Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det värdefulla Kungsmarken - Hur naturen i naturreservatet Kungsmarken beskrivs, tolkas och värderas.

Gårdnäs, Marcus LU (2015) SGEK02 20142
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Denna undersökning kretsar kring natur, ett ord som kan ha flera betydelser och definieras på många olika vis. Studien har som avsikt att närmade ta reda på hur natur skildras, förklaras och värderas i text. Genom att studera framställningar av natur kan det gå att skönja övergripande natursyner, alltså hur tankegångar, känslor och värderingar av natur ser ut. Syftet är att studera och uttyda dessa natursyner utifrån material som behandlar naturreservatet Kungsmarken utanför Lund med utgångspunkt i Hillevi Helmfrids tre övergripande kategorier av detta begrepp. Uppsatsens metod har utgjorts av en kvalitativ textanalys med mål att uttyda diskurser och natursyner i det undersökta materialet. Det undersökta materialet har utgjorts av dokument... (More)
Denna undersökning kretsar kring natur, ett ord som kan ha flera betydelser och definieras på många olika vis. Studien har som avsikt att närmade ta reda på hur natur skildras, förklaras och värderas i text. Genom att studera framställningar av natur kan det gå att skönja övergripande natursyner, alltså hur tankegångar, känslor och värderingar av natur ser ut. Syftet är att studera och uttyda dessa natursyner utifrån material som behandlar naturreservatet Kungsmarken utanför Lund med utgångspunkt i Hillevi Helmfrids tre övergripande kategorier av detta begrepp. Uppsatsens metod har utgjorts av en kvalitativ textanalys med mål att uttyda diskurser och natursyner i det undersökta materialet. Det undersökta materialet har utgjorts av dokument från länsstyrelsen och Lunds akademiska golfklubbs jubileumsskrifter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gårdnäs, Marcus LU
supervisor
organization
course
SGEK02 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Natur, Natursyn, Naturvård, Kritisk realism, Kungsmarken
language
Swedish
id
4933936
date added to LUP
2015-02-03 13:39:28
date last changed
2015-02-03 13:39:28
@misc{4933936,
 abstract   = {Denna undersökning kretsar kring natur, ett ord som kan ha flera betydelser och definieras på många olika vis. Studien har som avsikt att närmade ta reda på hur natur skildras, förklaras och värderas i text. Genom att studera framställningar av natur kan det gå att skönja övergripande natursyner, alltså hur tankegångar, känslor och värderingar av natur ser ut. Syftet är att studera och uttyda dessa natursyner utifrån material som behandlar naturreservatet Kungsmarken utanför Lund med utgångspunkt i Hillevi Helmfrids tre övergripande kategorier av detta begrepp. Uppsatsens metod har utgjorts av en kvalitativ textanalys med mål att uttyda diskurser och natursyner i det undersökta materialet. Det undersökta materialet har utgjorts av dokument från länsstyrelsen och Lunds akademiska golfklubbs jubileumsskrifter.},
 author    = {Gårdnäs, Marcus},
 keyword   = {Natur,Natursyn,Naturvård,Kritisk realism,Kungsmarken},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det värdefulla Kungsmarken - Hur naturen i naturreservatet Kungsmarken beskrivs, tolkas och värderas.},
 year     = {2015},
}