Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hypermaskulinitet - It's a man's world

Garpvall, Jessica LU ; Suh, Anaïs LU and Mikaelsdotter, Carolina LU (2015) STVA22 20142
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Hypermaskulinitet är en förklaringsfaktor till konflikter inom studiet av internationella relationer. Feministiska teoretiker har på senare år forskat allt mer kring fenomenet och denna uppsats är ett steg i ledet att applicera feministisk teori i praktiken. Problemställningen i uppsatsen avser att urskilja hypermaskulinitet i studieobjektet USA:s kommunikation i utvalda konflikter. Uppsatsen är av longitudinell karaktär och urvalet har begränsats till fem presidenttal per konflikt från sammanlagt fem konflikter där USA varit en närvarande kraft.
Om hypermaskulinitet går att urskilja avser uppsatsen vidare att finna vilket uttryck diskursen tar sig och dess förändring över tid. Syftet med undersökningen är att via applicering av... (More)
Hypermaskulinitet är en förklaringsfaktor till konflikter inom studiet av internationella relationer. Feministiska teoretiker har på senare år forskat allt mer kring fenomenet och denna uppsats är ett steg i ledet att applicera feministisk teori i praktiken. Problemställningen i uppsatsen avser att urskilja hypermaskulinitet i studieobjektet USA:s kommunikation i utvalda konflikter. Uppsatsen är av longitudinell karaktär och urvalet har begränsats till fem presidenttal per konflikt från sammanlagt fem konflikter där USA varit en närvarande kraft.
Om hypermaskulinitet går att urskilja avser uppsatsen vidare att finna vilket uttryck diskursen tar sig och dess förändring över tid. Syftet med undersökningen är att via applicering av hypermaskulina teorier bredda spektret av förklaringsfaktorer till konflikter. Operationaliseringen bygger på tidigare forskning och valda analysmetoder är frekvens- och diskursanalys vilka ger arbetet en kvantitativ samt kvalitativ karaktär. Resultat av analyserna är samstämmiga även om diskursanalysen ger tydligare utslag av hypermaskulinitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Garpvall, Jessica LU ; Suh, Anaïs LU and Mikaelsdotter, Carolina LU
supervisor
organization
course
STVA22 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Hypermaskulinitet, USA, deskriptiv forskning, feministisk teori, konflikt
language
Swedish
id
4914112
date added to LUP
2015-02-28 17:26:10
date last changed
2015-03-02 08:51:46
@misc{4914112,
 abstract   = {Hypermaskulinitet är en förklaringsfaktor till konflikter inom studiet av internationella relationer. Feministiska teoretiker har på senare år forskat allt mer kring fenomenet och denna uppsats är ett steg i ledet att applicera feministisk teori i praktiken. Problemställningen i uppsatsen avser att urskilja hypermaskulinitet i studieobjektet USA:s kommunikation i utvalda konflikter. Uppsatsen är av longitudinell karaktär och urvalet har begränsats till fem presidenttal per konflikt från sammanlagt fem konflikter där USA varit en närvarande kraft.
Om hypermaskulinitet går att urskilja avser uppsatsen vidare att finna vilket uttryck diskursen tar sig och dess förändring över tid. Syftet med undersökningen är att via applicering av hypermaskulina teorier bredda spektret av förklaringsfaktorer till konflikter. Operationaliseringen bygger på tidigare forskning och valda analysmetoder är frekvens- och diskursanalys vilka ger arbetet en kvantitativ samt kvalitativ karaktär. Resultat av analyserna är samstämmiga även om diskursanalysen ger tydligare utslag av hypermaskulinitet.},
 author    = {Garpvall, Jessica and Suh, Anaïs and Mikaelsdotter, Carolina},
 keyword   = {Hypermaskulinitet,USA,deskriptiv forskning,feministisk teori,konflikt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hypermaskulinitet - It's a man's world},
 year     = {2015},
}