet att undersöka vilka företagsspecifika faktorer som kan förklara vilket val som gjorts. Denna studie bygger på en kvantitativ metod där 91 medelstora företag besvarat en webbenkät med 13 slutna frågor. Respondenternas svar har sedan analyserats och tolkats i ett statistiskt dataprogram för att besvara uppsatsens syfte.
Den teoretiska referensramen utgår huvudsakligen från beslutsteorin och dess grenar. Vårt huvudsakliga fokus är institutionell teori och positiv redovisningsteori, där syftet är att förklara de val som studiens företag gjort inför räkenskapsår 2014 med hjälp av denna teori.
Empirin består av medelstora företags svar på studiens enkät, vilka samlats in och analyserats via internet. De medelstora företagen, vilka legat till grund för denna uppsats urval, är verksamma inom fastighets- respektive forskning - och utvecklingsbranschen i Sverige. I denna studie har vi kommit fram till att flera faktorer och motiv ligger bakom företags val mellan regelverken K2 och K3 - företagsstorlek, incitamentsprogram, svårighetsgrad samt ägarstruktur. Vidare har vi kommit fram till att delar av vald empiri inte kan användas vid förklaring till de val genomförda valen.},
 author    = {Andersson, Caroline and Ahlberg, Sofie and Steiner, Hanna},
 keyword   = {Institutionell teori,Positiv redovisningsteori,K2,K3,SMEs},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medelstora företags val mellan K2 och K3 - en kvantitativ studie om förklarande faktorer och motiv bakom företags val},
 year     = {2014},
}