Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Risker vid tillämpning av successiv vinstavräkning – En komparativ studie mellan branscher

Liljegren, Martina LU and Nivaro, Daniela LU (2014) FEKN90 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att identifiera vilka risker som existerar hos företag och hur de hanteras vid användandet av successiv vinstavräkning med hjälp av företagens arbetsprocesser. Vidare är syftet att se hur tillförlitlighet uppnås i praktiken och om. Metoden som är vald för studien är av kvalitativ natur. Studien har en komparativ fallstudiedesign och processen har varit av iterativ karaktär. I studiens teoretiska referensram behandlas de tre grundläggande principerna för successiv vinstavräkning samt de kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet och jämförbarhet. Vidare behandlas även riskteori, projektteori samt teori om och relaterat till affärssystem. Det empiriska materialet utgörs av insamlad information från två större onoterade företag... (More)
Syftet är att identifiera vilka risker som existerar hos företag och hur de hanteras vid användandet av successiv vinstavräkning med hjälp av företagens arbetsprocesser. Vidare är syftet att se hur tillförlitlighet uppnås i praktiken och om. Metoden som är vald för studien är av kvalitativ natur. Studien har en komparativ fallstudiedesign och processen har varit av iterativ karaktär. I studiens teoretiska referensram behandlas de tre grundläggande principerna för successiv vinstavräkning samt de kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet och jämförbarhet. Vidare behandlas även riskteori, projektteori samt teori om och relaterat till affärssystem. Det empiriska materialet utgörs av insamlad information från två större onoterade företag verksamma i Sverige inom bygg- och anläggningsbranschen respektive mjukvarubranschen. Risker som metoden medför, både generella och branschspecifika, kan oftast minimeras men inte elimineras. Det finns fem grundläggande tillförlitlighetsfaktorer som måste tas i anspråk för att uppnå tillförlitlighet samt att det finns incitament hos företagen att vilja redovisa korrekt. Företag måste se till sin egen verksamhet för att successiv vinstavräkning ska användas optimalt. Det finns inte någon bransch som är mer lämpad för redovisningsmetoden. Vidare praktisk vägledning har inte ansetts behövlig från normgivande organ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljegren, Martina LU and Nivaro, Daniela LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Successiv vinstavräkning, intäktsredovisning, pågående arbete, entreprenadavtal.
language
Swedish
id
4530686
date added to LUP
2014-07-04 14:29:13
date last changed
2014-07-04 14:29:13
@misc{4530686,
 abstract   = {{Syftet är att identifiera vilka risker som existerar hos företag och hur de hanteras vid användandet av successiv vinstavräkning med hjälp av företagens arbetsprocesser. Vidare är syftet att se hur tillförlitlighet uppnås i praktiken och om. Metoden som är vald för studien är av kvalitativ natur. Studien har en komparativ fallstudiedesign och processen har varit av iterativ karaktär. I studiens teoretiska referensram behandlas de tre grundläggande principerna för successiv vinstavräkning samt de kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet och jämförbarhet. Vidare behandlas även riskteori, projektteori samt teori om och relaterat till affärssystem. Det empiriska materialet utgörs av insamlad information från två större onoterade företag verksamma i Sverige inom bygg- och anläggningsbranschen respektive mjukvarubranschen. Risker som metoden medför, både generella och branschspecifika, kan oftast minimeras men inte elimineras. Det finns fem grundläggande tillförlitlighetsfaktorer som måste tas i anspråk för att uppnå tillförlitlighet samt att det finns incitament hos företagen att vilja redovisa korrekt. Företag måste se till sin egen verksamhet för att successiv vinstavräkning ska användas optimalt. Det finns inte någon bransch som är mer lämpad för redovisningsmetoden. Vidare praktisk vägledning har inte ansetts behövlig från normgivande organ.}},
 author    = {{Liljegren, Martina and Nivaro, Daniela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Risker vid tillämpning av successiv vinstavräkning – En komparativ studie mellan branscher}},
 year     = {{2014}},
}