Advanced

Accept eller förkastande av ett fientligt bud - Faktorer som påverkar aktieägarna

Uddsten, Fredrik LU ; Löfvin Rosén, Love LU ; Hellqvist, Björn LU and Björk Lindström, Marcus LU (2014) FEKH19 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med den här studien är att redogöra för vilka faktorer som påverkar aktieägare i valet

mellan att acceptera eller förkasta ett fientligt bud och att undersöka hur dessa faktorer

påverkar aktieägarna. Studien använder sig av en kvalitativ metod genom en fallstudie, där

empiri har samlats in genom ostrukturerade intervjuer. Fallstudien baseras på det bud som

finpapperstillverkaren Arctic Paper lade på massaproducenten Rottneros under åren 2012 -

2013. I studien har vi använt oss av bland annat Hedlund et al. (1985) för att identifiera olika

aktieägargrupper, och Hirschmans (1970) teori om voice, exit och loyalty för att analysera

aktieägares beteende. Med hjälp av teori och den insamlade empirin fann vi... (More)
Syftet med den här studien är att redogöra för vilka faktorer som påverkar aktieägare i valet

mellan att acceptera eller förkasta ett fientligt bud och att undersöka hur dessa faktorer

påverkar aktieägarna. Studien använder sig av en kvalitativ metod genom en fallstudie, där

empiri har samlats in genom ostrukturerade intervjuer. Fallstudien baseras på det bud som

finpapperstillverkaren Arctic Paper lade på massaproducenten Rottneros under åren 2012 -

2013. I studien har vi använt oss av bland annat Hedlund et al. (1985) för att identifiera olika

aktieägargrupper, och Hirschmans (1970) teori om voice, exit och loyalty för att analysera

aktieägares beteende. Med hjälp av teori och den insamlade empirin fann vi empiriskt stöd för

tre av Hedlunds aktieägartyper - finansförvaltaren, investeraren och lojalisten. Vi identifierade

sedan fyra teman som påverkat dessa aktieägargrupper i budprocessen. Dessa är budets

premium och dess utformning, de utlovade synergieffekterna, synen på det budande företaget och

lojalitet till det egna företaget. Slutsatsen av den här studien är hur viktigt det är för det budande

företaget att göra en analys av aktieägarstrukturen i målföretaget för att maximera sannolikheten

för att det fientliga budet ska kunna lyckas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Uddsten, Fredrik LU ; Löfvin Rosén, Love LU ; Hellqvist, Björn LU and Björk Lindström, Marcus LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
4628712
date added to LUP
2014-09-15 16:13:15
date last changed
2014-09-15 16:13:15
@misc{4628712,
 abstract   = {Syftet med den här studien är att redogöra för vilka faktorer som påverkar aktieägare i valet

mellan att acceptera eller förkasta ett fientligt bud och att undersöka hur dessa faktorer 

påverkar aktieägarna. Studien använder sig av en kvalitativ metod genom en fallstudie, där 

empiri har samlats in genom ostrukturerade intervjuer. Fallstudien baseras på det bud som 

finpapperstillverkaren Arctic Paper lade på massaproducenten Rottneros under åren 2012 -

2013. I studien har vi använt oss av bland annat Hedlund et al. (1985) för att identifiera olika 

aktieägargrupper, och Hirschmans (1970) teori om voice, exit och loyalty för att analysera 

aktieägares beteende. Med hjälp av teori och den insamlade empirin fann vi empiriskt stöd för 

tre av Hedlunds aktieägartyper - finansförvaltaren, investeraren och lojalisten. Vi identifierade 

sedan fyra teman som påverkat dessa aktieägargrupper i budprocessen. Dessa är budets 

premium och dess utformning, de utlovade synergieffekterna, synen på det budande företaget och 

lojalitet till det egna företaget. Slutsatsen av den här studien är hur viktigt det är för det budande 

företaget att göra en analys av aktieägarstrukturen i målföretaget för att maximera sannolikheten 

för att det fientliga budet ska kunna lyckas.},
 author    = {Uddsten, Fredrik and Löfvin Rosén, Love and Hellqvist, Björn and Björk Lindström, Marcus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Accept eller förkastande av ett fientligt bud - Faktorer som påverkar aktieägarna},
 year     = {2014},
}