Advanced

Förförståelsens betydelse för ett lyckat resultat - En undersökning av elevers resultat i läsförståelsedelen i nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1

Toth, Joanna LU (2014) SVEK02 20141
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Syftet med den här undersökningen är att belysa förkunskapens betydelse genom att titta på hur resultatet ser ut på sista frågan på nationella provets läsförståelsedel i svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Vidare kommer ett ordkunskapstest i två delar utföras för att titta på elevernas ordkunskap. Syftet är att jämföra resultatet mellan eleverna som har svenska som förstaspråk och de som har svenska som andraspråk.

I min undersökning använde jag mig av tio elever som läser svenska 1 (SVE 1) och tio elever som läser svenska som andraspråk 1(SVA 1) på gymnasiet år 1. Jag har använt mig av sista frågan på nationella provets läsförståelsedel från 2011 med temat Kärlek samt ett ordkunskapstest.

Eleverna som läser svenska 1 hade ett... (More)
Syftet med den här undersökningen är att belysa förkunskapens betydelse genom att titta på hur resultatet ser ut på sista frågan på nationella provets läsförståelsedel i svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Vidare kommer ett ordkunskapstest i två delar utföras för att titta på elevernas ordkunskap. Syftet är att jämföra resultatet mellan eleverna som har svenska som förstaspråk och de som har svenska som andraspråk.

I min undersökning använde jag mig av tio elever som läser svenska 1 (SVE 1) och tio elever som läser svenska som andraspråk 1(SVA 1) på gymnasiet år 1. Jag har använt mig av sista frågan på nationella provets läsförståelsedel från 2011 med temat Kärlek samt ett ordkunskapstest.

Eleverna som läser svenska 1 hade ett bättre resultat än eleverna som läser svenska som andraspråk 1,både när det gäller ordkunskapstestet och läsförståelsedelen. Detta tyder på att eleverna som läser svenska som andraspråk har svårare att göra kopplingar på abstrakt nivå. Min undersökning visar att förförståelsen spelar stor roll för hur pass bra man förstår en text och har möjlighet att lösa uppgiften. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Toth, Joanna LU
supervisor
organization
course
SVEK02 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
läsförståelse, ordkunskap, svenska som andraspråk, nationellt prov
language
Swedish
id
4469680
date added to LUP
2014-06-19 08:05:11
date last changed
2015-12-14 13:27:10
@misc{4469680,
 abstract   = {Syftet med den här undersökningen är att belysa förkunskapens betydelse genom att titta på hur resultatet ser ut på sista frågan på nationella provets läsförståelsedel i svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Vidare kommer ett ordkunskapstest i två delar utföras för att titta på elevernas ordkunskap. Syftet är att jämföra resultatet mellan eleverna som har svenska som förstaspråk och de som har svenska som andraspråk.

I min undersökning använde jag mig av tio elever som läser svenska 1 (SVE 1) och tio elever som läser svenska som andraspråk 1(SVA 1) på gymnasiet år 1. Jag har använt mig av sista frågan på nationella provets läsförståelsedel från 2011 med temat Kärlek samt ett ordkunskapstest.

Eleverna som läser svenska 1 hade ett bättre resultat än eleverna som läser svenska som andraspråk 1,både när det gäller ordkunskapstestet och läsförståelsedelen. Detta tyder på att eleverna som läser svenska som andraspråk har svårare att göra kopplingar på abstrakt nivå. Min undersökning visar att förförståelsen spelar stor roll för hur pass bra man förstår en text och har möjlighet att lösa uppgiften.},
 author    = {Toth, Joanna},
 keyword   = {läsförståelse,ordkunskap,svenska som andraspråk,nationellt prov},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förförståelsens betydelse för ett lyckat resultat - En undersökning av elevers resultat i läsförståelsedelen i nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1},
 year     = {2014},
}