Advanced

Projekt som arbetsmetod - En lågkostnadsproducents strategiska val

Ericson, Josefine LU ; Wenthzel, Emelie LU and Eckerström Mörtsjö, Ida LU (2014) FEKH19 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Projekt som arbetsmetod - En lågkostnadsproducents strategiska val.

Seminariedatum: 2014-06-04

Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskole-poäng.

Författare: Ida Eckerström, Josefine Ericson, Emelie Wenthzel

Handledare: Ola Mattisson

Fem nyckelord: Lågkostnadsproducent, Projekt, Strategival, H&M, Dynamisk kapabilitet.

Syfte: Att utreda hur och varför lågkostnadsproducenter som agerar på en dynamisk marknad arbetar i projektform. Samt att ge en beskrivning av skillnaderna mellan verklighet och teorier rörande strategival och projekt. Detta görs genom att ingående beskriva hur ett specifikt före-tag arbetar i projekt. Slutligen kommer det att utredas om företag... (More)
Examensarbetets titel: Projekt som arbetsmetod - En lågkostnadsproducents strategiska val.

Seminariedatum: 2014-06-04

Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskole-poäng.

Författare: Ida Eckerström, Josefine Ericson, Emelie Wenthzel

Handledare: Ola Mattisson

Fem nyckelord: Lågkostnadsproducent, Projekt, Strategival, H&M, Dynamisk kapabilitet.

Syfte: Att utreda hur och varför lågkostnadsproducenter som agerar på en dynamisk marknad arbetar i projektform. Samt att ge en beskrivning av skillnaderna mellan verklighet och teorier rörande strategival och projekt. Detta görs genom att ingående beskriva hur ett specifikt före-tag arbetar i projekt. Slutligen kommer det att utredas om företag kan nyttja projektarbeten för att skapa en dynamisk kapabilitet.

Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats med inslag en induktiv ansats. Studien är baserad på en kvalitativ metod vilket har gjorts genom en fallstudie på modeföretaget H&M. Data har samlats in från intervjuer med personal på H&M samt en projektpartner, nyhetsartiklar och en intern e-mailkonversation mellan H&M och projektpartnern.

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska utgångspunkten ligger i Porters (1980) generiska strategival, Teeces (1997) dynamiska kapabiliteter och ett flertal studier om projekt. Utifrån den teoretiska grunden skapas en referensram vars syfte är att agera som ett analysverktyg.

Empiri: Modebranschen är en föränderlig och dynamisk marknad som präglas av hög konkurrens. Konsumenterna är både trend- och priskänsliga vilket gör att en lågkostnadsproducent i denna bransch måste erbjuda något mer än enbart ett låg pris. Det är därför intressant att dels studera om projektarbete kan hjälpa företag att stärka sin position på marknaden samt om projektarbete kan ses som en komplettering till företags huvudsakliga strategival.

Resultat: Uppsatsens slutsats är att ett företag inte behöver arbeta enligt teorins rekommendationer för att uppnå ett lyckat projekt. En friare arbetsmetod har visats sig leda till ett mer önskvärt resultat. Vidare är projektarbete snarare ett bevis på att ett faktiskt företag besitter en dynamisk kapabilitet, än ett bevis på att projekten i sig är den dynamiska kapabiliteten. Att ett företag kan läsa av marknaden och ta tillvara på dess möjligheter bör därför ses som företagets främsta prioriteringsområde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericson, Josefine LU ; Wenthzel, Emelie LU and Eckerström Mörtsjö, Ida LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Low-cost Producer, Project, Strategy Choices, H&M, Dynamic Capability
language
Swedish
id
4522736
date added to LUP
2014-06-30 14:54:49
date last changed
2014-06-30 14:54:49
@misc{4522736,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Projekt som arbetsmetod - En lågkostnadsproducents strategiska val.

Seminariedatum: 2014-06-04

Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskole-poäng.

Författare: Ida Eckerström, Josefine Ericson, Emelie Wenthzel

Handledare: Ola Mattisson

Fem nyckelord: Lågkostnadsproducent, Projekt, Strategival, H&M, Dynamisk kapabilitet.

Syfte: Att utreda hur och varför lågkostnadsproducenter som agerar på en dynamisk marknad arbetar i projektform. Samt att ge en beskrivning av skillnaderna mellan verklighet och teorier rörande strategival och projekt. Detta görs genom att ingående beskriva hur ett specifikt före-tag arbetar i projekt. Slutligen kommer det att utredas om företag kan nyttja projektarbeten för att skapa en dynamisk kapabilitet.

Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats med inslag en induktiv ansats. Studien är baserad på en kvalitativ metod vilket har gjorts genom en fallstudie på modeföretaget H&M. Data har samlats in från intervjuer med personal på H&M samt en projektpartner, nyhetsartiklar och en intern e-mailkonversation mellan H&M och projektpartnern. 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska utgångspunkten ligger i Porters (1980) generiska strategival, Teeces (1997) dynamiska kapabiliteter och ett flertal studier om projekt. Utifrån den teoretiska grunden skapas en referensram vars syfte är att agera som ett analysverktyg. 

Empiri: Modebranschen är en föränderlig och dynamisk marknad som präglas av hög konkurrens. Konsumenterna är både trend- och priskänsliga vilket gör att en lågkostnadsproducent i denna bransch måste erbjuda något mer än enbart ett låg pris. Det är därför intressant att dels studera om projektarbete kan hjälpa företag att stärka sin position på marknaden samt om projektarbete kan ses som en komplettering till företags huvudsakliga strategival. 

Resultat: Uppsatsens slutsats är att ett företag inte behöver arbeta enligt teorins rekommendationer för att uppnå ett lyckat projekt. En friare arbetsmetod har visats sig leda till ett mer önskvärt resultat. Vidare är projektarbete snarare ett bevis på att ett faktiskt företag besitter en dynamisk kapabilitet, än ett bevis på att projekten i sig är den dynamiska kapabiliteten. Att ett företag kan läsa av marknaden och ta tillvara på dess möjligheter bör därför ses som företagets främsta prioriteringsområde.},
 author    = {Ericson, Josefine and Wenthzel, Emelie and Eckerström Mörtsjö, Ida},
 keyword   = {Low-cost Producer,Project,Strategy Choices,H&M,Dynamic Capability},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Projekt som arbetsmetod - En lågkostnadsproducents strategiska val},
 year     = {2014},
}