Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelsen av stress hos ensamstående föräldrar med barn i åldern 0-6 år

Dahlvid, Madeleine LU and Anderberg, Sara LU (2014) DSKM50 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Ensamstående mödrar känner oftare stress i vardagen än andra föräldrar. Vid ökad föräldrastress visar barnet ett mer utåtagerande beteende och anknytningen till föräldern försämras. Syftet med studien var att få kunskap om vilka faktorer som påverkade stressen hos ensamstående föräldrar och om hur de förhöll sig till dessa.
Tolv intervjuer utfördes utifrån ett bekvämlighetsurval. De faktorer som påverkade stressen var befintligt stöd, familjens mående samt inre och yttre krav. Föräldern förhöll sig till dessa faktorer genom att hitta tillvägagångssätt, såsom att prioritera, hitta fördelar som ensam förälder, använda åtgärder gentemot barnet eller nyttja egna inneboende resurser. Genom att få kunskaper om de stressorer och copingstrategier... (More)
Ensamstående mödrar känner oftare stress i vardagen än andra föräldrar. Vid ökad föräldrastress visar barnet ett mer utåtagerande beteende och anknytningen till föräldern försämras. Syftet med studien var att få kunskap om vilka faktorer som påverkade stressen hos ensamstående föräldrar och om hur de förhöll sig till dessa.
Tolv intervjuer utfördes utifrån ett bekvämlighetsurval. De faktorer som påverkade stressen var befintligt stöd, familjens mående samt inre och yttre krav. Föräldern förhöll sig till dessa faktorer genom att hitta tillvägagångssätt, såsom att prioritera, hitta fördelar som ensam förälder, använda åtgärder gentemot barnet eller nyttja egna inneboende resurser. Genom att få kunskaper om de stressorer och copingstrategier som förekommer hos ensamstående föräldrar, kan föreliggande studie komma att ha betydelse för hur distriktssköterskan i mötet med ensamstående föräldrar och deras barn, kan ge råd och stöd samt utveckla interventioner för att främja hälsan i familjen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlvid, Madeleine LU and Anderberg, Sara LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Copingstrategier, distriktssköterska, ensamstående föräldrar, föräldrastress, salutogenes
language
Swedish
id
4780570
date added to LUP
2014-11-19 14:42:42
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4780570,
 abstract   = {{Ensamstående mödrar känner oftare stress i vardagen än andra föräldrar. Vid ökad föräldrastress visar barnet ett mer utåtagerande beteende och anknytningen till föräldern försämras. Syftet med studien var att få kunskap om vilka faktorer som påverkade stressen hos ensamstående föräldrar och om hur de förhöll sig till dessa.
Tolv intervjuer utfördes utifrån ett bekvämlighetsurval. De faktorer som påverkade stressen var befintligt stöd, familjens mående samt inre och yttre krav. Föräldern förhöll sig till dessa faktorer genom att hitta tillvägagångssätt, såsom att prioritera, hitta fördelar som ensam förälder, använda åtgärder gentemot barnet eller nyttja egna inneboende resurser. Genom att få kunskaper om de stressorer och copingstrategier som förekommer hos ensamstående föräldrar, kan föreliggande studie komma att ha betydelse för hur distriktssköterskan i mötet med ensamstående föräldrar och deras barn, kan ge råd och stöd samt utveckla interventioner för att främja hälsan i familjen.}},
 author    = {{Dahlvid, Madeleine and Anderberg, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Upplevelsen av stress hos ensamstående föräldrar med barn i åldern 0-6 år}},
 year     = {{2014}},
}