Advanced

Att lära i arbetet: en kvalitativ studie om hur medarbetare och chefer inom en kommunal verksamhet upplever lärande i det dagliga arbetet

Lundström, Linn LU (2014) PEDM23 20141
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur lärande upplevs i det dagliga arbetet. Studien genomfördes inom en kommunal verksamhet där tre medarbetare och fem chefer från olika delar i verksamheten intervjuades. Valet av metodologisk utgångspunkt i denna studie är av kvalitativ art eftersom jag ville fånga intervjupersonernas unika upplevel-ser. Då jag ville ha en någorlunda struktur på intervjuerna samtidigt som jag ville ge intervjupersonerna fritt utrymme att tala valde jag att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Resultatet visade att lärande är något som både medarbetarna och cheferna värdesätter i sitt arbete. De lyfte fram att lärande nästintill sker regelbundet genom olika situationer som kan uppstå i deras... (More)
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur lärande upplevs i det dagliga arbetet. Studien genomfördes inom en kommunal verksamhet där tre medarbetare och fem chefer från olika delar i verksamheten intervjuades. Valet av metodologisk utgångspunkt i denna studie är av kvalitativ art eftersom jag ville fånga intervjupersonernas unika upplevel-ser. Då jag ville ha en någorlunda struktur på intervjuerna samtidigt som jag ville ge intervjupersonerna fritt utrymme att tala valde jag att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Resultatet visade att lärande är något som både medarbetarna och cheferna värdesätter i sitt arbete. De lyfte fram att lärande nästintill sker regelbundet genom olika situationer som kan uppstå i deras arbete. De förutsättningar som lyftes fram vara av betydelse för att lära i sitt arbete var bland annat kollegors påverkan, möjligheten att själv få påverka sina utvecklingsmöjligheter, att lärandet bör appliceras i det dagliga arbetet samt att personligheten spelade stor roll. Det visade sig även att utmaning i arbetet främjar lärandet på arbetsplatsen. Vidare framkom det att bakgrunden till att det finns en vilja att lära och utvecklas i sitt arbete grundas i en ambition om att ständigt vilja utveckla ny kunskap och lära sig något nytt. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Bakgrund och syfte
Lärande är något som förekommer under hela vår livstid, från det att vi är barn till vuxna människor. Lärande har länge varit ett begrepp som förknippas med skolgång, men har idag mer och mer sammanförts med arbetslivet. Lärande i arbetslivet är idag ett vanligt förekommande och det är inte ovanligt att höra människor som varit iväg på kurs eller utbildning med sitt arbete. Det är heller inte ovanligt att höra människor som gör karriär eller vidareutbildar sig i sitt arbete. Syftet med denna uppsats är att försöka få en klarhet i vad det är som gör att en del mäniskor vill lära och utvecklas i sitt arbete. För att ta reda på detta undersökte jag hur både medarbetare och chefer inom en kommunal verksamhet upplever... (More)
Bakgrund och syfte
Lärande är något som förekommer under hela vår livstid, från det att vi är barn till vuxna människor. Lärande har länge varit ett begrepp som förknippas med skolgång, men har idag mer och mer sammanförts med arbetslivet. Lärande i arbetslivet är idag ett vanligt förekommande och det är inte ovanligt att höra människor som varit iväg på kurs eller utbildning med sitt arbete. Det är heller inte ovanligt att höra människor som gör karriär eller vidareutbildar sig i sitt arbete. Syftet med denna uppsats är att försöka få en klarhet i vad det är som gör att en del mäniskor vill lära och utvecklas i sitt arbete. För att ta reda på detta undersökte jag hur både medarbetare och chefer inom en kommunal verksamhet upplever lärande på sin arbetsplats och vilken betydelse arbetets utformning har för lärande i det dagliga arbetet.

Teori och metod
För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar i min studie har jag både studerat tidigare forskning och teorier på området men även genomfört intervjuer. De teorier jag studerade var vad lärande innebär och hur olika forskare ser på begreppet, men även teorier kring förutsättningar för lärande i arbetet. För att få fram ett empiriskt material valde jag att intervjua tre medarbetare och fem chefer som arbetar inom olika enheter i en kommunal verksamhet.

Resultat och slutsats
Mitt resultat visade att lärande var något som förekom nästan dagligen för de medarbetare och chefer som intervjuades. Det framkom att lärande i arbetet är något som är viktigt för att de ska trivas på sin arbetsplats och att bakgrunden till att de vill lära och ut-vecklas i sitt arbete är den personliga utvecklingen. De förutsättningar som visade sig var av betydelse för att lärande ska ske i arbetet var bland annat kollegors påverkan, möjligheten att själv få bestämma vad som ska läras samt hur man är som person. Påverkansmöjligheter och utmaning i arbetet var även något som visade sig vara positivt för lärandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundström, Linn LU
supervisor
organization
course
PEDM23 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Lärande, Lärande i arbetet, Arbetsplatslärande, Kommunal verksamhet
language
Swedish
id
4769653
date added to LUP
2014-11-18 13:57:29
date last changed
2014-11-18 13:57:29
@misc{4769653,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur lärande upplevs i det dagliga arbetet. Studien genomfördes inom en kommunal verksamhet där tre medarbetare och fem chefer från olika delar i verksamheten intervjuades. Valet av metodologisk utgångspunkt i denna studie är av kvalitativ art eftersom jag ville fånga intervjupersonernas unika upplevel-ser. Då jag ville ha en någorlunda struktur på intervjuerna samtidigt som jag ville ge intervjupersonerna fritt utrymme att tala valde jag att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Resultatet visade att lärande är något som både medarbetarna och cheferna värdesätter i sitt arbete. De lyfte fram att lärande nästintill sker regelbundet genom olika situationer som kan uppstå i deras arbete. De förutsättningar som lyftes fram vara av betydelse för att lära i sitt arbete var bland annat kollegors påverkan, möjligheten att själv få påverka sina utvecklingsmöjligheter, att lärandet bör appliceras i det dagliga arbetet samt att personligheten spelade stor roll. Det visade sig även att utmaning i arbetet främjar lärandet på arbetsplatsen. Vidare framkom det att bakgrunden till att det finns en vilja att lära och utvecklas i sitt arbete grundas i en ambition om att ständigt vilja utveckla ny kunskap och lära sig något nytt.},
 author    = {Lundström, Linn},
 keyword   = {Lärande,Lärande i arbetet,Arbetsplatslärande,Kommunal verksamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att lära i arbetet: en kvalitativ studie om hur medarbetare och chefer inom en kommunal verksamhet upplever lärande i det dagliga arbetet},
 year     = {2014},
}