Advanced

Att vinna på återvinning - En studie om konsumenters resonemang vid inlämning av avlagda kläder till modeföretag

Ohlsson, Therése LU and Isaksson, Fredrika LU (2014) FEKN90 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett etiskt konsumtionsperspektiv undersöka vad som driver valet att lämna in avlagda kläder till en klädproducent. Vi ämnar även undersöka hur konsumenter reflekterar och resonerar kring sin handling, och hur de rationaliserar sitt val i den mån de upplever handlingen som etiskt paradoxal.

Metod: Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har en explorativ och kvalitativ studie genomförts med en abduktiv ansats. Urvalet bestod av sju respondenter som identifierats med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Slutligen har empirin analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet utgår från etisk konsumtion och använder teorier från både... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett etiskt konsumtionsperspektiv undersöka vad som driver valet att lämna in avlagda kläder till en klädproducent. Vi ämnar även undersöka hur konsumenter reflekterar och resonerar kring sin handling, och hur de rationaliserar sitt val i den mån de upplever handlingen som etiskt paradoxal.

Metod: Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har en explorativ och kvalitativ studie genomförts med en abduktiv ansats. Urvalet bestod av sju respondenter som identifierats med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Slutligen har empirin analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet utgår från etisk konsumtion och använder teorier från både det beteendeteoretiska och det kulturteoretiska perspektivet inom konsumentforskning.

Empiri: Det empiriska underlaget har kategoriserats under fyra teman; Kombinera nytta med nöje, bekvämlighet och rabattkupong har begränsad betydelse, “alla sätt är bra utom att kasta” samt acceptans av det kapitalistiska samhället. Utifrån dessa teman har resultatet analyserats med hjälp av tidigare litteratur.

Resultat: Studien visar att konsumenterna i sitt val att återvinna kläder genom att lämna in dem till en klädproducent drevs av främst fyra faktorer; oviljan att kasta kläder i soporna, viljan att göra nytta för andra, viljan att agera miljövänligt och viljan att prova något nytt. Bekvämlighet och det ekonomiska incitamentet i form av den rabattkupong som konsumenter erbjuds när de lämnar in kläder framkom inte som betydelsefulla faktorer i konsumenternas val. Inlämning av kläder till en klädproducent valdes främst framför alternativen att ge till välgörenhet och att kasta när konsumenterna ansåg att kläderna var för slitna eller “fula” för att någon annan skulle vilja använda dem. I den mån konsumenterna kände ett behov av att rationalisera det oetiska i att de genom att lämna in textil till ett klädföretag bidrog till ny konsumtion användes främst två argument; företagen kommer att producera oavsett och att alla sätt är bättre än att kasta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlsson, Therése LU and Isaksson, Fredrika LU
supervisor
organization
alternative title
To make use of the used - A study of how consumers reason about donating clothes to a clothing company
course
FEKN90 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
konsumentbeteende, textilåtervinning, kläder, återvinning, Etisk konsumtion, producentansvar
language
Swedish
id
4610573
date added to LUP
2014-08-28 08:16:40
date last changed
2014-08-28 08:16:40
@misc{4610573,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett etiskt konsumtionsperspektiv undersöka vad som driver valet att lämna in avlagda kläder till en klädproducent. Vi ämnar även undersöka hur konsumenter reflekterar och resonerar kring sin handling, och hur de rationaliserar sitt val i den mån de upplever handlingen som etiskt paradoxal. 

Metod: Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har en explorativ och kvalitativ studie genomförts med en abduktiv ansats. Urvalet bestod av sju respondenter som identifierats med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Slutligen har empirin analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet utgår från etisk konsumtion och använder teorier från både det beteendeteoretiska och det kulturteoretiska perspektivet inom konsumentforskning.

Empiri: Det empiriska underlaget har kategoriserats under fyra teman; Kombinera nytta med nöje, bekvämlighet och rabattkupong har begränsad betydelse, “alla sätt är bra utom att kasta” samt acceptans av det kapitalistiska samhället. Utifrån dessa teman har resultatet analyserats med hjälp av tidigare litteratur.

Resultat: Studien visar att konsumenterna i sitt val att återvinna kläder genom att lämna in dem till en klädproducent drevs av främst fyra faktorer; oviljan att kasta kläder i soporna, viljan att göra nytta för andra, viljan att agera miljövänligt och viljan att prova något nytt. Bekvämlighet och det ekonomiska incitamentet i form av den rabattkupong som konsumenter erbjuds när de lämnar in kläder framkom inte som betydelsefulla faktorer i konsumenternas val. Inlämning av kläder till en klädproducent valdes främst framför alternativen att ge till välgörenhet och att kasta när konsumenterna ansåg att kläderna var för slitna eller “fula” för att någon annan skulle vilja använda dem. I den mån konsumenterna kände ett behov av att rationalisera det oetiska i att de genom att lämna in textil till ett klädföretag bidrog till ny konsumtion användes främst två argument; företagen kommer att producera oavsett och att alla sätt är bättre än att kasta.},
 author    = {Ohlsson, Therése and Isaksson, Fredrika},
 keyword   = {konsumentbeteende,textilåtervinning,kläder,återvinning,Etisk konsumtion,producentansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vinna på återvinning - En studie om konsumenters resonemang vid inlämning av avlagda kläder till modeföretag},
 year     = {2014},
}