Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Evaluering av öppna dagvattensystem i Helsingborg vid kraftig nederbörd

Almqvist, Didrik LU (2015) VVA820 20141
Chemical Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract
The rain data investigated shows that none of the rains registered at Bendzgatan, Halalid and Sofieberg during 2007-2012 or at Gåsebäcksvägen during 1991-2008 had potential to flood the storm water retention basin in Rydebäck. The retention basin located in Raus Vång is likely to have been flooded several times during the same period, but due to the topography of the surrounding area, the buildings and roads in the area should not have been affected by the floodings. Regnbågsdammen, which is located in Barnens Skog, also seems to have been flooded multiple times during the period of 1991-2008, but the number of floodings during this period does not exceed the number of floodings which are to be expected during this interval, considering... (More)
The rain data investigated shows that none of the rains registered at Bendzgatan, Halalid and Sofieberg during 2007-2012 or at Gåsebäcksvägen during 1991-2008 had potential to flood the storm water retention basin in Rydebäck. The retention basin located in Raus Vång is likely to have been flooded several times during the same period, but due to the topography of the surrounding area, the buildings and roads in the area should not have been affected by the floodings. Regnbågsdammen, which is located in Barnens Skog, also seems to have been flooded multiple times during the period of 1991-2008, but the number of floodings during this period does not exceed the number of floodings which are to be expected during this interval, considering the design criteria of the retention basin. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En undersökning av tre dagvattendammar i Helsingborg har genomförts för att undersöka risken för att dammarna översvämmas för ofta, vilket kan leda till skador på närliggande hus och infrastruktur.

Dagvatten är namnet man använder för vatten som under en begränsad tid rinner på markytan, huvudsakligen till följd av regn eller snösmältning. Eftersom vattnet inte kan infiltrera jorden om det befinner sig på en ogenomtränglig yta, såsom asfalt eller ett hustak, så ökar mängden dagvatten som måste ledas bort ur samhällen i takt med att våra städer byggs ut. Om vattnet inte leds bort på ett effektivt sätt kan det uppstå översvämningar och vattenskador på byggnader eller infrastruktur, tydliga exempel på detta är det extrema väder som ledde... (More)
En undersökning av tre dagvattendammar i Helsingborg har genomförts för att undersöka risken för att dammarna översvämmas för ofta, vilket kan leda till skador på närliggande hus och infrastruktur.

Dagvatten är namnet man använder för vatten som under en begränsad tid rinner på markytan, huvudsakligen till följd av regn eller snösmältning. Eftersom vattnet inte kan infiltrera jorden om det befinner sig på en ogenomtränglig yta, såsom asfalt eller ett hustak, så ökar mängden dagvatten som måste ledas bort ur samhällen i takt med att våra städer byggs ut. Om vattnet inte leds bort på ett effektivt sätt kan det uppstå översvämningar och vattenskador på byggnader eller infrastruktur, tydliga exempel på detta är det extrema väder som ledde till att stora delar av Malmö täcktes av regnvatten under sensommaren 2014, eller översvämningarna av Köpenhamn under sommaren 2011. Men inte bara kraftiga regn kan orsaka problem. Även mindre regnmängder kan, om de inte leds bort, orsaka fuktskador och mögel i byggnader, vilket kan leda till hälsoproblem som huvudvärk, trötthet och utslag hos de inneboende. En metod som används för att handskas med dagvatten är användandet av dagvattendammar, som är dammar med syfte att antingen rena dagvattnet eller helt enkelt samla upp vattnet för att sedan begränsa dess flöde.

Examensarbetet handlar om att undersöka om tre dagvattendammar i Helsingborg är byggda så att den mängden dagvatten som kommer till dammarna riskerar att överskrida den mängd som dammarna är utformade för. Dammarna som evaluerats ligger i områdena Rydebäck, Raus Vång och Barnens Skog i Helsingborg och både deras utformning och kringliggande omgivning skiljer sig till stor del från varandra. Bland annat faktorer som användning av närliggande områden, storleken på dammarna och användning av pumpanordningar varierar mellan de olika undersökningarna. Trots att endast tre dagvattendammar har undersökts och diskuterats i arbetet så är förhoppningen att arbetet kan användas som mall för att genomföra liknande undersökningar för andra områden i framtiden.

I evalueringen har närliggande områden till dammarna undersökts med hjälp av flygkartor för att se hur stor del av regnvattnet i ett område som kan antas rinna iväg, snarare än att infiltrera jorden och bilda grundvatten. Med hjälp av beskrivningar av varje individuell damm och flera års data från närliggande regnmätare har en jämförelse gjorts mellan mängden dagvatten som dammarna kan omhänderta och mängden dagvatten som rinner till dem.

Slutsatsen av undersökningen är att ingen av de dagvattendammar som evaluerats verkar översvämmas av regn som de är utformade för att kunna omhänderta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Almqvist, Didrik LU
supervisor
organization
course
VVA820 20141
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Rydebäck, Raus Vång, Barnens Skog, Helsingborg, dagvattendamm, Dahlström, Hernebring, översvämning
report number
2105-1
language
Swedish
id
4937169
date added to LUP
2015-01-22 12:28:56
date last changed
2015-01-22 12:28:56
@misc{4937169,
 abstract   = {The rain data investigated shows that none of the rains registered at Bendzgatan, Halalid and Sofieberg during 2007-2012 or at Gåsebäcksvägen during 1991-2008 had potential to flood the storm water retention basin in Rydebäck. The retention basin located in Raus Vång is likely to have been flooded several times during the same period, but due to the topography of the surrounding area, the buildings and roads in the area should not have been affected by the floodings. Regnbågsdammen, which is located in Barnens Skog, also seems to have been flooded multiple times during the period of 1991-2008, but the number of floodings during this period does not exceed the number of floodings which are to be expected during this interval, considering the design criteria of the retention basin.},
 author    = {Almqvist, Didrik},
 keyword   = {Rydebäck,Raus Vång,Barnens Skog,Helsingborg,dagvattendamm,Dahlström,Hernebring,översvämning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Evaluering av öppna dagvattensystem i Helsingborg vid kraftig nederbörd},
 year     = {2015},
}