Advanced

Civil olydnad? Autonomi och kontroll på ett sjukhus i förändring

Mauritzon, Ingela LU and Amidi, Jennifer LU (2014) KSKK01 20141
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Det har skett många förändringar inom vården under de senaste decennierna. Befolkningens demografi har också förändrats vilket har bidragit till att vården behövt anpassas för att möta nya utmaningar och behov. Detta har lett till förändringsprojekt som syftar till att effektivisera vården och att göra den mer transparent, särskilt på sjukhus som hanterar stora volymer människor och har ett stort antal medarbetare. Vidare är sjukhus exempel på professionella organisationer där den professionella logiken styr verksamheterna. I detta arbete har tolv chefer inom en av Skånes sjukhusförvaltningar intervjuats och gett sin syn på det förändringsarbete som präglat deras verksamhet och på hur autonomi och kontroll har påverkat denna syn.... (More)
Det har skett många förändringar inom vården under de senaste decennierna. Befolkningens demografi har också förändrats vilket har bidragit till att vården behövt anpassas för att möta nya utmaningar och behov. Detta har lett till förändringsprojekt som syftar till att effektivisera vården och att göra den mer transparent, särskilt på sjukhus som hanterar stora volymer människor och har ett stort antal medarbetare. Vidare är sjukhus exempel på professionella organisationer där den professionella logiken styr verksamheterna. I detta arbete har tolv chefer inom en av Skånes sjukhusförvaltningar intervjuats och gett sin syn på det förändringsarbete som präglat deras verksamhet och på hur autonomi och kontroll har påverkat denna syn. Resultaten visar att det finns en stark professionell logik inom verksamheterna och att autonomin som medföljer begränsas genom förändringsarbete. Arbetet bidrar med begreppet ”tyglad autonomi” för att beskriva denna krock mellan logikerna. (Less)
Popular Abstract
There have been many changes within healthcare during the last few decades. The population demographics have also changed which has meant that healthcare has had to adapt in order to meet an increased demand and new challenges. This has led to healthcare reform based on increased efficiency and transparency especially within the hospital sector, which handles large volumes on a daily basis. Hospitals are professional organizations where the professional logic dominates. In this paper twelve managers within a southern Swedish hospital administration were interviewed with the intent to collect their views on reform, control and autonomy. The results show that the professional logic is present within the organization and that the autonomy... (More)
There have been many changes within healthcare during the last few decades. The population demographics have also changed which has meant that healthcare has had to adapt in order to meet an increased demand and new challenges. This has led to healthcare reform based on increased efficiency and transparency especially within the hospital sector, which handles large volumes on a daily basis. Hospitals are professional organizations where the professional logic dominates. In this paper twelve managers within a southern Swedish hospital administration were interviewed with the intent to collect their views on reform, control and autonomy. The results show that the professional logic is present within the organization and that the autonomy that follows is hindered through reform. The term “reigned in autonomy” is contributed to describe this clash of logics. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mauritzon, Ingela LU and Amidi, Jennifer LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Autonomi, Kontroll, Ledarskap, Vård, Förändringsarbete, Autonomy, Control, Leadership, Health-care reform
language
Swedish
id
4523262
date added to LUP
2014-12-22 11:32:46
date last changed
2014-12-22 11:32:46
@misc{4523262,
 abstract   = {Det har skett många förändringar inom vården under de senaste decennierna. Befolkningens demografi har också förändrats vilket har bidragit till att vården behövt anpassas för att möta nya utmaningar och behov. Detta har lett till förändringsprojekt som syftar till att effektivisera vården och att göra den mer transparent, särskilt på sjukhus som hanterar stora volymer människor och har ett stort antal medarbetare. Vidare är sjukhus exempel på professionella organisationer där den professionella logiken styr verksamheterna. I detta arbete har tolv chefer inom en av Skånes sjukhusförvaltningar intervjuats och gett sin syn på det förändringsarbete som präglat deras verksamhet och på hur autonomi och kontroll har påverkat denna syn. Resultaten visar att det finns en stark professionell logik inom verksamheterna och att autonomin som medföljer begränsas genom förändringsarbete. Arbetet bidrar med begreppet ”tyglad autonomi” för att beskriva denna krock mellan logikerna.},
 author    = {Mauritzon, Ingela and Amidi, Jennifer},
 keyword   = {Autonomi,Kontroll,Ledarskap,Vård,Förändringsarbete,Autonomy,Control,Leadership,Health-care reform},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Civil olydnad? Autonomi och kontroll på ett sjukhus i förändring},
 year     = {2014},
}