Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mediernas moraliska ansvarstagande? : medierapporteringen om ebola - oktober 2014

Wikström Nilsson, Josefine LU and Jensen, Sophie LU (2015) MKVK04 20142
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Medierna har i dagens samhälle ett betydande inflytande över vilken information vi människor har att tillgå och vilka platser vi får information ifrån. Mediemakten blir extra påtaglig vid globala katastrofsituationer där behovet av informationsspridning över stort
geografiskt avstånd är särskilt avgörande. De senaste månaderna har medieagendan i stor utsträckning bestått av information rörande viruset ebola som huvudsakligen sprider sig från de västra delarna av Afrika. Idag är läget kritiskt och de drabbade är i stort behov av resurser från de länder som har förutsättningar för att hjälpa till.

De senaste decennierna har globala katastrofer blivit vardagsmat och trots de geografiska avstånden har medierna medfört att händelserna inte... (More)
Medierna har i dagens samhälle ett betydande inflytande över vilken information vi människor har att tillgå och vilka platser vi får information ifrån. Mediemakten blir extra påtaglig vid globala katastrofsituationer där behovet av informationsspridning över stort
geografiskt avstånd är särskilt avgörande. De senaste månaderna har medieagendan i stor utsträckning bestått av information rörande viruset ebola som huvudsakligen sprider sig från de västra delarna av Afrika. Idag är läget kritiskt och de drabbade är i stort behov av resurser från de länder som har förutsättningar för att hjälpa till.

De senaste decennierna har globala katastrofer blivit vardagsmat och trots de geografiska avstånden har medierna medfört att händelserna inte undgått oss. Trots ökat medvetande och det faktum att Sverige är ett land med ekonomiskt välstånd med goda förutsättningar att hjälpa till, har vi i Sverige fortsatt spinna på i hamsterhjulet i vår trygga vardag utan ett egentligt engagemang gentemot de drabbade.

Syftet med studien är att få större förståelse för hur och varför medierapporteringen ser ut som den gör och vad detta får för betydelse för den moraliska dimensionen. Studien utgår ifrån en kvalitativ innehållsanalys av fyra svenska tidningar och deras publiceringar
under oktober månad då det var under denna period rapporteringen om ebolaviruset nådde sitt klimax.

Studiens resultat visar på att existerande skillnader mellan människor i världen utifrån kultur, ekonomi och ursprung tydligt speglas i nyhetsrapporteringen. Så är även fallet när det kommer till en moralisk dimension. Medierapporteringen bekräftar att närhet tenderar att
prioriteras före ett globalt moraliskt ansvarstagande. Nyhetsinnehållet tyder på att människor ifrån västvärlden respektive från de västra delarna av Afrika porträtteras på olika sätt vilket speglar en underliggande moralisk hierarki. Utifrån flertalet faktorer har vi kunnat härleda till
vad som benämns en moralisk bumerangeffekt som ett resultat av mediers agerande vid rapportering - då mediernas agerande har bidragit till de konsekvenser som kommit att slå tillbaka på dem själva. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wikström Nilsson, Josefine LU and Jensen, Sophie LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bumerangeffekt, Moral, Mediemakt, Medierapportering, Ebola
language
Swedish
id
4925091
date added to LUP
2015-02-02 11:55:38
date last changed
2015-02-02 11:55:38
@misc{4925091,
 abstract   = {Medierna har i dagens samhälle ett betydande inflytande över vilken information vi människor har att tillgå och vilka platser vi får information ifrån. Mediemakten blir extra påtaglig vid globala katastrofsituationer där behovet av informationsspridning över stort
geografiskt avstånd är särskilt avgörande. De senaste månaderna har medieagendan i stor utsträckning bestått av information rörande viruset ebola som huvudsakligen sprider sig från de västra delarna av Afrika. Idag är läget kritiskt och de drabbade är i stort behov av resurser från de länder som har förutsättningar för att hjälpa till.

De senaste decennierna har globala katastrofer blivit vardagsmat och trots de geografiska avstånden har medierna medfört att händelserna inte undgått oss. Trots ökat medvetande och det faktum att Sverige är ett land med ekonomiskt välstånd med goda förutsättningar att hjälpa till, har vi i Sverige fortsatt spinna på i hamsterhjulet i vår trygga vardag utan ett egentligt engagemang gentemot de drabbade.

Syftet med studien är att få större förståelse för hur och varför medierapporteringen ser ut som den gör och vad detta får för betydelse för den moraliska dimensionen. Studien utgår ifrån en kvalitativ innehållsanalys av fyra svenska tidningar och deras publiceringar
under oktober månad då det var under denna period rapporteringen om ebolaviruset nådde sitt klimax.

Studiens resultat visar på att existerande skillnader mellan människor i världen utifrån kultur, ekonomi och ursprung tydligt speglas i nyhetsrapporteringen. Så är även fallet när det kommer till en moralisk dimension. Medierapporteringen bekräftar att närhet tenderar att
prioriteras före ett globalt moraliskt ansvarstagande. Nyhetsinnehållet tyder på att människor ifrån västvärlden respektive från de västra delarna av Afrika porträtteras på olika sätt vilket speglar en underliggande moralisk hierarki. Utifrån flertalet faktorer har vi kunnat härleda till
vad som benämns en moralisk bumerangeffekt som ett resultat av mediers agerande vid rapportering - då mediernas agerande har bidragit till de konsekvenser som kommit att slå tillbaka på dem själva.},
 author    = {Wikström Nilsson, Josefine and Jensen, Sophie},
 keyword   = {Bumerangeffekt,Moral,Mediemakt,Medierapportering,Ebola},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mediernas moraliska ansvarstagande? : medierapporteringen om ebola - oktober 2014},
 year     = {2015},
}