Advanced

Högskoleutbildad och utan rätt jobb - en kvalitativ studie av personer i övergångsperioden mellan högskolan och arbetsmarknaden

Klintberg, Nils LU (2014) SOCK01 20141
Sociology
Abstract (Swedish)
Genom att undersöka hur situationen ser ut för nyutexaminerade studenter som ska ta sig ut på arbetsmarknaden har jag formulerat ett syfte med studien som lyder: försöka förklara tre personers erfarenheter av att leva i en övergångsperiod mellan högskolan och arbetsmarknaden.

Jag har intervjuat tre personer som alla har tvingats till alternativa sysselsättningar i väntan på ett jobb som matchar deras högskoleutbildning för att kunna besvara mina frågeställningar: 1. Hur påverkas intervjupersonernas identitet av att leva i en övergångsperiod mellan högskolan och arbetsmarknaden? 2. Vilken betydelse har det för intervjupersonerna att deras arbete motsvarar den utbildning de skaffat sig? 3. Varför har intervjupersonerna valt den... (More)
Genom att undersöka hur situationen ser ut för nyutexaminerade studenter som ska ta sig ut på arbetsmarknaden har jag formulerat ett syfte med studien som lyder: försöka förklara tre personers erfarenheter av att leva i en övergångsperiod mellan högskolan och arbetsmarknaden.

Jag har intervjuat tre personer som alla har tvingats till alternativa sysselsättningar i väntan på ett jobb som matchar deras högskoleutbildning för att kunna besvara mina frågeställningar: 1. Hur påverkas intervjupersonernas identitet av att leva i en övergångsperiod mellan högskolan och arbetsmarknaden? 2. Vilken betydelse har det för intervjupersonerna att deras arbete motsvarar den utbildning de skaffat sig? 3. Varför har intervjupersonerna valt den studieinriktningen de valt?

Inledningsvis kommer en bakgrund, där jag närmar mig hur situationen ser ut för högskoleutbildade personer på arbetsmarknaden, hur vi motiverar studievalet och vad som kan hända om personer inte hittar rätt inom arbetslivet. Efter bakgrunden kommer ett metodkapitel där jag redogör för mitt metodförfarande. Inom teoridelen avhandlas teorier kring identitet generellt och identiteten i dagens samhälle. Jag kommer använda mig av teorierna för att kunna förklara intervjupersonernas erfarenheter av sin situation.

Intervjupersonernas beskrivningar har visat på att studievalet har blivit ett utslag för deras självförverkligande och deras livsstil samt att de identifierar sig med sina utbildningar. Därför har övergångsperioden blivit en besvikelse för intervjupersonerna när de tvingas till alternativa sysselsättningar och därigenom blir det svårare att identifiera sig med sin utbildning och profession. Intervjupersonerna verkar fortfarande vara förhoppningsfulla inför deras framtida yrkeskarriär och det är en av anledningarna till varför deras erfarenheter inte visar på att de har börjat ifrågasätta deras val eller identiteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klintberg, Nils LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
identitetshierarki, identitet, självförverkligande, livsstil, övergångsperiod, flyktiga identiteter
language
Swedish
id
4690040
date added to LUP
2014-10-01 08:41:47
date last changed
2014-10-01 08:41:47
@misc{4690040,
 abstract   = {Genom att undersöka hur situationen ser ut för nyutexaminerade studenter som ska ta sig ut på arbetsmarknaden har jag formulerat ett syfte med studien som lyder: försöka förklara tre personers erfarenheter av att leva i en övergångsperiod mellan högskolan och arbetsmarknaden.

 Jag har intervjuat tre personer som alla har tvingats till alternativa sysselsättningar i väntan på ett jobb som matchar deras högskoleutbildning för att kunna besvara mina frågeställningar: 1. Hur påverkas intervjupersonernas identitet av att leva i en övergångsperiod mellan högskolan och arbetsmarknaden? 2. Vilken betydelse har det för intervjupersonerna att deras arbete motsvarar den utbildning de skaffat sig? 3. Varför har intervjupersonerna valt den studieinriktningen de valt?

 Inledningsvis kommer en bakgrund, där jag närmar mig hur situationen ser ut för högskoleutbildade personer på arbetsmarknaden, hur vi motiverar studievalet och vad som kan hända om personer inte hittar rätt inom arbetslivet. Efter bakgrunden kommer ett metodkapitel där jag redogör för mitt metodförfarande. Inom teoridelen avhandlas teorier kring identitet generellt och identiteten i dagens samhälle. Jag kommer använda mig av teorierna för att kunna förklara intervjupersonernas erfarenheter av sin situation.

Intervjupersonernas beskrivningar har visat på att studievalet har blivit ett utslag för deras självförverkligande och deras livsstil samt att de identifierar sig med sina utbildningar. Därför har övergångsperioden blivit en besvikelse för intervjupersonerna när de tvingas till alternativa sysselsättningar och därigenom blir det svårare att identifiera sig med sin utbildning och profession. Intervjupersonerna verkar fortfarande vara förhoppningsfulla inför deras framtida yrkeskarriär och det är en av anledningarna till varför deras erfarenheter inte visar på att de har börjat ifrågasätta deras val eller identiteter.},
 author    = {Klintberg, Nils},
 keyword   = {identitetshierarki,identitet,självförverkligande,livsstil,övergångsperiod,flyktiga identiteter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Högskoleutbildad och utan rätt jobb - en kvalitativ studie av personer i övergångsperioden mellan högskolan och arbetsmarknaden},
 year     = {2014},
}