Advanced

Planeringsteoretiska motsättningar- Motsättningar mellan nyliberal och kommunikativ planering i Malmös samhällsplanering

Jönsson Strandberg, Kristin LU (2014) SGEL36 20141
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
I dagens postindustriella och globaliserade planering kan man i litteratur urskilja två dominerande planeringsteorier vilka står i kontrast mot varandra, nyliberal respektive kommunikativ planeringsteori. Den nyliberala planeringsteorin utgår från en stark tro på den fria marknaden där ett decentraliserat och effektivt styre skapar planerade lösningar som gagnar den ekonomiska tillväxten, där välståndet sedan anses sipprar ner för att främja hela samhället. Den kommunikativa planeringsteorin syftar istället på att nå planerade lösningar i konsensus genom dialog mellan planerare, aktörer och medborgare. De två teorierna har i uppsatsens första del ställts mot varandra genom en litteraturstudie för att belysa dess olikheter och... (More)
I dagens postindustriella och globaliserade planering kan man i litteratur urskilja två dominerande planeringsteorier vilka står i kontrast mot varandra, nyliberal respektive kommunikativ planeringsteori. Den nyliberala planeringsteorin utgår från en stark tro på den fria marknaden där ett decentraliserat och effektivt styre skapar planerade lösningar som gagnar den ekonomiska tillväxten, där välståndet sedan anses sipprar ner för att främja hela samhället. Den kommunikativa planeringsteorin syftar istället på att nå planerade lösningar i konsensus genom dialog mellan planerare, aktörer och medborgare. De två teorierna har i uppsatsens första del ställts mot varandra genom en litteraturstudie för att belysa dess olikheter och motsättningar. Därefter har motsättningarna studerats i praktiken där Malmö valts ut som uppsatsens fallstudie. Genom användande av sekundär litteratur, innehållsanalys och kvantitativ kartframställning har tillämpandet av de två teorierna i stadens samhällsplanering undersökts för att sedan diskutera hur de motsätter varandra.

Analysen av Malmö vittnar om en stad där nyliberal planeringsteori intagit en dominerande ställning kontinuerligt sedan 1990, där kommunikativa metoder anpassas och tillämpas i de sfärer som inte kolliderar med stadens allt mer nyliberaliserade ideal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson Strandberg, Kristin LU
supervisor
organization
course
SGEL36 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyliberal planering, kommunikativ planering, motsättningar, Malmö
language
Swedish
id
4588721
date added to LUP
2014-10-10 10:24:30
date last changed
2014-10-10 10:24:30
@misc{4588721,
 abstract   = {I dagens postindustriella och globaliserade planering kan man i litteratur urskilja två dominerande planeringsteorier vilka står i kontrast mot varandra, nyliberal respektive kommunikativ planeringsteori. Den nyliberala planeringsteorin utgår från en stark tro på den fria marknaden där ett decentraliserat och effektivt styre skapar planerade lösningar som gagnar den ekonomiska tillväxten, där välståndet sedan anses sipprar ner för att främja hela samhället. Den kommunikativa planeringsteorin syftar istället på att nå planerade lösningar i konsensus genom dialog mellan planerare, aktörer och medborgare. De två teorierna har i uppsatsens första del ställts mot varandra genom en litteraturstudie för att belysa dess olikheter och motsättningar. Därefter har motsättningarna studerats i praktiken där Malmö valts ut som uppsatsens fallstudie. Genom användande av sekundär litteratur, innehållsanalys och kvantitativ kartframställning har tillämpandet av de två teorierna i stadens samhällsplanering undersökts för att sedan diskutera hur de motsätter varandra. 

Analysen av Malmö vittnar om en stad där nyliberal planeringsteori intagit en dominerande ställning kontinuerligt sedan 1990, där kommunikativa metoder anpassas och tillämpas i de sfärer som inte kolliderar med stadens allt mer nyliberaliserade ideal.},
 author    = {Jönsson Strandberg, Kristin},
 keyword   = {Nyliberal planering,kommunikativ planering,motsättningar,Malmö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Planeringsteoretiska motsättningar- Motsättningar mellan nyliberal och kommunikativ planering i Malmös samhällsplanering},
 year     = {2014},
}