Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från oberoende till beroende? En studie av mindre revisionsbyråers tjänsteutveckling

Lindroth, Matilda LU and Svantesson, Therese LU (2014) FEKN90 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att beskriva och förklara hur mindre revisionsbyråers tjänsteerbjudande har påverkats av att revisionsplikten avskaffats för mindre aktiebolag. För att kunna förklara detta undersöker vi också varför revisionsbyråernas utveckling ser ut som den gör. Vidare beskriver vi hur revisorns roll på mindre revisionsbyråer har förändrats sedan avskaffandet.

Metod: Vi har utgått ifrån en kvalitativ forskningsstrategi med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Studien antar en induktiv ansats.

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av revisorns roll och teorier som förklarar nyttan av revision. Här ingår principal-agentteori, intressentteori och legitimitetsteori. Referensramen utökas... (More)
Syfte: Att beskriva och förklara hur mindre revisionsbyråers tjänsteerbjudande har påverkats av att revisionsplikten avskaffats för mindre aktiebolag. För att kunna förklara detta undersöker vi också varför revisionsbyråernas utveckling ser ut som den gör. Vidare beskriver vi hur revisorns roll på mindre revisionsbyråer har förändrats sedan avskaffandet.

Metod: Vi har utgått ifrån en kvalitativ forskningsstrategi med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Studien antar en induktiv ansats.

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av revisorns roll och teorier som förklarar nyttan av revision. Här ingår principal-agentteori, intressentteori och legitimitetsteori. Referensramen utökas därefter med teorier om professionella tjänsteföretag, kunskapsöverföring och relationsmarknadsföring för att förklara hur revisionsbyråerna kan utnyttja sin position till att sälja in andra tjänster än revision till sina kunder. Avslutningsvis tar vi upp teori om strategisk förändring.

Empiri: Den empiriska undersökningen består av intervjuer med revisorer från sex mindre revisionsbyråer.

Slutsats: Vi kan se att fördelningen mellan revision och andra konsulttjänster på revisionsbyråerna ser annorlunda ut idag än tidigare. Vår uppfattning är att revisorn går mot en allt mer rådgivande roll och att det är i den kvalificerade rådgivningen som lönsamheten ligger. I vilken utsträckning revision efterfrågas styrs till stor del av intressenternas krav samt företagens behov av extern rådgivning. Då efterfrågan på revision minskar ökar incitamenten för revisionsbyråerna att förändra sitt tjänsteerbjudande för att kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindroth, Matilda LU and Svantesson, Therese LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Konsulttjänster, Revisionsplikt, Revisor, Rådgivning, Tjänsteerbjudande.
language
Swedish
id
4538823
date added to LUP
2014-07-29 09:10:36
date last changed
2014-07-29 09:10:36
@misc{4538823,
 abstract   = {Syfte: Att beskriva och förklara hur mindre revisionsbyråers tjänsteerbjudande har påverkats av att revisionsplikten avskaffats för mindre aktiebolag. För att kunna förklara detta undersöker vi också varför revisionsbyråernas utveckling ser ut som den gör. Vidare beskriver vi hur revisorns roll på mindre revisionsbyråer har förändrats sedan avskaffandet.

Metod: Vi har utgått ifrån en kvalitativ forskningsstrategi med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Studien antar en induktiv ansats. 

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av revisorns roll och teorier som förklarar nyttan av revision. Här ingår principal-agentteori, intressentteori och legitimitetsteori. Referensramen utökas därefter med teorier om professionella tjänsteföretag, kunskapsöverföring och relationsmarknadsföring för att förklara hur revisionsbyråerna kan utnyttja sin position till att sälja in andra tjänster än revision till sina kunder. Avslutningsvis tar vi upp teori om strategisk förändring.

Empiri: Den empiriska undersökningen består av intervjuer med revisorer från sex mindre revisionsbyråer.

Slutsats: Vi kan se att fördelningen mellan revision och andra konsulttjänster på revisionsbyråerna ser annorlunda ut idag än tidigare. Vår uppfattning är att revisorn går mot en allt mer rådgivande roll och att det är i den kvalificerade rådgivningen som lönsamheten ligger. I vilken utsträckning revision efterfrågas styrs till stor del av intressenternas krav samt företagens behov av extern rådgivning. Då efterfrågan på revision minskar ökar incitamenten för revisionsbyråerna att förändra sitt tjänsteerbjudande för att kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden.},
 author    = {Lindroth, Matilda and Svantesson, Therese},
 keyword   = {Konsulttjänster,Revisionsplikt,Revisor,Rådgivning,Tjänsteerbjudande.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från oberoende till beroende? En studie av mindre revisionsbyråers tjänsteutveckling},
 year     = {2014},
}