Advanced

Genusidentitet och brand image - en studie av konsumenter och varumärken

Broman, Anja LU and Praks, Mimmi LU (2014) FEKN90 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte

Uppsatsens syfte är att belysa förhållandet mellan varumärkens och konsumenters genusidentitet och brand image för att därmed bidra till teoribildningen kring begreppet brand image.

Metod

Studien ämnar skapa en förståelse utifrån konsumenters perspektiv snarare än att förklara dem. Den ontologiska ståndpunkten konstruktionism har därför tillämpats tillsammans med ett tolkningsperspektiv som kunskapsuppfattning. En kvalitativ forskningsstrategi har använts, med djupintervjuer, fotointervjuer och skrivna dokument som metod.

Teoretiska perspektiv

Det teoretiska ramverket grundar sig på en litteraturgranskning inom områdena varumärkes- och konsumtionsteorier med fokus på genus och identitet.

Empiri

Empirin utgörs... (More)
Syfte

Uppsatsens syfte är att belysa förhållandet mellan varumärkens och konsumenters genusidentitet och brand image för att därmed bidra till teoribildningen kring begreppet brand image.

Metod

Studien ämnar skapa en förståelse utifrån konsumenters perspektiv snarare än att förklara dem. Den ontologiska ståndpunkten konstruktionism har därför tillämpats tillsammans med ett tolkningsperspektiv som kunskapsuppfattning. En kvalitativ forskningsstrategi har använts, med djupintervjuer, fotointervjuer och skrivna dokument som metod.

Teoretiska perspektiv

Det teoretiska ramverket grundar sig på en litteraturgranskning inom områdena varumärkes- och konsumtionsteorier med fokus på genus och identitet.

Empiri

Empirin utgörs av 15 stycken djupintervjuer med klädkonsumenter. Tillsammans med en studie av varumärkena Weekday, Crocker och Cheap Monday ligger dessa intervjuer till grund för uppsatsens analys.

Slutsatser

Uppsatsens främsta teoretiska bidrag är en modell som belyser förhållandet mellan varumärkens genusidentitet, konsumenters genusidentitet och brand image utgörs av modellen i reklambilden, produkten, stil och grupptillhörighet. (Less)
Abstract
Purpose

The purpose of the study is to illuminate the relationship between brands’ gender identity, consumers’ gender identity and brand image in order to give a theoretical contribute within the brand image area.

Methodology

Our aim is to create an understanding from a consumer perspective rather than explain it; hence the ontological view constructionism has been applied together with an interpretive perspective. A qualitative research strategy has been used, where deep interviews, photo interviews and written documents have formed the research method.

Theoretical perspectives

The theoretical framework is based on a literature review within the areas of branding and consumption theories, with a focus on gender and... (More)
Purpose

The purpose of the study is to illuminate the relationship between brands’ gender identity, consumers’ gender identity and brand image in order to give a theoretical contribute within the brand image area.

Methodology

Our aim is to create an understanding from a consumer perspective rather than explain it; hence the ontological view constructionism has been applied together with an interpretive perspective. A qualitative research strategy has been used, where deep interviews, photo interviews and written documents have formed the research method.

Theoretical perspectives

The theoretical framework is based on a literature review within the areas of branding and consumption theories, with a focus on gender and identity.

Empirical foundation

The empirical material consists of 15 deep interviews with clothing consumers. Together with a study of the brands Weekday, Crocker and Cheap Monday these interviews formed the base for the analysis.

Conclusions

The ultimate theoretical contribution of the study is a model which illuminates that the relationship between brands’ gender identity, consumers’ gender identity and brand image consists of the model in the commercial, the product, style and group belonging. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Broman, Anja LU and Praks, Mimmi LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
genusidentitet, genus, konsumenter, identitet, brand image, varumärkesidentitet, klädmärken, stil, brand identity, identity, consumers, gender, gender identity, clothing brands, style
language
Swedish
id
4587365
date added to LUP
2014-08-14 14:48:40
date last changed
2014-08-14 14:48:40
@misc{4587365,
 abstract   = {Purpose

The purpose of the study is to illuminate the relationship between brands’ gender identity, consumers’ gender identity and brand image in order to give a theoretical contribute within the brand image area. 

Methodology

Our aim is to create an understanding from a consumer perspective rather than explain it; hence the ontological view constructionism has been applied together with an interpretive perspective. A qualitative research strategy has been used, where deep interviews, photo interviews and written documents have formed the research method.

Theoretical perspectives

The theoretical framework is based on a literature review within the areas of branding and consumption theories, with a focus on gender and identity. 

Empirical foundation

The empirical material consists of 15 deep interviews with clothing consumers. Together with a study of the brands Weekday, Crocker and Cheap Monday these interviews formed the base for the analysis.

Conclusions

The ultimate theoretical contribution of the study is a model which illuminates that the relationship between brands’ gender identity, consumers’ gender identity and brand image consists of the model in the commercial, the product, style and group belonging.},
 author    = {Broman, Anja and Praks, Mimmi},
 keyword   = {genusidentitet,genus,konsumenter,identitet,brand image,varumärkesidentitet,klädmärken,stil,brand identity,identity,consumers,gender,gender identity,clothing brands,style},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Genusidentitet och brand image - en studie av konsumenter och varumärken},
 year     = {2014},
}