Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad kan en region göra för en mogen bransch? Utmaningar för halvledarindustrin i Lunds kommun What can a region do for a mature industry? Challenges facing the semiconductor industry in Lund

Pierre, Viktor LU (2015) SGEK02 20122
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Sedan 2008 har en industriell och global kris drabbat telekomindustrin.
Företag har slagits ut alternativt drabbats av vikande lönsamhet. Enligt teorin om tillväxtcykeln har halvledarindustrin, vilken telekomindustrin är en viktig del av, tidigare agerat som drivkraft för stora delar av övrig industri. Den omfattande finansiella och strukturella kris vi nu upplever har med andra ord sitt ursprung i denna industri.
Uppsatsens syfte är att studera hur centrala aktörer i Lund agerar för att skapa framtida tillväxt. Via intervjuer har nyckelpersoner verksamma i Lund redovisat möjligheter och åtgärdsplaner.
Insikten om interna utmaningar finns men en extern utblick saknas ibland.
Aktörerna visar upp en vilja och en förmåga till ett... (More)
Sedan 2008 har en industriell och global kris drabbat telekomindustrin.
Företag har slagits ut alternativt drabbats av vikande lönsamhet. Enligt teorin om tillväxtcykeln har halvledarindustrin, vilken telekomindustrin är en viktig del av, tidigare agerat som drivkraft för stora delar av övrig industri. Den omfattande finansiella och strukturella kris vi nu upplever har med andra ord sitt ursprung i denna industri.
Uppsatsens syfte är att studera hur centrala aktörer i Lund agerar för att skapa framtida tillväxt. Via intervjuer har nyckelpersoner verksamma i Lund redovisat möjligheter och åtgärdsplaner.
Insikten om interna utmaningar finns men en extern utblick saknas ibland.
Aktörerna visar upp en vilja och en förmåga till ett långsiktigt och tålmodigt samarbete
vilket kan antas utgöra den enskilt viktigaste faktorn för framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pierre, Viktor LU
supervisor
organization
course
SGEK02 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Geografiska kluster, triple helix, Sony Mobile, Lunds halvledarindustri, Lund, telekomindustri
language
Swedish
id
4933873
date added to LUP
2015-01-20 09:34:07
date last changed
2015-01-20 09:34:07
@misc{4933873,
 abstract   = {Sedan 2008 har en industriell och global kris drabbat telekomindustrin.
Företag har slagits ut alternativt drabbats av vikande lönsamhet. Enligt teorin om tillväxtcykeln har halvledarindustrin, vilken telekomindustrin är en viktig del av, tidigare agerat som drivkraft för stora delar av övrig industri. Den omfattande finansiella och strukturella kris vi nu upplever har med andra ord sitt ursprung i denna industri. 
Uppsatsens syfte är att studera hur centrala aktörer i Lund agerar för att skapa framtida tillväxt. Via intervjuer har nyckelpersoner verksamma i Lund redovisat möjligheter och åtgärdsplaner.
Insikten om interna utmaningar finns men en extern utblick saknas ibland.
Aktörerna visar upp en vilja och en förmåga till ett långsiktigt och tålmodigt samarbete
vilket kan antas utgöra den enskilt viktigaste faktorn för framgång.},
 author    = {Pierre, Viktor},
 keyword   = {Geografiska kluster,triple helix,Sony Mobile,Lunds halvledarindustri,Lund,telekomindustri},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad kan en region göra för en mogen bransch? Utmaningar för halvledarindustrin i Lunds kommun What can a region do for a mature industry? Challenges facing the semiconductor industry in Lund},
 year     = {2015},
}