Advanced

Revisorers syn på K2 och K3 - Regelverkens påverkan på revisionen

Herstedt, Martin LU and Lindberg, Tobias (2014) FEKN90 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda hur revisionsprocessen påverkas av redovisningsregelverken K2 och K3. Mer specifikt vill vi undersöka om bedömningen av risk och väsentlighet skiljer sig eftersom regelverken kategoriseras som regel- respektive principbaserade.

Metod: Vi använder oss av ett induktivt förhållningssätt till teorin samt en kvalitativ undersökningsdesign.

Teori: Teorin tar avstamp från forskningen kring princip- och regelbaserad redovisning och dess effekter. Här studeras även hur revisorn påverkas av regelverken i sin roll som granskare.

Empiri: Empirin har samlats in via semi-strukturerade djupintervjuer med revisorer i byråer med varierande storlek. Antalet personer som intervjuades uppgick till sex... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda hur revisionsprocessen påverkas av redovisningsregelverken K2 och K3. Mer specifikt vill vi undersöka om bedömningen av risk och väsentlighet skiljer sig eftersom regelverken kategoriseras som regel- respektive principbaserade.

Metod: Vi använder oss av ett induktivt förhållningssätt till teorin samt en kvalitativ undersökningsdesign.

Teori: Teorin tar avstamp från forskningen kring princip- och regelbaserad redovisning och dess effekter. Här studeras även hur revisorn påverkas av regelverken i sin roll som granskare.

Empiri: Empirin har samlats in via semi-strukturerade djupintervjuer med revisorer i byråer med varierande storlek. Antalet personer som intervjuades uppgick till sex personer.

Slutsatser: Studien visar att både revisionsprocessen och bedömning av risk- och väsentlighet i praktiken inte kommer att skilja sig med endast redovisningsregelverk som grund. Det råder en viss konsensus bland respondenterna att K3 kommer att innebära en mer omfattande revision men att det är företaget som påverkar och inte valet av redovisningsregelverk. Dock kan vi teoretiskt se en viss skillnad i fråga om väsentlighetsbedömning. Årsredovisningar, vilka delvis används som beslutsunderlag för väsentlighet, kommer på grund av redovisningsmässiga skillnader påverka väsentlighetsnivån och i förlängningen revisionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herstedt, Martin LU and Lindberg, Tobias
supervisor
organization
course
FEKN90 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
väsentlighet, K2, K3, revisionsprocessen, risk
language
Swedish
id
4469511
date added to LUP
2014-06-23 09:04:24
date last changed
2014-06-23 09:04:24
@misc{4469511,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda hur revisionsprocessen påverkas av redovisningsregelverken K2 och K3. Mer specifikt vill vi undersöka om bedömningen av risk och väsentlighet skiljer sig eftersom regelverken kategoriseras som regel- respektive principbaserade.

Metod: Vi använder oss av ett induktivt förhållningssätt till teorin samt en kvalitativ undersökningsdesign.

Teori: Teorin tar avstamp från forskningen kring princip- och regelbaserad redovisning och dess effekter. Här studeras även hur revisorn påverkas av regelverken i sin roll som granskare.

Empiri: Empirin har samlats in via semi-strukturerade djupintervjuer med revisorer i byråer med varierande storlek. Antalet personer som intervjuades uppgick till sex personer.

Slutsatser: Studien visar att både revisionsprocessen och bedömning av risk- och väsentlighet i praktiken inte kommer att skilja sig med endast redovisningsregelverk som grund. Det råder en viss konsensus bland respondenterna att K3 kommer att innebära en mer omfattande revision men att det är företaget som påverkar och inte valet av redovisningsregelverk. Dock kan vi teoretiskt se en viss skillnad i fråga om väsentlighetsbedömning. Årsredovisningar, vilka delvis används som beslutsunderlag för väsentlighet, kommer på grund av redovisningsmässiga skillnader påverka väsentlighetsnivån och i förlängningen revisionen.},
 author    = {Herstedt, Martin and Lindberg, Tobias},
 keyword   = {väsentlighet,K2,K3,revisionsprocessen,risk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisorers syn på K2 och K3 - Regelverkens påverkan på revisionen},
 year     = {2014},
}