Advanced

(Ny-) kriminaliseringar på bedrägeribrottets område

Karlsson, Martin LU (2014) JURM01 20141
Department of Law
Abstract (Swedish)
Bedrägeri är ett brott vars förekomst har ökat stadigt under de senaste åren. Reaktionen från lagstiftarens håll har resulterat i nya brottsrubriceringar och utredningar om huruvida ännu fler borde införas.

Syftet med uppsatsen är att kartlägga den reglering av bedrägeribrottslighet som på senare år utökats med nya brottskonstruktioner både inom den allmänna straffrätten och specialstraffrätten. Det kommer att för ökad förståelse att anläggas ett kortare historiskt perspektiv men också undersökas vilka följderna i förlängningen kan bli av dylika kriminaliseringar på redan reglerat område. Även utvecklingen i ett större perspektiv är av intresse. En rättssäkerhetsaspekt kommer också att anläggas och legalitetsprincipens betydelse i... (More)
Bedrägeri är ett brott vars förekomst har ökat stadigt under de senaste åren. Reaktionen från lagstiftarens håll har resulterat i nya brottsrubriceringar och utredningar om huruvida ännu fler borde införas.

Syftet med uppsatsen är att kartlägga den reglering av bedrägeribrottslighet som på senare år utökats med nya brottskonstruktioner både inom den allmänna straffrätten och specialstraffrätten. Det kommer att för ökad förståelse att anläggas ett kortare historiskt perspektiv men också undersökas vilka följderna i förlängningen kan bli av dylika kriminaliseringar på redan reglerat område. Även utvecklingen i ett större perspektiv är av intresse. En rättssäkerhetsaspekt kommer också att anläggas och legalitetsprincipens betydelse i sammanhanget undersöks mer ingående.

De brott som ingår i undersökningen är bedrägeri, bidragsbrott och subventionsmissbruk samt ett nyligen utkommet förslag på en ny brottskonstruktion med rubriceringen grovt fordringsbedrägeri. Behovet av dessa kommer att analyseras och möjligheten att istället på ett tillfredsställande sätt koncentrera regleringen av bedrägeribrottslighet till ett generellt utformat straffstadgande undersökas.

Utvecklingen har inneburit att flera nya bestämmelser tillkommit som till stor del "inkräktar" på det straffbara området som redan omfattas av BrB 9 kap. 1 §. Möjlighet finns att genom smärre justeringar utvidga bedrägeribestämmelsens tillämpningsområde men någon utveckling i denna riktning kan troligtvis inte åstadkommas inom ramen för Högsta domstolens rättsbildande verksamhet.

Dessa nykriminaliseringar på redan välreglerat område bidrar på ett olyckligt sätt till en negativ utveckling som i doktrinen brukar betecknas som den straffrättslig inflationen och lagstiftaren intar inte det önskvärda restriktiva förhållningssätt i förhållande till att medelst straffhot försöka minska förekomsten av oönskade handlingar i samhället. (Less)
Abstract
Fraud is a crime that has become more and more frequent lately and the reaction from the legislator has been to introduce new crime classifications and investigate the need for even more.

The purpose with this essay is to map and investigate the different kinds of fraudulent crimes that have been introduced the last couple of decades. The possible resulting effects the introduction of different crime classifications working in the same area will have on the criminal law system will be analyzed.

Three different fraudulent crimes already in effect and one proposed criminalization have been chosen for this review. The need for these different regulations will be evaluated and the possibility to adequately regulate these acts in one... (More)
Fraud is a crime that has become more and more frequent lately and the reaction from the legislator has been to introduce new crime classifications and investigate the need for even more.

The purpose with this essay is to map and investigate the different kinds of fraudulent crimes that have been introduced the last couple of decades. The possible resulting effects the introduction of different crime classifications working in the same area will have on the criminal law system will be analyzed.

Three different fraudulent crimes already in effect and one proposed criminalization have been chosen for this review. The need for these different regulations will be evaluated and the possibility to adequately regulate these acts in one general rule will be investigated.

These above mentioned different crimes covers acts already punishable in accordance with the Swedish penal code. Possibilities exist to slightly increase the coverage of the fraud law through small changes and therefore thwart the need for additional legislation. This can probably not be achieved through the right forming powers of the High court.

The new crime classifications of already punishable acts contribute in an unfortunate way to the inflation of criminal law. Legislators do not take the desirable restrictive approach to new criminalization's as a mean to fight unwanted behavior in society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Martin LU
supervisor
organization
alternative title
New incriminations in the area covered by the fraud paragraph
course
JURM01 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt
language
Swedish
id
4497673
date added to LUP
2014-07-03 09:58:15
date last changed
2014-07-03 09:58:15
@misc{4497673,
 abstract   = {Fraud is a crime that has become more and more frequent lately and the reaction from the legislator has been to introduce new crime classifications and investigate the need for even more.

The purpose with this essay is to map and investigate the different kinds of fraudulent crimes that have been introduced the last couple of decades. The possible resulting effects the introduction of different crime classifications working in the same area will have on the criminal law system will be analyzed. 

Three different fraudulent crimes already in effect and one proposed criminalization have been chosen for this review. The need for these different regulations will be evaluated and the possibility to adequately regulate these acts in one general rule will be investigated.

These above mentioned different crimes covers acts already punishable in accordance with the Swedish penal code. Possibilities exist to slightly increase the coverage of the fraud law through small changes and therefore thwart the need for additional legislation. This can probably not be achieved through the right forming powers of the High court.

The new crime classifications of already punishable acts contribute in an unfortunate way to the inflation of criminal law. Legislators do not take the desirable restrictive approach to new criminalization's as a mean to fight unwanted behavior in society.},
 author    = {Karlsson, Martin},
 keyword   = {straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {(Ny-) kriminaliseringar på bedrägeribrottets område},
 year     = {2014},
}