Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sänkta socialavgifter för unga och åldersdiskriminering

Buhrman, Ludvig LU (2015) HARP23 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen granskar under vilka förutsättningar de sänkta socialavgifterna för ungdomar under 26 är förenliga med förbudet mot åldersdiskriminering och på vilket sätt arbetsgivare kan använda åldersgränserna i socialavgiftslagen som stöd vid urvalet i en rekryteringsprocess om de hänvisar till undantaget om särbehandling på grund av ålder. Förhållandet mellan socialavgiftsreglerna och åldersdiskrimineringsförbudet utreds främst beträffande diskrimineringslagen och arbetslivsdirektivet. Mål A 65/13 framhävs för att påvisa den strukturella problematiken mellan socialavgiftslagen och diskrimineringsbestämmelserna på detta område. I målet missgynnades en arbetssökande i anställningsförfarandet på grund av att hon var över 26. Kärandeparten... (More)
Uppsatsen granskar under vilka förutsättningar de sänkta socialavgifterna för ungdomar under 26 är förenliga med förbudet mot åldersdiskriminering och på vilket sätt arbetsgivare kan använda åldersgränserna i socialavgiftslagen som stöd vid urvalet i en rekryteringsprocess om de hänvisar till undantaget om särbehandling på grund av ålder. Förhållandet mellan socialavgiftsreglerna och åldersdiskrimineringsförbudet utreds främst beträffande diskrimineringslagen och arbetslivsdirektivet. Mål A 65/13 framhävs för att påvisa den strukturella problematiken mellan socialavgiftslagen och diskrimineringsbestämmelserna på detta område. I målet missgynnades en arbetssökande i anställningsförfarandet på grund av att hon var över 26. Kärandeparten yrkade på direkt diskriminering medan svaranden åberopade undantaget för särbehandling på grund av ålder.
I arbetet används en traditionell rättsdogmatisk metod där gällande rätt beskrivs, systematiseras och tolkas för att fastställa rättsläget. En teleologisk lagtolkningsmodell har nyttjats då lagstiftarens ändamål belyses och förarbetena till diskrimineringslagen och socialavgiftslagen har studerats för att utröna hur reglerna är tänkta att tillämpas. Rättspraxis har också granskats avseende EU- domstolen och AD:s tolkningar av undantagsreglerna beträffande särbehandling på grund av ålder.
Regler om ålderssärbehandling är berättigade om de kan motiveras av skäl som hänförs till sysselsättningspolitiken och arbetsmarknaden. Vidare ska de medel som används för att uppnå ett legitimt ändamål vara lämpliga och nödvändiga. De sänkta socialavgifterna för unga syftar till att minska ungdomsarbetslösheten och bestämmelserna har därmed ett berättigat syfte. Socialavgiftsreglerna är omtalade och andra mindre ingripande alternativ finns att tillgå, varav det är tveksamt om åtgärderna kan anses nödvändiga och lämpliga. Användandet av ålder som ensamt kriterium vid tillsättandet av en tjänst torde vara svårt att få igenom i ett proportionalitetstest i EU- domstolen. De svenska socialavgiftsreglerna kan därför komma att behöva korrigeras till att riktas mot specifika yrkesgrupper och branscher, alternativt att enbart bli gällande för ungdomar som varit arbetslösa innan de anställs.
Att ha som princip att ge yngre förtur bör vara möjligt om arbetsgivare gör en objektiv helhetsbedömning av alla sökande i det enskilda fallet. Det är däremot tveksamt om 26årsregeln kan användas för att ovillkorligt och undantagslöst anställa yngre sökande (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Buhrman, Ludvig LU
supervisor
organization
course
HARP23 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
åldersdiskriminering – 26 årsreglen – ålderssärbehandling – ungdomsarbetslöshet
language
Swedish
id
4936521
date added to LUP
2015-01-23 14:05:53
date last changed
2015-01-23 14:05:53
@misc{4936521,
 abstract   = {Uppsatsen granskar under vilka förutsättningar de sänkta socialavgifterna för ungdomar under 26 är förenliga med förbudet mot åldersdiskriminering och på vilket sätt arbetsgivare kan använda åldersgränserna i socialavgiftslagen som stöd vid urvalet i en rekryteringsprocess om de hänvisar till undantaget om särbehandling på grund av ålder. Förhållandet mellan socialavgiftsreglerna och åldersdiskrimineringsförbudet utreds främst beträffande diskrimineringslagen och arbetslivsdirektivet. Mål A 65/13 framhävs för att påvisa den strukturella problematiken mellan socialavgiftslagen och diskrimineringsbestämmelserna på detta område. I målet missgynnades en arbetssökande i anställningsförfarandet på grund av att hon var över 26. Kärandeparten yrkade på direkt diskriminering medan svaranden åberopade undantaget för särbehandling på grund av ålder. 
I arbetet används en traditionell rättsdogmatisk metod där gällande rätt beskrivs, systematiseras och tolkas för att fastställa rättsläget. En teleologisk lagtolkningsmodell har nyttjats då lagstiftarens ändamål belyses och förarbetena till diskrimineringslagen och socialavgiftslagen har studerats för att utröna hur reglerna är tänkta att tillämpas. Rättspraxis har också granskats avseende EU- domstolen och AD:s tolkningar av undantagsreglerna beträffande särbehandling på grund av ålder. 
Regler om ålderssärbehandling är berättigade om de kan motiveras av skäl som hänförs till sysselsättningspolitiken och arbetsmarknaden. Vidare ska de medel som används för att uppnå ett legitimt ändamål vara lämpliga och nödvändiga. De sänkta socialavgifterna för unga syftar till att minska ungdomsarbetslösheten och bestämmelserna har därmed ett berättigat syfte. Socialavgiftsreglerna är omtalade och andra mindre ingripande alternativ finns att tillgå, varav det är tveksamt om åtgärderna kan anses nödvändiga och lämpliga. Användandet av ålder som ensamt kriterium vid tillsättandet av en tjänst torde vara svårt att få igenom i ett proportionalitetstest i EU- domstolen. De svenska socialavgiftsreglerna kan därför komma att behöva korrigeras till att riktas mot specifika yrkesgrupper och branscher, alternativt att enbart bli gällande för ungdomar som varit arbetslösa innan de anställs. 
Att ha som princip att ge yngre förtur bör vara möjligt om arbetsgivare gör en objektiv helhetsbedömning av alla sökande i det enskilda fallet. Det är däremot tveksamt om 26årsregeln kan användas för att ovillkorligt och undantagslöst anställa yngre sökande},
 author    = {Buhrman, Ludvig},
 keyword   = {åldersdiskriminering – 26 årsreglen – ålderssärbehandling – ungdomsarbetslöshet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sänkta socialavgifter för unga och åldersdiskriminering},
 year     = {2015},
}