Advanced

Geografisk information: misstag och manipulering

Hedberg, Fanny LU (2014) SGEL36 20141
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Detta arbete syftar till att undersöka vad i framställningsprocessen som kan resultera i felaktig eller missvisande geografisk information, vilka konsekvenser spridning av felaktig geografisk information kan få och varför konsekvenserna ser ut som de gör. Studiens teoretiska utgångspunkter inleds med bland andra Foucault och Bacons förklaringar om förhållanden mellan kunskap och makt. Vidare är dagordningsteori samt informationsmanipulering de teorier som används som grund i arbetet. Genom litteraturstudie och diskursanalys har källmaterialet bearbetats och
sammanfattats. I arbetets empiridel presenteras litteraturens fyra huvudområden:
problemet med projektioner, att framställa en karta, geografisk information och politik samt... (More)
Detta arbete syftar till att undersöka vad i framställningsprocessen som kan resultera i felaktig eller missvisande geografisk information, vilka konsekvenser spridning av felaktig geografisk information kan få och varför konsekvenserna ser ut som de gör. Studiens teoretiska utgångspunkter inleds med bland andra Foucault och Bacons förklaringar om förhållanden mellan kunskap och makt. Vidare är dagordningsteori samt informationsmanipulering de teorier som används som grund i arbetet. Genom litteraturstudie och diskursanalys har källmaterialet bearbetats och
sammanfattats. I arbetets empiridel presenteras litteraturens fyra huvudområden:
problemet med projektioner, att framställa en karta, geografisk information och politik samt kommunikation med geografisk information.
Analysdelen inleds med två diskuterande exempel, ett rörande felaktiga gränsdragningar i navigeringsverktyget Google Maps samt ett som beskriver Sovjetunionens manipulering av geografisk information under 1980-talet. Dessa exempel studeras med syfte att undersöka vilka konsekvenser spridning av felaktig geografisk information kan få i geopolitiska konflikter. I analysens andra del lyfts fyra kategorier som varit återkommande även i den empiriska delen av arbetet. Dessa kategorier presenteras i olika delar av litteraturen både som råd för god kartframställning likväl som sätt att manipulera kartbilder. De fyra kategorierna (generalisering, visuell hierarki, visualisering samt användning av symboler) används i analysens andra del som riktlinjer för dekonstruktion av kartbilder. Denna del av analysen innehåller även ett eget exempel på enkel manipulering med hjälp av färger. Materialet som analyseras i denna del är offentliga kartbilder som hittats via geopolitiska forum samt via Region Skåne. I arbetets slutsats bekräftas att de fyra kategorier som används för analys i föregående avsnitt effektivt kan användas för manipulering likväl som framställning av omedvetet missvisande geografisk information. Kategorierna problematiseras dock med grund i att kartframställning i sig är en balansgång och även om riktlinjer finns att tillgå är arbete med geografisk information till stor del en kreativ syssla. Dessutom bedöms kategoriernas goda förklaringsvärde delvis bero på att de är så breda. Felaktig geografisk information behöver heller inte bero på fel i själva framställningsprocessen utan kan likväl bero på felaktiga uppgifter från aktörer i tidigare led. De konsekvenser som kan komma av felaktig geografisk information exemplifieras
genom den treåriga rättsliga process som följde Google Maps felaktiga gränsdragning mellan Costa Rica och Nicaragua. En anledning till geografisk information kan spela en sådan roll i geopolitiska konflikter kan till viss del bero på en uppfattning om geografisk information som generellt tillförlitlig. Detta leder till att denna information inte ifrågasätts tillräckligt mycket. En annan förklaring är att geografisk information möjliggör visualisering av geopolitiska attribut eller annan laddad information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedberg, Fanny LU
supervisor
organization
course
SGEL36 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geografisk information, geopolitik, kartor, kartframställning
language
Swedish
id
4588475
date added to LUP
2014-10-10 10:24:40
date last changed
2014-10-10 10:24:40
@misc{4588475,
 abstract   = {Detta arbete syftar till att undersöka vad i framställningsprocessen som kan resultera i felaktig eller missvisande geografisk information, vilka konsekvenser spridning av felaktig geografisk information kan få och varför konsekvenserna ser ut som de gör. Studiens teoretiska utgångspunkter inleds med bland andra Foucault och Bacons förklaringar om förhållanden mellan kunskap och makt. Vidare är dagordningsteori samt informationsmanipulering de teorier som används som grund i arbetet. Genom litteraturstudie och diskursanalys har källmaterialet bearbetats och 
sammanfattats. I arbetets empiridel presenteras litteraturens fyra huvudområden: 
problemet med projektioner, att framställa en karta, geografisk information och politik samt kommunikation med geografisk information. 
Analysdelen inleds med två diskuterande exempel, ett rörande felaktiga gränsdragningar i navigeringsverktyget Google Maps samt ett som beskriver Sovjetunionens manipulering av geografisk information under 1980-talet. Dessa exempel studeras med syfte att undersöka vilka konsekvenser spridning av felaktig geografisk information kan få i geopolitiska konflikter. I analysens andra del lyfts fyra kategorier som varit återkommande även i den empiriska delen av arbetet. Dessa kategorier presenteras i olika delar av litteraturen både som råd för god kartframställning likväl som sätt att manipulera kartbilder. De fyra kategorierna (generalisering, visuell hierarki, visualisering samt användning av symboler) används i analysens andra del som riktlinjer för dekonstruktion av kartbilder. Denna del av analysen innehåller även ett eget exempel på enkel manipulering med hjälp av färger. Materialet som analyseras i denna del är offentliga kartbilder som hittats via geopolitiska forum samt via Region Skåne. I arbetets slutsats bekräftas att de fyra kategorier som används för analys i föregående avsnitt effektivt kan användas för manipulering likväl som framställning av omedvetet missvisande geografisk information. Kategorierna problematiseras dock med grund i att kartframställning i sig är en balansgång och även om riktlinjer finns att tillgå är arbete med geografisk information till stor del en kreativ syssla. Dessutom bedöms kategoriernas goda förklaringsvärde delvis bero på att de är så breda. Felaktig geografisk information behöver heller inte bero på fel i själva framställningsprocessen utan kan likväl bero på felaktiga uppgifter från aktörer i tidigare led. De konsekvenser som kan komma av felaktig geografisk information exemplifieras 
genom den treåriga rättsliga process som följde Google Maps felaktiga gränsdragning mellan Costa Rica och Nicaragua. En anledning till geografisk information kan spela en sådan roll i geopolitiska konflikter kan till viss del bero på en uppfattning om geografisk information som generellt tillförlitlig. Detta leder till att denna information inte ifrågasätts tillräckligt mycket. En annan förklaring är att geografisk information möjliggör visualisering av geopolitiska attribut eller annan laddad information.},
 author    = {Hedberg, Fanny},
 keyword   = {geografisk information,geopolitik,kartor,kartframställning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Geografisk information: misstag och manipulering},
 year     = {2014},
}