Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Punish or pardon? En undersökning av amnestiers påverkan på demokratiutvecklingen i Argentina, Brasilien och Paraguay.

Adelgren, Astrid LU (2015) STVA22 20142
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Ett stort dilemma för länder som är på väg att lämna ett repressivt styre bakom sig är hur man ska handskas med de övergrepp som drabbat befolkningen under den tidigare regimen.
Hur ska de överlevande offrens krav på upprättelse tillgodoses utan att det äventyrar den stabilitet som nya demokratier ofta är beroende av?
Inflytelserik forskning tenderar att förmedla en förenklad syn på amnestier i detta sammanhang, bland annat eftersom man ofta bortser från de överlevande offrens perspektiv.
För att försöka problematisera detta synsätt jämförs i denna uppsats utvecklingen i Argentina, Paraguay och Brasilien – tre länder som alla drabbades av militärdiktaturer under senare delen av 1900-talet, men som efteråt hanterat frågan om amnestier... (More)
Ett stort dilemma för länder som är på väg att lämna ett repressivt styre bakom sig är hur man ska handskas med de övergrepp som drabbat befolkningen under den tidigare regimen.
Hur ska de överlevande offrens krav på upprättelse tillgodoses utan att det äventyrar den stabilitet som nya demokratier ofta är beroende av?
Inflytelserik forskning tenderar att förmedla en förenklad syn på amnestier i detta sammanhang, bland annat eftersom man ofta bortser från de överlevande offrens perspektiv.
För att försöka problematisera detta synsätt jämförs i denna uppsats utvecklingen i Argentina, Paraguay och Brasilien – tre länder som alla drabbades av militärdiktaturer under senare delen av 1900-talet, men som efteråt hanterat frågan om amnestier olika.
Jag finner att amnestier inte är oproblematiska för ett lands demokratiutveckling. Uppsatsen indikerar ett möjligt negativt samband mellan denna sorts straffrihet och medborgares förtroende för statliga institutioner. En metodik för att närmare studera denna problemställning presenteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adelgren, Astrid LU
supervisor
organization
course
STVA22 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
amnesti, mänskliga rättigheter, transitional justice, Latinamerika.
language
Swedish
id
4914442
date added to LUP
2015-02-28 17:22:45
date last changed
2015-02-28 17:22:45
@misc{4914442,
 abstract   = {Ett stort dilemma för länder som är på väg att lämna ett repressivt styre bakom sig är hur man ska handskas med de övergrepp som drabbat befolkningen under den tidigare regimen.
Hur ska de överlevande offrens krav på upprättelse tillgodoses utan att det äventyrar den stabilitet som nya demokratier ofta är beroende av?
Inflytelserik forskning tenderar att förmedla en förenklad syn på amnestier i detta sammanhang, bland annat eftersom man ofta bortser från de överlevande offrens perspektiv.
För att försöka problematisera detta synsätt jämförs i denna uppsats utvecklingen i Argentina, Paraguay och Brasilien – tre länder som alla drabbades av militärdiktaturer under senare delen av 1900-talet, men som efteråt hanterat frågan om amnestier olika.
Jag finner att amnestier inte är oproblematiska för ett lands demokratiutveckling. Uppsatsen indikerar ett möjligt negativt samband mellan denna sorts straffrihet och medborgares förtroende för statliga institutioner. En metodik för att närmare studera denna problemställning presenteras.},
 author    = {Adelgren, Astrid},
 keyword   = {amnesti,mänskliga rättigheter,transitional justice,Latinamerika.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Punish or pardon? En undersökning av amnestiers påverkan på demokratiutvecklingen i Argentina, Brasilien och Paraguay.},
 year     = {2015},
}