Advanced

Traditionsprincipen - Är traditionsprincipen värd att bevara?

Spångö, Elin LU (2014) LAGF03 20142
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In Sweden, the main rule for buyer’s protection against the seller’s creditors is the doctrine of traditio. In Swedish law, the buyer obtains protection through a transfer of possession of the purchased property. This legal principle has been applied for a long time. The doctrine of traditio has not been laid down in law, however the meaning of the principle has evolved through case law.

The doctrine of traditio is a disputed subject within the judicial debate. Many authors advocate for a transition from the doctrine of traditio to the doctrine of consensus. The doctrine of consensus means that the buyer obtains protection against the seller’s creditors through the purchase agreement. Proponents of the doctrine of traditio thinks that... (More)
In Sweden, the main rule for buyer’s protection against the seller’s creditors is the doctrine of traditio. In Swedish law, the buyer obtains protection through a transfer of possession of the purchased property. This legal principle has been applied for a long time. The doctrine of traditio has not been laid down in law, however the meaning of the principle has evolved through case law.

The doctrine of traditio is a disputed subject within the judicial debate. Many authors advocate for a transition from the doctrine of traditio to the doctrine of consensus. The doctrine of consensus means that the buyer obtains protection against the seller’s creditors through the purchase agreement. Proponents of the doctrine of traditio thinks that the legal principle prevents fraudulent behaviour against creditors. Additionally, the proponents argues that the doctrine of traditio has been a part of Swedish law for a long time. The authors that advocate for a transition from the doctrine of traditio argues that the principle is obsolete and unknown by the public.

The Danish legal system has a lot in common with the Swedish legal system. But in Danish law, the doctrine of consensus applies. A minor comparison between the two legal systems will be made below. The aim is to find out if the Danish doctrine of consensus would be a better option.

The essay discuss a current issue. The Swedish government decided on a directive to a committee. The committee’s assignment is to investigate if Sweden would benefit of a transition to the doctrine of consensus. The committee is going to present their result in March 2015. (Less)
Abstract (Swedish)
I Sverige tillämpas traditionsprincipen vid omsättningsöverlåtelser. Denna princip innebär att ett köpeavtal inte är tillräckligt för att en köpare ska erhålla sakrättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer. I svensk rätt krävs det en fysisk besittningsförändring av den köpta egendomen eller ett rättsligt rådighetsavskärande för att en köpare ska erhålla borgenärsskydd. Principen har tillämpats under en lång tid men är inte lagreglerad, utan har växt fram genom praxis.

Traditionsprincipen har debatterats under en längre tid i den juridiska doktrinen och röster har höjts för att svensk rätt ska övergå till avtalsprincipen. Avtalsprincipen innebär att en köpare är skyddad gentemot säljarens borgenärer redan vid köpeavtalet.... (More)
I Sverige tillämpas traditionsprincipen vid omsättningsöverlåtelser. Denna princip innebär att ett köpeavtal inte är tillräckligt för att en köpare ska erhålla sakrättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer. I svensk rätt krävs det en fysisk besittningsförändring av den köpta egendomen eller ett rättsligt rådighetsavskärande för att en köpare ska erhålla borgenärsskydd. Principen har tillämpats under en lång tid men är inte lagreglerad, utan har växt fram genom praxis.

Traditionsprincipen har debatterats under en längre tid i den juridiska doktrinen och röster har höjts för att svensk rätt ska övergå till avtalsprincipen. Avtalsprincipen innebär att en köpare är skyddad gentemot säljarens borgenärer redan vid köpeavtalet. Traditionsprincipens försvarare anser att principen förhindrar borgenärsbedrägerier och anser att det vore fel att byta ut principen när den varit en del av svensk rätt under en så pass lång tid. Kritikerna anser att traditionsprincipen är föråldrad samt att det är en princip som allmänheten är ovetandes om och därför kan göra stora förluster när egendom lämnats kvar hos säljaren av legitima skäl.

En komparativ utblick görs till Danmark. Jag har valt att studera den danska rätten eftersom det är ett rättssystem som uppvisar många likheter med det svenska, men där avtalsprincipen tillämpas. Avsikten är att ta reda på om den danska avtalsprincipens tillämpning talar för en övergång till avtalsprincipen även i svensk rätt.

Denna uppsats debatterar ett ämne som är högst aktuellt. I mars 2015 kommer lösöreköpskommittén att presentera sin utredning. Kommittén har fått i uppdrag av Justitiedepartementet att utreda om en övergång till avtalsprincipen skulle medföra samhällsekonomiska fördelar, och om kommittén kommer fram till att det finns sådana fördelar ska man föreslå hur en övergång till avtalsprincipen bör se ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Spångö, Elin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Traditionsprincipen, Sakrätt
language
Swedish
id
4924961
date added to LUP
2015-01-28 16:50:24
date last changed
2015-01-28 16:50:24
@misc{4924961,
 abstract   = {In Sweden, the main rule for buyer’s protection against the seller’s creditors is the doctrine of traditio. In Swedish law, the buyer obtains protection through a transfer of possession of the purchased property. This legal principle has been applied for a long time. The doctrine of traditio has not been laid down in law, however the meaning of the principle has evolved through case law.

The doctrine of traditio is a disputed subject within the judicial debate. Many authors advocate for a transition from the doctrine of traditio to the doctrine of consensus. The doctrine of consensus means that the buyer obtains protection against the seller’s creditors through the purchase agreement. Proponents of the doctrine of traditio thinks that the legal principle prevents fraudulent behaviour against creditors. Additionally, the proponents argues that the doctrine of traditio has been a part of Swedish law for a long time. The authors that advocate for a transition from the doctrine of traditio argues that the principle is obsolete and unknown by the public. 

The Danish legal system has a lot in common with the Swedish legal system. But in Danish law, the doctrine of consensus applies. A minor comparison between the two legal systems will be made below. The aim is to find out if the Danish doctrine of consensus would be a better option.

The essay discuss a current issue. The Swedish government decided on a directive to a committee. The committee’s assignment is to investigate if Sweden would benefit of a transition to the doctrine of consensus. The committee is going to present their result in March 2015.},
 author    = {Spångö, Elin},
 keyword   = {Traditionsprincipen,Sakrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Traditionsprincipen - Är traditionsprincipen värd att bevara?},
 year     = {2014},
}