Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dominerar ekonomiska värden i kommunala beslutsunderlag? En studie av sex svenska kommuners beslutsunderlag för särskilda boenden 2010-2014

Weideskog, Susanne LU and Krabbe, Lina LU (2015) STVA22 20142
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Syftet med denna undersökning var att undersöka om ekonomivärden prioriteras framför demokrativärden i kommuners beslutsunderlag. Frågeställningen var; Dominerar ekonomivärdena framför demokrativärdena i de beslutsunderlag vars kommuner vi har valt att undersöka? Beslutsunderlag för nyetablering och avveckling av särskilda boenden granskades i sex svenska kommuner under mandatperioden 2010-2014.
Ekonomismen har inte tagit över i alla undersökta kommuner. Undersökningen visar att två av kommunerna präglas av ekonomismen, två kommuner domineras av demokrativärden och i två kommuner är båda ekonomivärden och demokrativärden lika viktiga. Inte i något fall har andra värden dominerat över ekonomivärden eller demokrativärden. Slutligen... (More)
Syftet med denna undersökning var att undersöka om ekonomivärden prioriteras framför demokrativärden i kommuners beslutsunderlag. Frågeställningen var; Dominerar ekonomivärdena framför demokrativärdena i de beslutsunderlag vars kommuner vi har valt att undersöka? Beslutsunderlag för nyetablering och avveckling av särskilda boenden granskades i sex svenska kommuner under mandatperioden 2010-2014.
Ekonomismen har inte tagit över i alla undersökta kommuner. Undersökningen visar att två av kommunerna präglas av ekonomismen, två kommuner domineras av demokrativärden och i två kommuner är båda ekonomivärden och demokrativärden lika viktiga. Inte i något fall har andra värden dominerat över ekonomivärden eller demokrativärden. Slutligen reflekteras över om ekonomismen är på tillbakagång till förmån för demokratiska värden och om det finns tecken som tyder på detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weideskog, Susanne LU and Krabbe, Lina LU
supervisor
organization
course
STVA22 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Ekonomivärden, Demokrativärden, New Public Management, Beslutsunderlag, Särskilt boende, Kommuner
language
Swedish
id
4905237
date added to LUP
2015-02-28 17:31:42
date last changed
2015-02-28 17:31:42
@misc{4905237,
 abstract   = {Syftet med denna undersökning var att undersöka om ekonomivärden prioriteras framför demokrativärden i kommuners beslutsunderlag. Frågeställningen var; Dominerar ekonomivärdena framför demokrativärdena i de beslutsunderlag vars kommuner vi har valt att undersöka? Beslutsunderlag för nyetablering och avveckling av särskilda boenden granskades i sex svenska kommuner under mandatperioden 2010-2014.
Ekonomismen har inte tagit över i alla undersökta kommuner. Undersökningen visar att två av kommunerna präglas av ekonomismen, två kommuner domineras av demokrativärden och i två kommuner är båda ekonomivärden och demokrativärden lika viktiga. Inte i något fall har andra värden dominerat över ekonomivärden eller demokrativärden. Slutligen reflekteras över om ekonomismen är på tillbakagång till förmån för demokratiska värden och om det finns tecken som tyder på detta.},
 author    = {Weideskog, Susanne and Krabbe, Lina},
 keyword   = {Ekonomivärden,Demokrativärden,New Public Management,Beslutsunderlag,Särskilt boende,Kommuner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dominerar ekonomiska värden i kommunala beslutsunderlag? En studie av sex svenska kommuners beslutsunderlag för särskilda boenden 2010-2014},
 year     = {2015},
}