Advanced

Skydd för utländska investeringar och indirekt expropriation - Om problematiken vid gränsdragningen mellan indirekt expropriation och legitima statliga åtgärder

Düppe, Elisabeth LU (2014) LAGF03 20141
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar skydd för utländska investeringar och indirekt expropriation i internationell rätt. En erkänd regel inom internationell rätt föreskriver att egendom som tillhör utländska investerare inte får tillvaratas utan tillräcklig kompensation, oavsett om det är för ett offentligt ändamål eller inte. Medan en bedömning av direkt expropriation anses relativt okomplicerad att företa har en bedömning av indirekt expropriation visat sig vara mycket svårare, mycket då den här formen yttrar sig på ett mer subtilt sätt, och tidigare bedömningskriterier för expropriation har därför visat sig otillräckliga. Avsaknaden av en tydlig definition av begreppet indirekt expropriation har lett till en gränsdragningsproblematik i praxis och... (More)
Denna uppsats behandlar skydd för utländska investeringar och indirekt expropriation i internationell rätt. En erkänd regel inom internationell rätt föreskriver att egendom som tillhör utländska investerare inte får tillvaratas utan tillräcklig kompensation, oavsett om det är för ett offentligt ändamål eller inte. Medan en bedömning av direkt expropriation anses relativt okomplicerad att företa har en bedömning av indirekt expropriation visat sig vara mycket svårare, mycket då den här formen yttrar sig på ett mer subtilt sätt, och tidigare bedömningskriterier för expropriation har därför visat sig otillräckliga. Avsaknaden av en tydlig definition av begreppet indirekt expropriation har lett till en gränsdragningsproblematik i praxis och doktrin gällande vad som utgör indirekt expropriation och vad som är legitima statliga åtgärder som inte leder till ett behov för ekonomisk ersättning. Syftet med denna uppsats har därför varit att utreda vilka faktorer som tillämpas då en situation av indirekt expropriation ska fastställas och om en tydlig, enhetlig definition av indirekt expropriation kan och bör införas i den internationella investeringsrätten.

De centrala bedömningsfaktorer som används vid fastställandet av indirekt expropriation har redogjorts för och analyserats, vilka är: (i) graden och varaktigheten av åtgärden; (ii) syftet, effekten och proportionaliteten med åtgärden; och (iii) investerarens förväntningar. Svårigheten med att införa en tydlig, enhetlig standard för indirekt expropriation vilken ska fungera i en global kontext har också diskuterats och utretts. Baserat på problematiken att åtgärder vidtagna för att tillgodose ett allmänt eller publikt intresse kan anses utgöra en indirekt expropriation och svårigheten att anpassa modellen till varje unikt fall har lett till slutsatsen att en sådan enhetlig standard inte bör införas i den internationella investeringsrätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Düppe, Elisabeth LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, Internationell investeringsrätt, Skydd för utländska investeringar, Indirekt Expropriation
language
Swedish
id
4589385
date added to LUP
2014-09-10 14:33:02
date last changed
2014-09-10 14:33:02
@misc{4589385,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar skydd för utländska investeringar och indirekt expropriation i internationell rätt. En erkänd regel inom internationell rätt föreskriver att egendom som tillhör utländska investerare inte får tillvaratas utan tillräcklig kompensation, oavsett om det är för ett offentligt ändamål eller inte. Medan en bedömning av direkt expropriation anses relativt okomplicerad att företa har en bedömning av indirekt expropriation visat sig vara mycket svårare, mycket då den här formen yttrar sig på ett mer subtilt sätt, och tidigare bedömningskriterier för expropriation har därför visat sig otillräckliga. Avsaknaden av en tydlig definition av begreppet indirekt expropriation har lett till en gränsdragningsproblematik i praxis och doktrin gällande vad som utgör indirekt expropriation och vad som är legitima statliga åtgärder som inte leder till ett behov för ekonomisk ersättning. Syftet med denna uppsats har därför varit att utreda vilka faktorer som tillämpas då en situation av indirekt expropriation ska fastställas och om en tydlig, enhetlig definition av indirekt expropriation kan och bör införas i den internationella investeringsrätten. 

De centrala bedömningsfaktorer som används vid fastställandet av indirekt expropriation har redogjorts för och analyserats, vilka är: (i) graden och varaktigheten av åtgärden; (ii) syftet, effekten och proportionaliteten med åtgärden; och (iii) investerarens förväntningar. Svårigheten med att införa en tydlig, enhetlig standard för indirekt expropriation vilken ska fungera i en global kontext har också diskuterats och utretts. Baserat på problematiken att åtgärder vidtagna för att tillgodose ett allmänt eller publikt intresse kan anses utgöra en indirekt expropriation och svårigheten att anpassa modellen till varje unikt fall har lett till slutsatsen att en sådan enhetlig standard inte bör införas i den internationella investeringsrätten.},
 author    = {Düppe, Elisabeth},
 keyword   = {Folkrätt,Internationell investeringsrätt,Skydd för utländska investeringar,Indirekt Expropriation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skydd för utländska investeringar och indirekt expropriation - Om problematiken vid gränsdragningen mellan indirekt expropriation och legitima statliga åtgärder},
 year     = {2014},
}