Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tjänstemannens dilemma på Migrationsverket

Söderlindh, Rebecka LU and Fält, Isabella LU (2015) STVA22 20142
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Studien är en kvalitativ fallstudie av tjänstemannarollen på Migrationsverket där det empiriska materialet främst består av samtalsintervjuer med fyra handläggare. Vi syftar även till att pröva teorierna tjänstemannens dilemma och närbyråkraten, för att undersöka hur väl teorin om dessa stämmer överens med den insamlade empirin. En kortare bakgrund om Migrationsverkets organisation presenteras i inledningen och därefter följs en presentation av de utvalda teorierna. Med hjälp av teorierna operationaliseras begrepp som ligger till grund för vår analys av samtalsintervjuerna och för att på så sätt kunna pröva teorierna på det empiriska materialet. Studien har en jämförande ambition där vi syftar till att jämföra om det föreligger någon... (More)
Studien är en kvalitativ fallstudie av tjänstemannarollen på Migrationsverket där det empiriska materialet främst består av samtalsintervjuer med fyra handläggare. Vi syftar även till att pröva teorierna tjänstemannens dilemma och närbyråkraten, för att undersöka hur väl teorin om dessa stämmer överens med den insamlade empirin. En kortare bakgrund om Migrationsverkets organisation presenteras i inledningen och därefter följs en presentation av de utvalda teorierna. Med hjälp av teorierna operationaliseras begrepp som ligger till grund för vår analys av samtalsintervjuerna och för att på så sätt kunna pröva teorierna på det empiriska materialet. Studien har en jämförande ambition där vi syftar till att jämföra om det föreligger någon skillnad i förhållningssättet till tjänstemannens dilemma mellan en nyanställd och en mer erfaren handläggare på Migrationsverket. Detta antagande ligger till grund för vår hypotes kring att en nyanställd handläggare upplever tjänstemannens dilemma som mer centralt i dennes yrkesutövning än en mer erfaren handläggare. Hypotesen prövas i analysen och i den jämförande delen, vilket sedan följs av en slutsats. En slutsats som visar på att det inte finns någon direkt skillnad mellan en nyanställd och en erfaren handläggare i förhållningssättet till tjänstemannens dilemma. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderlindh, Rebecka LU and Fält, Isabella LU
supervisor
organization
course
STVA22 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Migrationsverket, Tjänstemannens dilemma, Närbyråkrat, Tjänstemannarollen, Kvalitativ fallstudie
language
Swedish
id
4914224
date added to LUP
2015-02-28 17:29:59
date last changed
2015-02-28 17:29:59
@misc{4914224,
 abstract   = {Studien är en kvalitativ fallstudie av tjänstemannarollen på Migrationsverket där det empiriska materialet främst består av samtalsintervjuer med fyra handläggare. Vi syftar även till att pröva teorierna tjänstemannens dilemma och närbyråkraten, för att undersöka hur väl teorin om dessa stämmer överens med den insamlade empirin. En kortare bakgrund om Migrationsverkets organisation presenteras i inledningen och därefter följs en presentation av de utvalda teorierna. Med hjälp av teorierna operationaliseras begrepp som ligger till grund för vår analys av samtalsintervjuerna och för att på så sätt kunna pröva teorierna på det empiriska materialet. Studien har en jämförande ambition där vi syftar till att jämföra om det föreligger någon skillnad i förhållningssättet till tjänstemannens dilemma mellan en nyanställd och en mer erfaren handläggare på Migrationsverket. Detta antagande ligger till grund för vår hypotes kring att en nyanställd handläggare upplever tjänstemannens dilemma som mer centralt i dennes yrkesutövning än en mer erfaren handläggare. Hypotesen prövas i analysen och i den jämförande delen, vilket sedan följs av en slutsats. En slutsats som visar på att det inte finns någon direkt skillnad mellan en nyanställd och en erfaren handläggare i förhållningssättet till tjänstemannens dilemma.},
 author    = {Söderlindh, Rebecka and Fält, Isabella},
 keyword   = {Migrationsverket,Tjänstemannens dilemma,Närbyråkrat,Tjänstemannarollen,Kvalitativ fallstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tjänstemannens dilemma på Migrationsverket},
 year     = {2015},
}