Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förändringen av den likvärdiga skolan

Lanneskog, Dag LU (2015) STVK02 20142
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Det svenska skolsystemet har genomgått stora förändringar de senaste två decennierna. Som flera av de andra välfärdstjänsterna har skolmarknaden blivit influerad av marknadsprinciper som fri valfrihet och konkurrensutsättning av organisationer för att uppnå ökad kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring. Det har upp till det även införts nytt betygssystem samt en stor omorganisering från statlig till kommunal styrning av skolan. Denna studie undersöker hur likvärdigheten med svenska skolan har förändrats mellan åren 1998-2014 med fokus på betygspridning inom kommunerna. Med en statistisk tillvägagångssätt undersöker denna studie hur förändringar i andelen friskolor påverkat förändringen i den genomsnittliga betygsspridningen i kommunerna.
... (More)
Det svenska skolsystemet har genomgått stora förändringar de senaste två decennierna. Som flera av de andra välfärdstjänsterna har skolmarknaden blivit influerad av marknadsprinciper som fri valfrihet och konkurrensutsättning av organisationer för att uppnå ökad kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring. Det har upp till det även införts nytt betygssystem samt en stor omorganisering från statlig till kommunal styrning av skolan. Denna studie undersöker hur likvärdigheten med svenska skolan har förändrats mellan åren 1998-2014 med fokus på betygspridning inom kommunerna. Med en statistisk tillvägagångssätt undersöker denna studie hur förändringar i andelen friskolor påverkat förändringen i den genomsnittliga betygsspridningen i kommunerna.
Studien finner att en ökning i andelen friskolor inte har någon påverkan på förändringen i betygsspridningen i kommunen även om det finns en svag positiv korrelation som inte kan förklaras med bakomliggande förhållanden. Detta samband är dock för svagt för att kunna bevisas. Därför efterfrågas mer avancerade mätmetoder och modeller för att avgöra frågan. (Less)
Popular Abstract
The Swedish school system has undergone big changes during the last two decades. As other welfare services, the school market has been influenced by market principles as free choice and market competition to stimulate cost-control and quality. With that the school system has undertaken other changes in the grading system and a reorganization from central to municipal level. This thesis explores how the equality of education has changed between the years of 1998-2014 with the focus on grade dispersion on the municipal level. With at statistic approach this thesis examines which effects the increase of free schools has had changes in grade dispersion. The results of the study show that an increase of free schools has not had a serious... (More)
The Swedish school system has undergone big changes during the last two decades. As other welfare services, the school market has been influenced by market principles as free choice and market competition to stimulate cost-control and quality. With that the school system has undertaken other changes in the grading system and a reorganization from central to municipal level. This thesis explores how the equality of education has changed between the years of 1998-2014 with the focus on grade dispersion on the municipal level. With at statistic approach this thesis examines which effects the increase of free schools has had changes in grade dispersion. The results of the study show that an increase of free schools has not had a serious influence in grade dispersal. Thou there is a weak positive correlation that can’t be explained by other factors. Therefor further studies are requested with more advanced measures and methods to resolve the question. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lanneskog, Dag LU
supervisor
organization
alternative title
Friskolornas påverkan på betygsspridningen mellan åren 1998-2014
course
STVK02 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skola, Friskola, Likvärdighet, Betygsspridning
language
Swedish
id
4925277
date added to LUP
2015-02-28 17:12:03
date last changed
2015-02-28 17:12:03
@misc{4925277,
 abstract   = {Det svenska skolsystemet har genomgått stora förändringar de senaste två decennierna. Som flera av de andra välfärdstjänsterna har skolmarknaden blivit influerad av marknadsprinciper som fri valfrihet och konkurrensutsättning av organisationer för att uppnå ökad kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring. Det har upp till det även införts nytt betygssystem samt en stor omorganisering från statlig till kommunal styrning av skolan. Denna studie undersöker hur likvärdigheten med svenska skolan har förändrats mellan åren 1998-2014 med fokus på betygspridning inom kommunerna. Med en statistisk tillvägagångssätt undersöker denna studie hur förändringar i andelen friskolor påverkat förändringen i den genomsnittliga betygsspridningen i kommunerna.
Studien finner att en ökning i andelen friskolor inte har någon påverkan på förändringen i betygsspridningen i kommunen även om det finns en svag positiv korrelation som inte kan förklaras med bakomliggande förhållanden. Detta samband är dock för svagt för att kunna bevisas. Därför efterfrågas mer avancerade mätmetoder och modeller för att avgöra frågan.},
 author    = {Lanneskog, Dag},
 keyword   = {Skola,Friskola,Likvärdighet,Betygsspridning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändringen av den likvärdiga skolan},
 year     = {2015},
}