Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"God tanke, men inte så genomtänkt" - En fallstudie av förstelärarreformen i Lunds kommun

Sandell, Linnea LU and Sajjadi, Tina LU (2015) STVA22 20142
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Det svenska skolväsendet har den senaste tiden genomgått många reformer och förändringar med syfte att stärka elevers måluppfyllelse och på så sätt skapa grunden för ett välmående samhälle. En av de senaste reformerna är förstelärarreformen som trädde i kraft 2013. Med hjälp av Evert Vedungs teori om implementeringsprocesser, Lennart Lundquists teori om förstår, kan och vill och Anders Sannerstedts definition av lyckad implementering har vi med ett bottom-up-perspektiv studerat implementeringen av förstelärarreformen i Lunds kommun genom framförallt kvalitativa intervjuer med förstelärare. Vårt resultat visar att tolkningsutrymmet i hur reformen ska implementeras har inneburit att det inte skett någon större förändring i förstelärarnas... (More)
Det svenska skolväsendet har den senaste tiden genomgått många reformer och förändringar med syfte att stärka elevers måluppfyllelse och på så sätt skapa grunden för ett välmående samhälle. En av de senaste reformerna är förstelärarreformen som trädde i kraft 2013. Med hjälp av Evert Vedungs teori om implementeringsprocesser, Lennart Lundquists teori om förstår, kan och vill och Anders Sannerstedts definition av lyckad implementering har vi med ett bottom-up-perspektiv studerat implementeringen av förstelärarreformen i Lunds kommun genom framförallt kvalitativa intervjuer med förstelärare. Vårt resultat visar att tolkningsutrymmet i hur reformen ska implementeras har inneburit att det inte skett någon större förändring i förstelärarnas tjänst; att reformen snarare setts som en premie för ett tidigare gott arbete än en uppmaning att genomföra nya projekt. Anledningen till denna tolkning ligger bland annat i den kritiska ställning som finns bland kollegiet och resursbristen. Eftersom reformen är så ny och det urval studien utgår från så litet reserverar vi oss från att dra några allmängiltiga slutsatser om reformens utfall, men vi tror oss ha detekterat problem som med stor sannolikhet uppkommit i samband med implementering av andra reformer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandell, Linnea LU and Sajjadi, Tina LU
supervisor
organization
course
STVA22 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Implementering, Förstelärarreformen, Gräsrotsbyråkrater, Implementeringsstyrning, Bottom-up-perspektiv
language
Swedish
id
4913841
date added to LUP
2015-02-28 17:29:27
date last changed
2015-05-07 12:49:25
@misc{4913841,
 abstract   = {Det svenska skolväsendet har den senaste tiden genomgått många reformer och förändringar med syfte att stärka elevers måluppfyllelse och på så sätt skapa grunden för ett välmående samhälle. En av de senaste reformerna är förstelärarreformen som trädde i kraft 2013. Med hjälp av Evert Vedungs teori om implementeringsprocesser, Lennart Lundquists teori om förstår, kan och vill och Anders Sannerstedts definition av lyckad implementering har vi med ett bottom-up-perspektiv studerat implementeringen av förstelärarreformen i Lunds kommun genom framförallt kvalitativa intervjuer med förstelärare. Vårt resultat visar att tolkningsutrymmet i hur reformen ska implementeras har inneburit att det inte skett någon större förändring i förstelärarnas tjänst; att reformen snarare setts som en premie för ett tidigare gott arbete än en uppmaning att genomföra nya projekt. Anledningen till denna tolkning ligger bland annat i den kritiska ställning som finns bland kollegiet och resursbristen. Eftersom reformen är så ny och det urval studien utgår från så litet reserverar vi oss från att dra några allmängiltiga slutsatser om reformens utfall, men vi tror oss ha detekterat problem som med stor sannolikhet uppkommit i samband med implementering av andra reformer.},
 author    = {Sandell, Linnea and Sajjadi, Tina},
 keyword   = {Implementering,Förstelärarreformen,Gräsrotsbyråkrater,Implementeringsstyrning,Bottom-up-perspektiv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"God tanke, men inte så genomtänkt" - En fallstudie av förstelärarreformen i Lunds kommun},
 year     = {2015},
}