Advanced

The sharing economy- med hela världen i din hand: En studie om smartphonens betydelse för resenärers förändrade beteende

Kull, Sebastian LU and Rygén, Frida (2014) KSKK01 20141
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Under de senaste 50 åren har människan konsumerat mer än alla generationer tillsammans. En motreaktion har utvecklats mot det stereotypa ”du är vad du konsumerar eller äger”, vilket benämns som the sharing economy. Grundtanken är att dela på sina resurser för att använda dessa fullt ut. Fenomenet är relativt nytt, men har under de senaste åren haft stor inverkan på resenärers förändrade beteendemönster. Tidigare forskning har kartlagt stora delar av turismindustrin som infinns under the sharing economy, men det finns enbart ett fåtal studier om hur och varför resenärer väljer att förändra sina beteenden, vilka resulterar i medvetenhet om kostander, teknologi och miljö. Då det finns ytterligare fatkorer att räkna in i förändrat... (More)
Problem: Under de senaste 50 åren har människan konsumerat mer än alla generationer tillsammans. En motreaktion har utvecklats mot det stereotypa ”du är vad du konsumerar eller äger”, vilket benämns som the sharing economy. Grundtanken är att dela på sina resurser för att använda dessa fullt ut. Fenomenet är relativt nytt, men har under de senaste åren haft stor inverkan på resenärers förändrade beteendemönster. Tidigare forskning har kartlagt stora delar av turismindustrin som infinns under the sharing economy, men det finns enbart ett fåtal studier om hur och varför resenärer väljer att förändra sina beteenden, vilka resulterar i medvetenhet om kostander, teknologi och miljö. Då det finns ytterligare fatkorer att räkna in i förändrat beteende tar uppstatsen utgångspunkt i detta.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för individers attityd gentemot the sharing economy och om smartphonens applikationer skapar andra aspekter som har kommit att påverka beteendet hos resenärer.

Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie där det empiriska materialet är insamlat i form av fokusgrupper. Fokusgrupper används som ett medel för att ta del av individers diskussioner för att få förståelse för individers attityd och beteende gentemot the sharing economy

Resultat: Utifrån våra slutsatser kan det konstateras att det finns flera aspekter som påverkar attityden gentemot förändrat beteende. Däribland medvetenhet om kostnader, teknologi och miljö. Vidare resulterar uppsatsen i ytterligare aspekter där sociala incitament är prioriterat. Även smartphonens inverkan på the sharing economy räknas in för resenärers förändrade beteende, då både tillgänglighet i de materiella attributen och trovärdighet i de sociala och morala attributen har betydelse. Vi har genom studien vidare konstaterat att för skapande av större förståelse för resenärers attityd till förändrat beteende, är den underliggande attityden en väsentlig del. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kull, Sebastian LU and Rygén, Frida
supervisor
organization
course
KSKK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
The sharing economy, turism, teknologisk innovation, smartphone, app, attityd och beteende
language
Swedish
id
4468908
date added to LUP
2015-02-05 15:25:34
date last changed
2016-02-04 15:09:40
@misc{4468908,
 abstract   = {Problem: Under de senaste 50 åren har människan konsumerat mer än alla generationer tillsammans. En motreaktion har utvecklats mot det stereotypa ”du är vad du konsumerar eller äger”, vilket benämns som the sharing economy. Grundtanken är att dela på sina resurser för att använda dessa fullt ut. Fenomenet är relativt nytt, men har under de senaste åren haft stor inverkan på resenärers förändrade beteendemönster. Tidigare forskning har kartlagt stora delar av turismindustrin som infinns under the sharing economy, men det finns enbart ett fåtal studier om hur och varför resenärer väljer att förändra sina beteenden, vilka resulterar i medvetenhet om kostander, teknologi och miljö. Då det finns ytterligare fatkorer att räkna in i förändrat beteende tar uppstatsen utgångspunkt i detta. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för individers attityd gentemot the sharing economy och om smartphonens applikationer skapar andra aspekter som har kommit att påverka beteendet hos resenärer.

Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie där det empiriska materialet är insamlat i form av fokusgrupper. Fokusgrupper används som ett medel för att ta del av individers diskussioner för att få förståelse för individers attityd och beteende gentemot the sharing economy 

Resultat: Utifrån våra slutsatser kan det konstateras att det finns flera aspekter som påverkar attityden gentemot förändrat beteende. Däribland medvetenhet om kostnader, teknologi och miljö. Vidare resulterar uppsatsen i ytterligare aspekter där sociala incitament är prioriterat. Även smartphonens inverkan på the sharing economy räknas in för resenärers förändrade beteende, då både tillgänglighet i de materiella attributen och trovärdighet i de sociala och morala attributen har betydelse. Vi har genom studien vidare konstaterat att för skapande av större förståelse för resenärers attityd till förändrat beteende, är den underliggande attityden en väsentlig del.},
 author    = {Kull, Sebastian and Rygén, Frida},
 keyword   = {The sharing economy,turism,teknologisk innovation,smartphone,app,attityd och beteende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The sharing economy- med hela världen i din hand: En studie om smartphonens betydelse för resenärers förändrade beteende},
 year     = {2014},
}