Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Men här sitter jag och är neutral.” En kvalitativ studie av värderingars betydelse inom en ideell organisation.

Holm, Klara LU ; Karnerud, Tove LU and Lindmark, Sara LU (2014) FEKH49 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vi undersöker frågeställningen i syfte att problematisera värderingars betydelse i organisationer. Speciellt intressant är det att skapa förståelse för hur identifikation sker när individens värderingar skiljer sig från de officiella organisationsvärderingarna.

Metod: Arbetet är gjort med kvalitativ metod och ett induktivt arbetssätt. Vi har utgått från enkonstruktionistisk syn på världen och har anlagt en tolkningsinriktad ansats. Vi har gjort semi-strukturerade intervjuer som sedan har analyserats utifrån olika teoretiska begrepp.

Teori: Vi har undersökt fältet kring kultur, värderingar och Mintzbergs missionerande organisation, och det är i det fältet vi gör vårt bidrag. Vi har presenterat teorier om ideella sektorn för att... (More)
Syfte: Vi undersöker frågeställningen i syfte att problematisera värderingars betydelse i organisationer. Speciellt intressant är det att skapa förståelse för hur identifikation sker när individens värderingar skiljer sig från de officiella organisationsvärderingarna.

Metod: Arbetet är gjort med kvalitativ metod och ett induktivt arbetssätt. Vi har utgått från enkonstruktionistisk syn på världen och har anlagt en tolkningsinriktad ansats. Vi har gjort semi-strukturerade intervjuer som sedan har analyserats utifrån olika teoretiska begrepp.

Teori: Vi har undersökt fältet kring kultur, värderingar och Mintzbergs missionerande organisation, och det är i det fältet vi gör vårt bidrag. Vi har presenterat teorier om ideella sektorn för att få en kontextuell förståelse. Vi har använt diskurs- och identitetsteori som analysverktyg för att förstå det empiriska materialet.

Empiri: Vårt empiriska material är transkriberingar semi-strukturerade intervjuer med personer verksamma inom Röda Korset, såväl anställda som ideellt arbetande.

Resultat: Vi har sett att de officiella värderingarna inom organisationen används för att skapa en känsla av godhet och gemenskap, samt att de fungerar som en arena för diskussion och ledning. Det finns ibland glapp mellan de individuella värderingarna och organisationsvärderingarna. Dessa glapp hanteras genom egentolkning, motarbetning och övertäckning. Detta är sätt att ta bort det som för informanterna förfular organisationen. Hanteringen gör att personerna kan bibehålla känslan av att vara med om något fint och därmed kan de behålla sin identitet som goda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Klara LU ; Karnerud, Tove LU and Lindmark, Sara LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ideell organisation, värderingar, identitet, diskurs, missionerande organisation, värderingsrenovering
language
Swedish
id
4498684
date added to LUP
2014-06-26 16:11:29
date last changed
2014-06-26 16:11:47
@misc{4498684,
 abstract   = {Syfte: Vi undersöker frågeställningen i syfte att problematisera värderingars betydelse i organisationer. Speciellt intressant är det att skapa förståelse för hur identifikation sker när individens värderingar skiljer sig från de officiella organisationsvärderingarna.

Metod: Arbetet är gjort med kvalitativ metod och ett induktivt arbetssätt. Vi har utgått från enkonstruktionistisk syn på världen och har anlagt en tolkningsinriktad ansats. Vi har gjort semi-strukturerade intervjuer som sedan har analyserats utifrån olika teoretiska begrepp.

Teori: Vi har undersökt fältet kring kultur, värderingar och Mintzbergs missionerande organisation, och det är i det fältet vi gör vårt bidrag. Vi har presenterat teorier om ideella sektorn för att få en kontextuell förståelse. Vi har använt diskurs- och identitetsteori som analysverktyg för att förstå det empiriska materialet.

Empiri: Vårt empiriska material är transkriberingar semi-strukturerade intervjuer med personer verksamma inom Röda Korset, såväl anställda som ideellt arbetande.

Resultat: Vi har sett att de officiella värderingarna inom organisationen används för att skapa en känsla av godhet och gemenskap, samt att de fungerar som en arena för diskussion och ledning. Det finns ibland glapp mellan de individuella värderingarna och organisationsvärderingarna. Dessa glapp hanteras genom egentolkning, motarbetning och övertäckning. Detta är sätt att ta bort det som för informanterna förfular organisationen. Hanteringen gör att personerna kan bibehålla känslan av att vara med om något fint och därmed kan de behålla sin identitet som goda.},
 author    = {Holm, Klara and Karnerud, Tove and Lindmark, Sara},
 keyword   = {Ideell organisation,värderingar,identitet,diskurs,missionerande organisation,värderingsrenovering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Men här sitter jag och är neutral.” En kvalitativ studie av värderingars betydelse inom en ideell organisation.},
 year     = {2014},
}