Advanced

"Jag är den första som gör det på det sättet jag gör det på": En kvalitativ forskningsstudie om kreativitet i musikundervisningen.

Gunnarsson, Marcus LU (2014) LMMN91 20132
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
I skolan är kreativitet idag ett av honnörsorden och i kursplanen i musik betonas betydelsen av att
undervisningen ska ge eleverna möjligheten att utveckla sin musikaliska kreativitet. Men vad är
musikalisk kreativitet? Styrdokumenten ger ingen tydlig vägledning hur begreppet ska tolkas, utan
lärare och utbildare är lämnade åt sina egna tolkningar. Syftet med denna rapport är att genom
intervjuer med tre verksamma musiklärare söka svar på vad som kan menas med musikalisk
kreativitet i grundskolans musikundervisning och hur man i den arbetar för att främja elevernas
kreativa förmågor. Tidigare forskning kring kreativitetsbegreppet behandlas och utgör underlag för
resultat- och diskussionskapitlen. Teorierna kring begreppets... (More)
I skolan är kreativitet idag ett av honnörsorden och i kursplanen i musik betonas betydelsen av att
undervisningen ska ge eleverna möjligheten att utveckla sin musikaliska kreativitet. Men vad är
musikalisk kreativitet? Styrdokumenten ger ingen tydlig vägledning hur begreppet ska tolkas, utan
lärare och utbildare är lämnade åt sina egna tolkningar. Syftet med denna rapport är att genom
intervjuer med tre verksamma musiklärare söka svar på vad som kan menas med musikalisk
kreativitet i grundskolans musikundervisning och hur man i den arbetar för att främja elevernas
kreativa förmågor. Tidigare forskning kring kreativitetsbegreppet behandlas och utgör underlag för
resultat- och diskussionskapitlen. Teorierna kring begreppets uppdelning i två riktningar, vad man
kan kalla en liten och en stor kreativitet, visar sig vara av stor vikt för studerandet av kreativitet i
skolan. Min studie visar att kreativitet i undervisningen mycket lite handlar om att skapa något som
ingen tidigare har sett, och oftare om att skapa något som är nytt för individen i fråga. Studien visar
även att kreativitet handlar om ett tankesätt, en drift och en vilja att föra sin utveckling framåt
genom att man fattar kreativa och granskade beslut utifrån det man redan vet. I slutordet lägger jag
utifrån studien och den tidigare forskningen fram mina egna uppfattningar om ämnet musikalisk
kreativitet och på vilka sätt man som musiklärare kan göra musikundervisningen mer kreativ. (Less)
Abstract
In today's school, creativity is a popular word. The Swedish music curriculum emphasises the
importance of enabling students to develop their musical creativity. But what is musical creativity?
The school's policy documents provide no clear guidance on how the notion of musical creativity
should be understood and teachers are left with their own interpretations of the concept. The
purpose of this study is to seek some answers on what comprises musical creativity in the
educational context and what methods are used by teachers in enhancing the student's creative
skills. The study is based on interviews made with three music teachers in the Swedish primary and
secondary school. Previous research on creativity is reviewed and forms the... (More)
In today's school, creativity is a popular word. The Swedish music curriculum emphasises the
importance of enabling students to develop their musical creativity. But what is musical creativity?
The school's policy documents provide no clear guidance on how the notion of musical creativity
should be understood and teachers are left with their own interpretations of the concept. The
purpose of this study is to seek some answers on what comprises musical creativity in the
educational context and what methods are used by teachers in enhancing the student's creative
skills. The study is based on interviews made with three music teachers in the Swedish primary and
secondary school. Previous research on creativity is reviewed and forms the basis for the discussion
of the results. The notion of two varying viewpoints on creativity, a historical (big C) and a new
(little C), is important when it comes to studying musical creativity in the school context. The
results of the study shows that most often, creativity in education is about little C creativity. The
study also shows that creativity is a way of thinking – a wish to progress by making creative and
critical judgements. In the closing section of the study i present my opinions on the notion of
musical creativity and how music education could be more creative, based on the outcome of the
study and the previous research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Marcus LU
supervisor
organization
alternative title
”I'm the first to do this the way I do it”: A qualitative study of creativity in music education in the Swedish primary and secondary school.
course
LMMN91 20132
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Music Education, Educational Science, kreativitet, music curriculum, kursplan i musik, läroplan, musikundervisning, grundskola, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, curriculum, primary and secondary school, creativity
language
Swedish
id
4519562
date added to LUP
2014-08-21 14:30:32
date last changed
2014-09-10 11:31:12
@misc{4519562,
 abstract   = {In today's school, creativity is a popular word. The Swedish music curriculum emphasises the
importance of enabling students to develop their musical creativity. But what is musical creativity?
The school's policy documents provide no clear guidance on how the notion of musical creativity
should be understood and teachers are left with their own interpretations of the concept. The
purpose of this study is to seek some answers on what comprises musical creativity in the
educational context and what methods are used by teachers in enhancing the student's creative
skills. The study is based on interviews made with three music teachers in the Swedish primary and
secondary school. Previous research on creativity is reviewed and forms the basis for the discussion
of the results. The notion of two varying viewpoints on creativity, a historical (big C) and a new
(little C), is important when it comes to studying musical creativity in the school context. The
results of the study shows that most often, creativity in education is about little C creativity. The
study also shows that creativity is a way of thinking – a wish to progress by making creative and
critical judgements. In the closing section of the study i present my opinions on the notion of
musical creativity and how music education could be more creative, based on the outcome of the
study and the previous research.},
 author    = {Gunnarsson, Marcus},
 keyword   = {Music Education,Educational Science,kreativitet,music curriculum,kursplan i musik,läroplan,musikundervisning,grundskola,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik,curriculum,primary and secondary school,creativity},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag är den första som gör det på det sättet jag gör det på": En kvalitativ forskningsstudie om kreativitet i musikundervisningen.},
 year     = {2014},
}