Advanced

Den frilansande kommunikationsprofessionen - En kvalitativ studie i frilans och egenföretagande

Windahl, Kristian LU and Lindgren, Linus (2014) SKOK01 20141
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka kommunikationsprofesionen i ett
postfordistiskt arbetsliv.
Metod: Studien fokuserar på kommunikationsprofessionen ur ett frilans- och
egenföretagarperspektiv. Vi undersöker uppgifterna, arbetsvillkoren samt hur
arbetarna upplever sitt arbete som frilansare. För att genomföra studien har vi
genomfört 9 kvalitativa intervjuer och en intervju via mejl. Vi analyserade sedan
resultatet ur ett tolkande perspektiv.
Slutsats: Genom vår studie ser vi att frilansarbetare har uppgifter som liknar de
uppgifter kommunikatörer har inom organisationer. Däremot kan fokus skifta
beroende på arbetsuppgifter. Frilansarbetarna skapar externkommunikation vilken
ska överensstämma med sin uppdragsgivares... (More)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka kommunikationsprofesionen i ett
postfordistiskt arbetsliv.
Metod: Studien fokuserar på kommunikationsprofessionen ur ett frilans- och
egenföretagarperspektiv. Vi undersöker uppgifterna, arbetsvillkoren samt hur
arbetarna upplever sitt arbete som frilansare. För att genomföra studien har vi
genomfört 9 kvalitativa intervjuer och en intervju via mejl. Vi analyserade sedan
resultatet ur ett tolkande perspektiv.
Slutsats: Genom vår studie ser vi att frilansarbetare har uppgifter som liknar de
uppgifter kommunikatörer har inom organisationer. Däremot kan fokus skifta
beroende på arbetsuppgifter. Frilansarbetarna skapar externkommunikation vilken
ska överensstämma med sin uppdragsgivares genomgående strategi.
Kommunikationen ska även anpassas till en viss kontext och samhällets ramar.
Våra intervjupersoner beskriver arbetssituationen som flexibel. Arbetarna kan
planera sitt arbete mer självständigt och har en frihet i den meningen. Friheten
kommer även med ett ansvar och en osäkerhet i arbetsvillkoren. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of this study is to investigate the profession of communication
in a post-fordistic work environment.
Methodology: This study is focusing on the profession of communication in a
freelance and self-employment perspective. We wish to investigate the tasks and
the working conditions of freelance workers. To do this we have carried out nine
qualitative interviews and one interview via e-mail. The result was then analyzed
from an interpretive perspective.
Conclusion: Through our study we find that the freelance workers have tasks
similar to the communication professionals within organizations. However, the
main focus may differ due to work tasks. The freelance labor produces external
communication which should... (More)
Purpose: The purpose of this study is to investigate the profession of communication
in a post-fordistic work environment.
Methodology: This study is focusing on the profession of communication in a
freelance and self-employment perspective. We wish to investigate the tasks and
the working conditions of freelance workers. To do this we have carried out nine
qualitative interviews and one interview via e-mail. The result was then analyzed
from an interpretive perspective.
Conclusion: Through our study we find that the freelance workers have tasks
similar to the communication professionals within organizations. However, the
main focus may differ due to work tasks. The freelance labor produces external
communication which should correlate with the clients pervading strategy. The
communication should also be adapted to a certain context and to the social
frameworks. Our interviewees describe the work conditions as flexible. The
workers can plan their work more independently and has a freedom. With this
freedom comes a responsibility and an uncertainty in the working conditions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Windahl, Kristian LU and Lindgren, Linus
supervisor
organization
course
SKOK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kommunikatör, kommunikationsprofessionen, kreativa arbetare, kreativa klassen, kulturindustrin, frilans, egenföretagande, arbetsvillkor, arbetsklimat
language
Swedish
id
4612646
date added to LUP
2014-09-15 15:03:15
date last changed
2014-09-15 15:03:15
@misc{4612646,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien är att undersöka kommunikationsprofesionen i ett
postfordistiskt arbetsliv.
Metod: Studien fokuserar på kommunikationsprofessionen ur ett frilans- och
egenföretagarperspektiv. Vi undersöker uppgifterna, arbetsvillkoren samt hur
arbetarna upplever sitt arbete som frilansare. För att genomföra studien har vi
genomfört 9 kvalitativa intervjuer och en intervju via mejl. Vi analyserade sedan
resultatet ur ett tolkande perspektiv.
Slutsats: Genom vår studie ser vi att frilansarbetare har uppgifter som liknar de
uppgifter kommunikatörer har inom organisationer. Däremot kan fokus skifta
beroende på arbetsuppgifter. Frilansarbetarna skapar externkommunikation vilken
ska överensstämma med sin uppdragsgivares genomgående strategi.
Kommunikationen ska även anpassas till en viss kontext och samhällets ramar.
Våra intervjupersoner beskriver arbetssituationen som flexibel. Arbetarna kan
planera sitt arbete mer självständigt och har en frihet i den meningen. Friheten
kommer även med ett ansvar och en osäkerhet i arbetsvillkoren.},
 author    = {Windahl, Kristian and Lindgren, Linus},
 keyword   = {Kommunikatör,kommunikationsprofessionen,kreativa arbetare,kreativa klassen,kulturindustrin,frilans,egenföretagande,arbetsvillkor,arbetsklimat},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den frilansande kommunikationsprofessionen - En kvalitativ studie i frilans och egenföretagande},
 year     = {2014},
}