Advanced

The Best or Nothing

Gershagen, Karin LU ; Kjällquist Canizio, January LU and Kojcevski, Linn LU (2014) FEKH29 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka vilka köpkriterier som ökar köpintentionen för såväl företagskunder som för privatkunder, vilket i sin tur gör att en kund blir lojal och därmed stärker ett varumärkes värde.

Utgångspunkten för uppsatsen har varit i kvalitativ forskningsstrategi där våra undersökningar har varit semistrukturerade intervjuer. Vår primärdata har varit våra intervjuer och sekundärdata har i vårt fall varit de vetenskapliga artiklar och böcker vi använt oss av.

Teorier som tagits upp i diskussion handlar om brand loyalty och brand equity. Det har gett oss teoretiska referenser till vår undersökning.

Empirin består av tio semistrukturerade intervjuer och fördelades lika mellan åkerier och privatpersoner.

... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka vilka köpkriterier som ökar köpintentionen för såväl företagskunder som för privatkunder, vilket i sin tur gör att en kund blir lojal och därmed stärker ett varumärkes värde.

Utgångspunkten för uppsatsen har varit i kvalitativ forskningsstrategi där våra undersökningar har varit semistrukturerade intervjuer. Vår primärdata har varit våra intervjuer och sekundärdata har i vårt fall varit de vetenskapliga artiklar och böcker vi använt oss av.

Teorier som tagits upp i diskussion handlar om brand loyalty och brand equity. Det har gett oss teoretiska referenser till vår undersökning.

Empirin består av tio semistrukturerade intervjuer och fördelades lika mellan åkerier och privatpersoner.

Vi kan dra slutsatsen att beroende på om personer är rationella eller emotionella i sitt beslutsfattande så påverkar detta hur lojala de blir till varumärken. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to examine the buying criteria that increases the intention to buy for both businesscustomers as for privatecustomers, which contributes to becoming a loyal customers and thereby strengthens a brands equity.

The starting point for this essay has been in a qualitative research strategy where our research has been semi structured interviews. Our primary data has been our interviews and our secondary data has in our case been the scientific articles and books that we have used.

The theories that have been brought up in our discussion are about brand loyalty and brand equity. They have given us theoretical references to our research.

The empirical foundation is based on ten semi structured interviews... (More)
The purpose of this study is to examine the buying criteria that increases the intention to buy for both businesscustomers as for privatecustomers, which contributes to becoming a loyal customers and thereby strengthens a brands equity.

The starting point for this essay has been in a qualitative research strategy where our research has been semi structured interviews. Our primary data has been our interviews and our secondary data has in our case been the scientific articles and books that we have used.

The theories that have been brought up in our discussion are about brand loyalty and brand equity. They have given us theoretical references to our research.

The empirical foundation is based on ten semi structured interviews divided equally between trucking companies, business customers, and private automobile customers.

We have come to the conclusion that depending on whether a person is rational or emotional in their decision-making will affect their loyalty to a brand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gershagen, Karin LU ; Kjällquist Canizio, January LU and Kojcevski, Linn LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om varumärkeslojalitet i bilbranschen
course
FEKH29 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Brand loyalty, Brand Equity, Mercedes-Benz, Automobile, Trucks, Cars, Person- och Lastbilar, Varumärkeslojalitet
language
Other
id
4610862
date added to LUP
2014-08-28 09:18:37
date last changed
2014-11-17 14:08:26
@misc{4610862,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att undersöka vilka köpkriterier som ökar köpintentionen för såväl företagskunder som för privatkunder, vilket i sin tur gör att en kund blir lojal och därmed stärker ett varumärkes värde. 

Utgångspunkten för uppsatsen har varit i kvalitativ forskningsstrategi där våra undersökningar har varit semistrukturerade intervjuer. Vår primärdata har varit våra intervjuer och sekundärdata har i vårt fall varit de vetenskapliga artiklar och böcker vi använt oss av.

Teorier som tagits upp i diskussion handlar om brand loyalty och brand equity. Det har gett oss teoretiska referenser till vår undersökning. 

Empirin består av tio semistrukturerade intervjuer och fördelades lika mellan åkerier och privatpersoner. 

Vi kan dra slutsatsen att beroende på om personer är rationella eller emotionella i sitt beslutsfattande så påverkar detta hur lojala de blir till varumärken.},
 author    = {Gershagen, Karin and Kjällquist Canizio, January and Kojcevski, Linn},
 keyword   = {Brand loyalty,Brand Equity,Mercedes-Benz,Automobile,Trucks,Cars,Person- och Lastbilar,Varumärkeslojalitet},
 language   = {mis},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Best or Nothing},
 year     = {2014},
}